SBO SLOT เว็บแทงหวย ไพ่บาคาร่า

SBO SLOT ฐานของเราในการดำเนินการตามกลยุทธ์การกำหนดราคาของเราภายในกรอบการทำงานทางการค้าที่มีระเบียบวินัย ซึ่งพิจารณาการขึ้นอัตราร่วมกับคันโยกผสมบรรจุภัณฑ์ตามโอกาส ปรับสมดุลความสมบูรณ์ของหมวดหมู่โดยรวมกับปริมาณ มูลค่า และการเติบโตของราคา เป็นผลให้เราเติบโตส่วนแบ่งมูลค่า NARTD ทั่วโลกสำหรับ18 ราคา/ส่วนผสมที่เป็นบวกสำหรับทั้งปีสะท้อนให้เห็นถึงราคา/ส่วนผสมของ Bottling Investments Group ในต่

างประเทศและรวมกันที่ 2% เช่นเดียวกับการกำหนดราคาที่เป็นบวกสำหรับผู้ค้าปลีกในอเมริกาเหนือ โดยได้แรงหนุนจากราคาที่เป็นบวก 2% สำหรับเครื่องดื่มมีฟอง สิ่งนี้สะท้อนถึงความสามารถพื้นฐานของเราในการดำเนินการตามกลยุทธ์การกำหนดราคาของเราภายในกรอบการทำงานทางการค้าที่มีระเบียบวินัย ซึ่งพิจารณาการขึ้นอัตราร่วมกับคันโยกผสมบรรจุภัณฑ์ตามโอกาส ปรับสมดุลความสมบูรณ์ของหมวดหมู่โดยรวมกับปริมาณ มูลค่า และการเติบโตของราคา เป็นผลให้เราเติบโตส่วนแบ่งมูลค่า NARTD ทั่วโลกสำหรับ18 สิ่งนี้สะท้อนถึงความสามารถพื้นฐานของเราในการดำเนินการตามกลยุทธ์การกำหนดราคาของเรา

ภายในกรอบการทำงานทางการค้าที่มีระเบียบวินัย ซึ่งพิจารณาการขึ้นอัตราร่วมกับคันโยกผสมบรรจุภัณฑ์ตามโอกาส ปรับสมดุลความสมบูรณ์ของหมวดหมู่โดยรวมกับปริมาณ มูลค่า และการเติบโตของราคา เป็นผลให้เราเติบโตส่วนแบ่งมูลค่า NARTD ทั่วโลกสำหรับ18 สิ่งนี้สะท้อนถึงความสามารถพื้นฐานของเราในการดำเนินการตามกลยุทธ์การกำหนดราคาของเราภายในกรอบการทำงานทางการค้าที่มีระเบียบวินัย ซึ่งพิจารณาการขึ้นอัตราร่วมกับคันโยกผสมบรรจุภัณฑ์ตามโอกาส ปรับสมดุลความสมบูรณ์ของหมวดหมู่โดยรวมกับปริมาณ มูลค่า และการเติบโตของราคา เป็นผลให้เราเติบโตส่วนแบ่งมูลค่า NARTD ทั่วโลกสำหรับ18ไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน โดยทั้งปริมาณและส่วนแบ่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้นใน ปี 2554 จากเครื่องดื่ม NARTD ทั้งหมด รวมถึงเครื่องดื่มประเภทมีฟองและเครื่องดื่มแบบนิ่ง

ต้นทุนสินค้าที่รายงานเพิ่มขึ้น 3% ในไตรมาสนี้ ต้นทุนสินค้าที่เปรียบเทียบได้เพิ่มขึ้น 8% ในไตรมาสนี้ โดยได้แรงหนุนจากยอดขายแบบเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น 5% สกุลเงินมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อต้นทุนสินค้าขายในไตรมาสนี้ ทั้งปีรายงานต้นทุนสินค้าขายเพิ่มขึ้น 44% ต้นทุนเปรียบเทียบของสินค้าที่ขายเพิ่มขึ้น 45% ตลอดทั้งปี โดยได้แรงหนุนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 5% ผลกระทบจากสกุลเงิน 3% และการเข้าซื้อกิจการของอดีตสำนักงาน CCE ในอเมริกาเหนือ ซึ่งถูก

ชดเชยบางส่วนด้วยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง โดยเฉพาะการขาย ของผู้บรรจุขวดในนอร์เวย์และสวีเดน ในไตรมาสและทั้งปี ต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจสินค้าสำเร็จรูปของเราในกลุ่ม Bottling Investments Group และ Coca-Cola Refreshments (CCR) กระทบต้นทุนสินค้าขายต่อเนื่อง รายการที่มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบในไตรมาสนี้และสำหรับทั้งปีโดยหลักแล้วได้รวมกำไรและขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก

ค่าใช้จ่าย SG&A ที่รายงานลดลง 2% ในไตรมาสนี้ ค่าใช้จ่าย SG&A ที่เปรียบเทียบกันได้ในไตรมาสนี้ สิ่งนี้สะท้อนถึงจังหวะเวลาของค่าใช้จ่ายทางการตลาดในอเมริกาเหนือ เนื่องจากเราหมุนเวียนค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูงขึ้นจากไตรมาสที่สี่ของปี 2010 หลังจากการเข้าซื้อกิจการของอดีต CCE ในอเมริกาเหนือ ค่าใช้จ่าย SG&A ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ สะท้อนถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในแบรนด์ของเราตลอดจนระยะเวลาของค่าใช้จ่าย สำหรับทั้งปี ค่าใช้

จ่าย SG&A ที่รายงานเพิ่มขึ้น 33% และค่าใช้จ่าย SG&A ที่เปรียบเทียบกันได้เพิ่มขึ้น 33% การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเข้าซื้อกิจการอดีตการดำเนินงานของ CCE ในอเมริกาเหนือ และยังสะท้อนถึงผลกระทบของสกุลเงิน 3% การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง โดยเฉพาะการขายขวดบรรจุขวดของนอร์เวย์และสวีเดน ลดค่าใช้จ่าย SG&A ที่เป็นกลางสำหรับสกุลเงินที่เทียบเคียงได้ตลอดทั้งปี 2% ตลอดปี 2011 เราจัดการค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อพยายามเพิ่มก

ารลงทุนในโครงการริเริ่มที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบรนด์และธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงความสามารถทางการตลาดและการขาย ที่สำคัญ สำหรับทั้งปี ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดแบบตรงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปริมาณยูนิตเคส ตามที่วางแผนไว้ และในขณะที่เรายังคงลงทุนในด้านสุขภาพและความแข็งแกร่งของแบรนด์ของเรา เลเวอเรจค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระหว่างประเทศนั้นเท่ากันทั้งปีตามที่คาดไว้ รวมถึงความสามารถทางการตลาดและการขาย ที่สำคัญ สำหรับทั้งปี ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดแบบตรงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปริมาณยูนิตเคส ตามที่วางแผนไว้ และในขณะที่เรายังคงลงทุนในด้านสุขภาพและความแข็งแกร่งของแบรนด์ของเรา เลเวอเรจค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระหว่างประเทศนั้นเท่ากันทั้งปีตามที่คาดไว้ รวมถึงความสามารถทางการตลาดและการขาย ที่สำคัญ สำหรับทั้งปี ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดแบบตรงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปริมาณยูนิตเคส ตามที่วางแผนไว้ และในขณะที่เรายังคงลงทุนในด้านสุขภาพและความแข็งแกร่งของแบรนด์ของเรา เลเวอเรจค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระหว่างประเทศนั้นเท่ากันทั้งปีตามที่คาดไว้

ในไตรมาสที่สี่ของปี 2553 บริษัทได้ขยายโครงการป้องกันความเสี่ยงสินค้าโภคภัณฑ์อันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการอดีตธุรกิจของ CCE ในอเมริกาเหนือ อนุพันธ์จำนวนมากที่รวมอยู่ในโปรแกรมขยายเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติสำหรับการป้องกันความเสี่ยงภายใต้แนวทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง บริษัทใช้อนุพันธ์เหล่านี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จากการขยายโครงการป้องกัน

ความเสี่ยงของเรา ในไตรมาสที่สี่ของปี 2010 เราเริ่มที่จะไม่รวมผลกระทบสุทธิของการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเหล่านี้ออกจากรายได้จากการดำเนินงานที่เปรียบเทียบได้ของเรา จนถึงช่วงเวลาที่การป้องกันความเสี่ยงส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนรวมของเรา สำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2554

ไตรมาสที่สี่รายงานว่ารายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 68% โดยรายได้จากการดำเนินงานที่เป็นกลางของสกุลเงินที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้น 14% รายรับจากการดำเนินงานที่รายงานทั้งปีเพิ่มขึ้น 20% โดยรายได้จากการดำเนินงานที่เป็นกลางของสกุลเงินที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้น 12% รายการที่มีผลกระทบต่อความสาม

ารถในการเปรียบเทียบลดรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ลง 283 ล้านดอลลาร์ในปี 2554 และ 856 ล้านดอลลาร์ในปี 2553 สกุลเงินลดรายได้จากการดำเนินงานที่เปรียบเทียบได้ 3% ในไตรมาสนี้ และสำหรับค่าเงินทั้งปีมีผลประโยชน์ 3% ซึ่งชดเชยผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นบางส่วน ต้นทุนสินค้า

โภคภัณฑ์ รวมถึงตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงของเราและการหมุนเวียนของอัตราปีก่อนหน้า ขณะนี้เราประเมินว่าค่าเงินจะมีผลกระทบเชิงลบในระดับตัวเลขเดียวต่ำต่อรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2555 และผลกระทบเชิงลบระดับกลางเลขเดียวต่อรายได้จากการดำเนินงานสำหรับทั้งปี 2555

สำหรับทั้งปี การซื้อหุ้นคืนสุทธิของเรามีมูลค่ารวม 2.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงจากคำแนะนำก่อนหน้านี้ที่ 2.5 ถึง 3.0 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2555 เราตั้งเป้าที่จะซื้อหุ้นคืนสุทธิเพิ่มอีก 2.5 ถึง 3.0 พันล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี

ไตรมาสที่สี่รายงานว่ากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.72 ดอลลาร์และกำไรต่อหุ้นที่เปรียบเทียบได้คือ 0.79 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% และเร็วกว่าเป้าหมายการเติบโตระย
ะยาวของเรา รายการที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการเปรียบเทียบลดลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2011 รายงานกำไรต่อหุ้นโดย $0.07 ต่อหุ้น และเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่ 2010 รายงานกำไรต่อหุ้นโดย $1.74 ต่อหุ้น ในปี 2554 รายการเหล่านี้รวมค่าปรับโครงสร้าง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มผลิตภาพทั่วโลก

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการอดีตธุรกิจของ CCE ในอเมริกาเหนือ และผลขาดทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ถูกชดเชยบางส่วนด้วยกำไรจากธุรกรรม กำไรสุทธิในปี 2553 รวมกำไรที่มิใช่เงินสดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการเดิมของ CCE ในอเมริกาเหนือ ตลอดจนกำไรสุทธิที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก

เงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 9.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับทั้งปี 2554 และทั้งปี 2553 ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นถูกชดเชยด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินทุนหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากเงินสมทบเพิ่มเติมจำนวน 769 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก 2554 รวมถึงผลกระทบของการขยายระยะเวลาสินเชื่อชั่วคราวในญี่ปุ่นหลังจากภัยพิบัติในปี 2554 หลังจากไม่รวมเงินบำนาญที่สำคัญในงวดแรก ไตรมาส เงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 7% ตลอดทั้งปี

ในปี 2555 เรากำลังเปิดตัวทั้งความคิดริเริ่มด้านการเพิ่มผลิตภาพระดับโลกใหม่และความพยายามในการบูรณาการ CCR ที่ขยายออกไปภายใต้โครงการ “Productivity and Reinvestment” ร่วมกัน ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นทีละ 550 ถึง 650 ล้านดอลลาร์ในการออมประจำปีภายในสิ้นปี 2558 ความคิดริเริ่มแรก สี่โครงการใหม่ – โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วโลกประจำปี ตั้งเป้าประหยัดเงินได้ปีละ 350 ถึง 400 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2558 ประการที่สอง ความพยายามในการบูรณาการ CCR ของเราในขณะนี้คาดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายรายปีโดยรวมที่ 550 ถึง 600 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 200 ถึง 250 ล้านดอลลาร์เหนือเรา ประมาณการเดิม 350 ล้านเหรียญ เราคาดว่าจะสามารถประหยัดเงินได้ถึง 200 ถึง 250 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในสิ้นปี 2558

เงินออมที่เกิดจากโครงการ “ผลิตภาพและการลงทุนซ้ำ” นี้จะต้องนำกลับมาลงทุนใหม่เพื่อปรับปรุงการริเริ่มการสร้างแบรนด์ทั่วทั้งระบบอย่างต่อเนื่องของเรา และจะช่วยบรรเทาต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะใกล้ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นตามความจำเป็น ผลผลิตเป็นเสาหลักของวิสัยทัศน์ปี 2020 ของเรา และสิ่งสำคัญอันดับแรกของบริษัทของเราคือการออกแบบและใช้งานระบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ความพยายามนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการผลิตที่มั่นคงและต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนที่แข่งขันได้ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเรา การสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและวัฒนธรรมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนเส้นทางทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีกำไรผ่านการตลาดและประสิทธิผลของนวัตกรรม

อัตราภาษีที่แท้จริงอัตราภาษีที่แท้จริงที่รายงานสำหรับไตรมาสและทั้งปีอยู่ที่ 24.3% และ 24.5% ตามลำดับ อัตราภาษีประจำปีที่แท้จริงสำหรับการดำเนินงานอยู่ที่ 23.9% ความแปรปรวนระหว่างอัตราภาษีที่รายงานและอัตราภาษีอ้างอิงเกิดจากผลกระทบทางภาษีของรายการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบ ซึ่งแสดงแยกต่างหากในเอกสารนี้ในกำหนดการกระทบยอดของ GAAP และ Non-GAAP

อัตราภาษีที่แท้จริงของเราไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบของรายการที่มีนัยสำคัญหรือผิดปกติและเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดขึ้นและเมื่อใด จะรับรู้แยกต่างหากในช่วงเวลาที่เหมาะสม

สำหรับปี 2555 เราคาดว่าอัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับการดำเนินงานจะอยู่ในช่วง 24.0% ถึง 25.0%รายการที่กระทบต่อผลประกอบการปีก่อนหน้าผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2010 รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.11 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มผลิตภาพทั่วโลก ตลอดจนผลกระทบของการลดค่าเงินของเวเนซุเอลา

ผลประกอบการในไตรมาสที่สองของปี 2553 รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มผลิตภาพทั่วโลก ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเดิมของ CCE ในอเมริกาเหนือ

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2553 รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มผลิตภาพทั่วโลก ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเดิมของ CCE ในอเมริกาเหนืออาสาสมัครเยาวชนอันดับสองของจอร์เจียได้รับเลือกใน โครงการรางวัลระดับชาติประจำปีครั้งที่ 17
นักเรียน Pooler และ Rockdale ได้รับรางวัล $1,000 เหรียญแกะสลัก และเดินทางไปยังเมืองหลวงของประเทศ

เกียรตินิยมยังมอบให้กับอาสาสมัครเยาวชนใน Johns Creek, Americus, Savannah, Sugar Hill, Atlanta และ Dacula

07 กุมภาพันธ์ 2555 08:01 น. Eastern Standard Time
แอตแลนตา–( BUSINESS WIRE )–19 ส.ค. Kenneth Smalls-Muldrow อายุ 17 ปีจาก Pooler และ Rashad Holmes อายุ 13 ปีจาก Rockdale ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอาสาสมัครเยาวชนอันดับสองของจอร์เจียในปี 2555 โดย The Prudential Spirit of Community Awards ซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศที่ให้เกียรติคนหนุ่มสาว สำหรับกิจกรรมจิตอาสาที่โดดเด่น Kenneth ได้รับการเสนอชื่อโดย Savannah Early College ใน Garden City และ Rashad ได้รับการเสนอชื่อโดย Rockdale County 4-H ใน Conyers รางวัลพรูเด็นเชียล สปิริต ออฟ คอมมูนิตี้ อวอร์ด ซึ่งขณะนี้เป็นปีที่ 17 ดำเนินการโดยพรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล ร่วมกับสมาคมครูใหญ่ระดับมัธยมศึกษาแห่งชาติ (NASSP)

“ฉันรู้สึกพึงพอใจมากเมื่อได้อาสาช่วยเหลือชุมชน”

ทวีตนี้
Kenneth ผู้อาวุโสที่วิทยาลัย Savannah Early College ได้พูดคุยกับกลุ่มนักเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและหาเงินมารักษา นับตั้งแต่เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้เมื่ออายุได้ 7 ขวบ นอกจากนี้ เขายังอาสาเป็นที่ปรึกษาที่ค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กที่เป็นโรคเบาหวาน สอนให้พวกเขามีสุขภาพดีและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อเคนเน็ธบอกเพื่อนร่วมชั้นชั้นป. 2 ว่าเขาเป็นเบาหวานในเด็ก “ผมรู้สึกแปลกแยกและถูกไล่ออกจากชั้นเรียน” เขากล่าว ดังนั้นเมื่อครูขอให้เขาเล่าเรื่องราวของเขากับทั้งโรงเรียนในการประชุมหาทุนเบาหวานประจำปีในวันหนึ่ง เขากลัวว่ามันจะยิ่งแยกเขาออกไปอีก แต่กลับเปลี่ยนใจเรียกความกล้ามากล่าวปราศรัยต่อหน้าคณะศิษย์ทั้งหมด และพบว่ามีความสนใจในสิ่งที่เขาพูดเป็นอย่างมาก “หลังจากกล่าวสุนทรพจน์นั้น ฉันต้องการทำมากกว่านี้เพื่อช่วยให้เด็กทุกคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานมีสุขภาพแข็งแรง มีแรงบันดาลใจ และต้องการช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นโรคเบาหวานด้วย” เคนเนธกล่าว

ตั้งแต่นั้นมา เขาได้พูดในโรงเรียนหลายแห่งเกี่ยวกับการเป็นเบาหวาน โดยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกา ปัจจุบันเขากำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเพื่อดูว่าเขาจะให้สถาบันของพวกเขามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ ในฐานะที่ปรึกษาและแบบอย่างของ Camp CoDiak เคนเนธสอนเด็กที่เป็นโรคเบาหวานเกี่ยวกับนิสัยการกินเพื่อสุขภาพ การฉีดอินซูลิน และการเล่นกีฬา ซึ่ง “แสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาเป็นเด็กปกติเหมือนคนอื่นๆ ในโลก” เขากล่าว

Rashad นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 8 ที่ Memorial Middle School ใน Conyers ทำและขายคุกกี้และใช้เงินที่ได้รับเพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อไปทัศนศึกษาในโรงเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4-H และ Boys and Girls Club เขายังบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุด Boys and Girls Club Rashad ชอบทำอาหารกับพ่อของเขา และหลังจากชนะการประกวดคุกกี้ 4-H ในปี 2008 เขาก็เริ่มทำคุกกี้ให้เพื่อนและสมาชิกในครอบครัว เมื่อมีคนแนะนำว่าคุกกี้ของเขาดีพอที่จะขายได้ Rashad ได้เปิดตัวธุรกิจคุกกี้ “Lil Chef” “หลังจากขายคุกกี้ได้ระยะหนึ่ง ฉันตัดสินใจว่าควรคืนให้ชุมชนของฉัน” Rashad กล่าว

ดังนั้นเขาจึงเริ่มให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักเรียนที่พ่อแม่ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการทัศนศึกษาในชั้นเรียน หรือสำหรับกิจกรรม 4-H และ Boys and Girls Club นอกจากนี้ เขายังบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุด Boys and Girls Club และเริ่มพูดคุยกับผู้ชมวัยหนุ่มสาวเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ Rashad ยังบริจาคคุกกี้ยอดนิยมบางส่วนของเขา เช่น “Macadamia Madness White Chocolate Chip” และ “Conga Triple Chocolate Chip” ให้กับองค์กรต่างๆ “ฉันรู้สึกพึงพอใจอย่างมากเมื่อฉันอาสาช่วยเหลือชุมชน” ราชาดกล่าว

ในฐานะผู้ได้รับเกียรติจากรัฐ เคนเนธ และราชาด แต่ละคนจะได้รับ 1,000 ดอลลาร์ เหรียญเงินแกะสลัก และการเดินทางที่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งพวกเขาจะเข้าร่วมกับผู้ได้รับรางวัลสองอันดับแรกจากแต่ละรัฐและเขต ของโคลัมเบียเป็นเวลาหลายวันของงานรับรองระดับชาติ สิบคนจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอาสาสมัครเยาวชนชั้นนำของอเมริกาในปี 2555 ในขณะนั้น

ผู้เข้ารอบสุดท้ายดีเด่นนอกจากนี้ ผู้ตัดสินโครงการยังยกย่องนักเรียนชาวจอร์เจียอีกหกคนว่าเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายที่โดดเด่นสำหรับกิจกรรมการบริการชุมชนที่น่าประทับใจของพวกเขา แต่ละคนจะได้รับเหรียญทองแดงแกะสลัก:

Manasa Bhatta อายุ 17 ปีจาก Johns Creek, Ga. ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ Chattahoochee High School ใน Alpharetta ได้ช่วยรวบรวมหนังสือมากกว่า 5,000 เล่ม และเงินจำนวน $1,000 เพื่อบริจาคให้กับเด็กด้อยโอกาสในแอฟริกาผ่านบท Books for Africa ที่เธอก่อตั้งที่โรงเรียนของเธอ Manasa นอกเหนือจากการสรรหาสมาชิกนักศึกษา 135 คนให้เข้าร่วมชมรมและช่วยเหลือเธอในภารกิจของสโมสรแล้ว ยังได้เริ่มโครงการอ่านหนังสือในวันเสาร์ที่ห้องสมุดในพื้นที่ของเธอเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับ Books for Africa ต่อไป

Morgan Bowen อายุ 18 ปี จาก Americus, Ga. สมาชิกของ Sumter County 4-H และนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนที่บ้าน ได้เปิดตัว “Operation Desert Support” ในปี 2008 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งถุงน่องแบบโฮมเมดที่เต็มไปด้วยสินค้าดูแลไปยังชาวอเมริกัน กองทหาร มอร์แกน ซึ่งเคยช่วยแจกจ่ายถุงน่องให้กับทหารเกือบ 900 นาย และได้คัดเลือกและจัดอาสาสมัคร 400 คน ยังได้ประกันการบริจาคผ่านจดหมายรณรงค์ เรื่องราวของสื่อ และกล่องรับส่งทั่วชุมชน

Kathryn Engelmaier อายุ 17 ปีจาก Savannah, Ga. ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ Savannah Arts Academy เป็นประธานของ “Tutus for Tatas” องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ระดมทุนและสร้างความตระหนักในเรื่องมะเร็งเต้านมที่เธอเริ่มต้นไปพร้อมกับเพื่อนที่ดีที่แม่เอาชนะใจเธอได้ โรค. แคทรีนช่วยรับสมัครและตอนนี้มีสมาชิกนักเรียน 48 คน และได้ช่วยเพิ่มเงินเกือบ 1,500 ดอลลาร์ผ่านการขายขนมอบ การขายเสื้อยืด การขายริบบิ้น และกิจกรรม “Pink Out”

Sa Rang Lee อายุ 18 ปี จาก Sugar Hill, Ga. รุ่นพี่ที่โรงเรียน North Gwinnett High School ใน Suwanee ได้ก่อตั้ง “Atlanta Mission Team” ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนของคริสตจักรที่เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในพื้นที่ยากจนของบราซิลเพื่อช่วยเหลือ เยาวชนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ซารังและเพื่อนๆ ใช้เวลาสามเดือนในการเรียนพูดภาษาโปรตุเกส และเตรียมและทำการแสดงละเล่นทางศาสนาให้กับผู้คนมากกว่า 1,000 คนในระหว่างการเดินทางเผยแผ่ศาสนา

Charlotte McCauley อายุ 16 ปี จาก Atlanta, Ga. นักเรียนปีที่สองที่ North Atlanta High School ได้จัดโครงการที่บริจาคคุกกี้ Girl Scout 12,000 กล่องให้กับกองทัพในตะวันออกกลางในช่วงสองปีที่ผ่านมา ชาร์ล็อตต์ ลูกเสือหญิงตั้งแต่เธออายุ 6 ขวบ จัดส่งได้ในราคาประหยัด ทำงานร่วมกับผู้นำลูกเสือหญิงในหน่วยบริการของเธอเพื่ออนุมัติและโปรโมตโครงการ ผลิตวิดีโอแสดงวิธีการ และระดมลูกเสือหญิงกว่า 1,300 คนเพื่อสนับสนุน โครงการ.

Charles Orgbon อายุ 16 ปีจาก Dacula, Ga. นักเรียนปีที่สองที่ Mill Creek High School ใน Hoschton ได้สร้าง “Earth Savers’ Club” ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งปัจจุบันเขาเป็นประธาน และได้ช่วยเปิดคลับเพิ่มเติมอีก 30 แห่งที่ โรงเรียนและองค์กรในเก้ารัฐ แอฟริกาและเอเชีย นับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมรีไซเคิลและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ชาร์ลส์และเครือข่ายอาสาสมัครของเขาได้รีไซเคิลขยะ 10 ตัน ช่วยประหยัดน้ำได้ 86,000 แกลลอน และปลูกต้นไม้ 32 ต้น

นายจอห์น สตรังเฟลด์ ประธานและซีอีโอของพรูเด็นเชียล กล่าวว่า “ผู้รับรางวัลเหล่านี้ได้ปรับปรุงชีวิตของผู้รับรางวัลด้วยบริการที่เสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัว “เราหวังว่าเรื่องราวและความทุ่มเทของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวคนอื่นๆ ทำเช่นเดียวกัน”

JoAnn Bartoletti กรรมการบริหารของ NASSP กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เฉลิมฉลองให้กับอาสาสมัครนักศึกษาเหล่านี้” “สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่าพวกเขาเป็นตัวอย่างอันทรงพลังที่แสดงให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไร”เกี่ยวกับรางวัล The Prudential Spirit of Community

รางวัลพรูเด็นเชียล สปิริต ออฟ คอมมูนิตี้ อวอร์ด เป็นโครงการรับรองเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยอิงจากบริการอาสาสมัครเท่านั้น โรงเรียนระดับกลางและระดับกลางของรัฐและเอกชนทั้งหมดในประเทศ เช่นเดียวกับสภาลูกเสือหญิง องค์กร 4-H ของเคาน์ตี สภากาชาดอเมริกัน YMCA และบริษัทในเครือของ HandsOn Network มีสิทธิ์เลือกนักเรียนหรือสมาชิกสำหรับท้องถิ่น รางวัลพรูเด็นเชียล สปิริต ออฟ คอมมูนิตี้ อวอร์ด จากนั้นผู้ได้รับรางวัลในท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตัดสินอิสระ ซึ่งคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลระดับรัฐและผู้เข้ารอบสุดท้ายที่โดดเด่นตามเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงความคิดริเริ่มส่วนบุคคล ความคิดสร้างสรรค์ ความพยายาม ผลกระทบ และการเติบโตส่วนบุคคล

ขณะอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้ได้รับเกียรติจากรัฐ 102 คน – ระดับกลางหนึ่งคนและนักเรียนมัธยมปลายหนึ่งคนจากแต่ละรัฐและ District of Columbia – จะเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมืองหลวง เข้าร่วมงานกาล่ารางวัลที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของสมิธโซเนียน และเยี่ยมชม ผู้แทนรัฐสภาของพวกเขาบน Capitol Hill นอกจากนี้ 10 ในนั้น – ระดับกลาง 5 คนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน – จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้มีเกียรติระดับชาติในวันที่ 7 พฤษภาคม ผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้จะได้รับรางวัลเพิ่มเติม 5,000 ดอลลาร์ เหรียญทอง ถ้วยรางวัลคริสตัล และเงินช่วยเหลือ 5,000 ดอลลาร์จากมูลนิธิพรูเด็นเชียลสำหรับองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรของ ทางเลือกของพวกเขา

นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2538 อาสาสมัครรุ่นเยาว์กว่า 100,000 คนทั่วประเทศได้รับรางวัล The Prudential Spirit of Community Awards ในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ หรือระดับประเทศ โครงการนี้ยังดำเนินการโดยบริษัทในเครือของพรูเด็นเชียลในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไอร์แลนด์ และอินเดีย นอกเหนือจากการมอบรางวัลให้ตัวเองแล้ว โครงการ The Prudential Spirit of Community Awards ยังแจกจ่ายรางวัลการบริการอาสาสมัครของประธานาธิบดีให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติในท้องถิ่นในนามของประธานาธิบดีบารัค โอบามา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัล Prudential Spirit of Community State และผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมดในปีนี้ โปรดไปที่ spirit.prudential.com หรือwww.nassp.org/spirit

เกี่ยวกับ NASSPNASSP SBO SLOT เป็นองค์กรชั้นนำและระดับชาติสำหรับครูใหญ่ระดับกลางและระดับมัธยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้นำโรงเรียนทั้งหมดจากทั่วสหรัฐอเมริกาและมากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก สมาคมจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพและทรัพยากรตามการวิจัย การสร้างเครือข่ายและการสนับสนุน เพื่อสร้างขีดความสามารถของผู้นำระดับกลางและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานในการพัฒนาความเป็นผู้นำของนักเรียนเช่นกัน NASSP บริหารจัดการสมาคมเกียรติยศแห่งชาติ สมาคมเกียรติยศรุ่นเยาว์แห่งชาติ สมาคมเกียรติยศระดับประถมศึกษาแห่งชาติ และสมาคมสภานักเรียนแห่งชาติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NASSP ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเรสตัน รัฐเวอร์จิเนีย โปรดไปที่www.nassp.org.

เกี่ยวกับพรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียลPrudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) ผู้นำด้านบริการทางการเงิน มีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา เอเชีย ยุโรป และละตินอเมริกา พนักงานที่มีความสามารถและหลากหลายของพรูเด็นเชียลมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันให้เติบโตและปกป้องความมั่งคั่งของพวกเขาผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงการประกันชีวิต เงินรายปี บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุ กองทุนรวม การจัดการการลงทุน และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในสหรัฐอเมริกา สัญลักษณ์ Rock อันเป็นสัญลักษณ์ของพรูเด็นเชียลแสดงถึงความแข็งแกร่ง ความมั่นคง ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมมานานกว่าศตวรรษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.news.prudential.com/เกี่ยวกับกอริลลาเนชั่น:Rudy Brioch? แห่ง Comcast เข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษา FCC เพื่อความหลากหลายในยุคดิจิทัล
04 ตุลาคม 2554 15:18 น. เวลาออมแสงตะวันออกวอชิงตัน–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. Comcast Corporation บริษัทสื่อ ความบันเทิง และการ

สื่อสารชั้นนำของโลก ประกาศในวันนี้ว่า Rudy Brioch? ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการภายนอกและที่ปรึกษาด้านนโยบายสาธารณะ จะเข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Federal Communications Commission (FCC) สำหรับ ความหลากหลายในยุคดิจิทัล

“ความหลากหลายมีบทบาทสำคัญใน Comcast และเราตั้งตารอที่จะสร้างมรดกดังกล่าวด้วยการประกาศในวันนี้”ทวีตนี้ภารกิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความหลากหลายเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัลคือการให้คำแนะนำแก่ FCC เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของชนกลุ่มน้อยและสตรีใน

การมีส่วนร่วมในโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการจะมุ่งเน้นไปที่การลดอุปสรรคในการเข้าสู่การสื่อสารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับชายและหญิงที่ด้อยโอกาสในอดีต สำรวจวิธีการที่จะรับประกันการเข้าถึงสากลและการใช้บรอดแบนด์ในชุมชนที่ด้อยโอกาสในอดีต และสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้การจ้างงานของ บุคลากรที่หลากหลายในการสื่อสารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

การประกาศนี้สร้างขึ้นจากการอุทิศตนอันยาวนานของ Brioch? ในการทำงานเพื่อเพิ่มความหลากหลายภายในชุมชนเทคโนโลยี ระหว่างดำรงตำแหน่งที่ Comcast นั้น Brioch? ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาผู้นำด้านสิทธิพลเมืองในนามของบริษัทและอุตสาหกรรมเคเบิล ก่อนทำงานที่ Comcast บริโอเช

เคยทำงานที่ FCC โดยในนามของผู้บัญชาการ Jonathan S. Adelstein เขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ของ FCC และชุมชนความหลากหลายในวงกว้างเพื่อส่งเสริมเป้าหมายด้านความหลากหลายภายในอำนาจของ FCC

“Rudy Brioch? เป็นที่เคารพอย่างกว้างขวางสำหรับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งของเขาในการทำงานกับชุมชนความหลากหลาย และเขาจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่มีค่าและมีความรู้แก่คณะกรรมการในขณะที่ FCC ทำงานเพื่อเพิ่มความสามารถของชนกลุ่มน้อยและผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้อง” David L. Cohen รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความหลากหลายที่ Comcast Corporation กล่าว “ความหลากหลายมีบทบาทสำคัญใน Comcast และเราตั้งตารอที่จะสร้างมรดกดังกล่าวด้วยการประกาศในวันนี้”

Brioch? เป็นสมาชิกของทีม Comcast ตั้งแต่ปี 2009 มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตำแหน่งนโยบายสาธารณะของบริษัทและการวิเคราะห์ทางกฎหมาย Brioch? มาที่ Comcast จาก FCC ซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Jonathan S. Adelstein กรรมาธิการและมุ่งเน้นไปที่ประเด็นด้านกฎระเบียบของ

สื่อ ก่อนหน้า FCC เขาทำงานในวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาสำหรับวุฒิสมาชิก Frank Lautenberg (D-NJ) ซึ่งครอบคลุมประเด็นของคณะกรรมการพาณิชย์ของวุฒิสภา ซึ่งรวมถึงการสื่อสารโทรคมนาคมแบบมีสายและไร้สาย สื่อ ตุลาการ และธุรกิจขนาดเล็ก ก่อนหน้านั้นในอาชีพการงานของเขา บรีโอเชดำรงตำแหน่ง

เป็นที่ปรึกษาสำนักวอชิงตันของสมาคมแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของผู้คนผิวสี และในตำแหน่งเสมียนกฎหมายของผู้พิพากษาอังเดร เอ็ม. เดวิสแห่งศาลแขวงสหรัฐและหัวหน้าผู้พิพากษาโรเบิร์ต เอ็ม. เบลล์แห่งศาลอุทธรณ์รัฐแมริแลนด์ .

เกี่ยวกับคอมคาสต์ คอร์ปอเรชั่น:FIFA 12 ทำ คะแนนด้วยการเปิดขาย และบันทึกการเล่นออนไลน์ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
วิดีโอเกมกีฬาที่ได้รับคะแนนสูงสุดในยุคคอนโซลนี้

บันทึก 3.2 ล้านหน่วยขายผ่านในเวลาน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์แฟน ๆ เกือบ 350,000 คนเชื่อมต่อกับ FIFA Ultimate Team Early Web-Start

คอมคาสต์ คอร์ปอเรชั่น (แนสแด็ก: CMCSA, CMCSK) ( www.comcast.com) เป็นหนึ่งในบริษัทสื่อ ความบันเทิง และการสื่อสารชั้นนำของโลก Comcast เกี่ยวข้องเป็นหลักในการทำงานของระบบเคเบิลผ่าน Comcast Cable และในการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายความบันเทิง ข่าว กีฬา และ

เนื้อหาอื่น ๆ สำหรับผู้ชมทั่วโลกผ่าน NBCUniversal Comcast Cable เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิดีโอ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัยและธุรกิจ Comcast เป็นเจ้าของและผู้จัดการส่วนใหญ่ของ NBCUniversal ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่ายเคเบิล

บันเทิงและข่าว เครือข่ายออกอากาศ NBC และ Telemundo กลุ่มสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น การผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทภาพยนตร์รายใหญ่ และสวนสนุก

Gorilla Nation เป็นบริษัทขายแบรนด์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นตัวแทนเฉพาะสำหรับคลังโฆษณาออนไลน์ของเว็บไซต์เนื้อหาพรีเมียมกว่า 100 แห่ง GN มุ่งเน้นที่การขายสื่อแบบบูรณาการเฉพาะไซต์และโปรแกรมส่งเสริมการขายทั่วทั้งสถานที่ในนามของนักการตลาดแบรนด์ Fortune 500 ซึ่งแต่งงาน

กับข้อความกับสื่อ GN จัดกลุ่มผู้ชมเนื้อหา การวิจัย ผลิตภัณฑ์โฆษณาเฉพาะทางและการขายในแนวตั้งเป็นหน่วยแบรนด์สี่หน่วย: Gorilla Nation การบริการความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ชาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้หญิงอย่างแท้จริง Youthology Media บริการเด็ก ทวีต และวัยรุ่น และ Globetrotting

Digital ให้บริการด้านการเดินทางและพักผ่อน ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรผู้เผยแพร่เว็บ หน่วยบริการสื่อแนวตั้งแต่ละหน่วยช่วยให้ลูกค้าโฆษณาสามารถเรดวูดซิตี้ แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2562 Electronic Arts Inc. (NASDAQ:ERTS) ประกาศเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

ในประวัติศาสตร์ EA SPORTS ในฐานะ EA SPORTS? FIFA 12 ที่วางจำหน่ายบนชั้นวางสินค้าและร้านค้าปลีกออนไลน์ทั่วโลก รางวัลสำคัญมาถึงแล้วสำหรับวิดีโอเกมกีฬาที่มีคะแนนสูงสุดในยุคคอนโซลนี้^ และแฟน ๆ ทั่วโลกได้เล่นเกมออนไลน์FIFA 12 มากกว่า 200 ล้านนาที แล้ว*

“ชุมชนออนไลน์ FIFA ขนาดใหญ่ได้เชื่อมต่อกับบริการถ่ายทอดสดใหม่ในเกมอย่างท่วมท้น ซึ่งรวมถึง EA SPORTS Football Club และเราตั้งใจที่จะให้พวกเขามีส่วนร่วมตลอดทั้งฤดูกาลในขณะที่ FIFA 12 ดำเนินตามจังหวะของฤดูกาลฟุตบอล”

ทวีตนี้จากการประมาณการภายในนับตั้งแต่เปิดตัวในวันที่ 27 กันยายนในอเมริกาเหนือและวันที่ 30 กันยายนทั่วโลกFIFA 12มียอดขายทะลุ 3.2 ล้านเครื่องในทุกคอนโซลทั่วโลก** ทำให้เป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิดีโอเกมกีฬาและวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุด เปิดตัวในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน นี่

เป็นการประมาณการเบื้องต้นของ EA EA วางแผนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายFIFA 12 ในระหว่างการเรียกรายได้สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2555

“ FIFA 12เป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งโดยทีมงานของเราที่ EA Canada” แอนดรูว์ วิลสัน รองประธานบริหารของ EA SPORTS กล่าว “ชุมชนออนไลน์ FIFA ขนาดใหญ่ได้เชื่อมต่อกับบริการถ่ายทอดสดใหม่ในเกมอย่างท่วมท้น ซึ่งรวมถึง EA SPORTS Football Club และเราตั้งใจที่จะให้พวกเขามีส่วนร่วมตลอดทั้งฤดูกาลในขณะที่FIFA 12ดำเนินตามจังหวะของฤดูกาลฟุตบอล”ความสำเร็จที่โดดเด่นอื่น ๆ จากการเปิดตัวเกมที่ทำลายสถิติ ได้แก่:

การขายผ่าน FIFA 12คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์จากการเปิดตัวที่ทำลายสถิติในปีที่แล้ว
FIFA 12สำหรับ iPhone และ iPad มียอดขายไปแล้ว 879,000 เครื่อง และคว้าแอปทำรายได้สูงสุดสำหรับ iPhone จากหน้าร้าน 30 แห่งทั่วโลก

1 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่คึกคักที่สุดสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ในประวัติศาสตร์ EA SPORTS แฟน ๆ ลงทะเบียนเซสชันเกม EA SPORTS มากกว่า 10 ล้านเซสชัน รวมถึงเซสชันเกมFIFA 12 เกือบแปดล้าน เซสชัน

แฟน ๆ เกือบ 350,000 คนมีส่วนร่วมในการเริ่มต้นเว็บในช่วงต้นสำหรับFIFA 12 Ultimate Teamผ่านทาง easportsfootball.com และมีการซื้อขาย

มากกว่า 14 ล้านครั้งในโหมด Ultimate Team เป็นครั้งแรกที่FIFA Ultimate Teamพร้อมให้เล่นบนแผ่นดิสก์เพื่อให้แฟน ๆ ได้เพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้นในการสร้าง จัดการ และเล่นกับสุดยอดทีมฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์ของพวกเขา

การเปิดตัวFIFA 12ยังได้เห็นการเปิดตัวของ EA SPORTS Football Club – จังหวะการเต้นของหัวใจของFIFA 12 แฟน ๆ หลายล้านคนทั่วโลกได้ให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีต่อทีมโปรดของพวกเขาผ่านฟีเจอร์ Support Your Club จนถึงปัจจุบัน สโมสรที่มีแฟนบอลมากที่สุด*** ได้แกแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

– กองเชียร์ 241,767 คนเอฟซี บาร์เซโลน่า – 144,709 กองเชียรอาร์เซนอล – 131,305 กองเชียรเรอัล มาดริด – 126,806 กองเชียร์ลิเวอร์พูล – 118,182 กองเชียร์

เลือก “เกมคอนโซลที่ดีที่สุด” ที่ Gamescom และผู้ได้รับรางวัล E3 Game Critics อันทรงเกียรติสำหรับ “เกมกีฬายอดเยี่ยม” ที่ E3 2011 FIFA 12เป็นวิดีโอเกมกีฬาที่มีคะแนนสูงสุดในยุคคอนโซลนี้ด้วยคะแนนริติคที่ 92 บน PlayStation?3 ระบบความบันเทิงคอมพิวเตอร์และ 91 บนวิดีโอเกม Xbox

360? และระบบความบันเทิง รวมถึงคะแนนที่สมบูรณ์แบบจากสื่อชั้นนำอย่าง 1UP, USA Today, GamePro และ The Guardian IGN (9.5 จาก 10) เรียกว่าFIFA 12ว่า “น่าทึ่ง” และ Everyeye.it (9.5 จาก 10) เขียนว่า ” FIFA 12เป็นเพียงเกมจำลองฟุตบอลที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา”

สมัคร Sa36 คาสิโนแอตแลนติกซิตี

สมัคร Sa36 EGG HARBOR TOWNSHIP, NJ (AP) – เสนอให้แบ่งภาษีเพื่อช่วยคาสิโนแปดแห่งของแอตแลนติกซิตีจะถูกกำจัดภายใต้แผนที่เสนอเมื่อวันพุธโดยสมาชิกสภารัฐของพรรครีพับลิกัน

ข้อเสนอของคริส บราวน์จะหยุดภาษีของแอตแลนติกซิตีเป็นเวลาห้าปีที่ระดับ 2014 สำหรับทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีทั้งหมด รวมทั้งคาสิโน นอกจากนี้ยังจะรักษาความพยายามทางการตลาดมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สำหรับรีสอร์ทผ่านกลุ่มพันธมิตรแอตแลนติกซิตี ช่วยผ่อนปรนภาษีของเคาน์ตี และเปลี่ยนเส้นทางรายได้ภาษีจากการพัฒนาขื้นใหม่บางส่วนเพื่อช่วยด้านการเงินในเขตเทศบาลของแอตแลนติกซิตี

แต่จะไม่รวมโปรแกรมการชำระเงินแทนภาษี (PILOT) ที่เสนอโดยสตีฟ สวีนีย์ประธานวุฒิสภาของรัฐ บราวน์กล่าวว่าแผนดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดภาษีในคาสิโนขนาดใหญ่บางแห่งได้มากถึง 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี จะเพิ่มภาษีเคาน์ตีสำหรับเจ้าของทรัพย์สินอีก 9 ล้านดอลลาร์ต่อปี

“ภายใต้แผนการนำร่องที่เสนอ คาสิโนเท่านั้นที่ได้รับการลดหย่อนภาษี” บราวน์กล่าว “คนชั้นกลางของเราทำงานหนักขึ้นและนานขึ้น แต่มีรายได้น้อยลง มันไม่ยุติธรรมเลยที่จะขอให้ครอบครัวชนชั้นกลางของเราจ่ายเงินมากขึ้น ในขณะที่คาสิโนที่บริษัทใหญ่เป็นเจ้าของจ่ายน้อยกว่าส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของพวกเขา”

แผนการนำร่องที่เสนอของ Sweeney จะยกเว้นคาสิโนจากภาษีทรัพย์สินเป็นเวลา 15 ปี คาสิโนจะจ่ายเงินรวมกัน 150 ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วงสองปีแรก จากนั้น 120 ล้านดอลลาร์ต่อปีในอีก 13 ปีข้างหน้า โดยสมมติว่ารายรับจากการพนันอยู่ภายในช่วงที่กำหนด

แผนของสวีนีย์จะกำจัดกลุ่มพันธมิตรแอตแลนติกซิตี และใช้งบประมาณประจำปี 30 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือเมืองด้วยวิธีอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่บ้านทั้งสองของสภานิติบัญญัติและอาจอยู่ที่โต๊ะของผู้ว่าการคริส คริสตี้ภายในสิ้นวัน

Richard McGrath โฆษกของ Sweeney กล่าวหาว่าพรรครีพับลิกันในมหาสมุทรแอตแลนติกเคาน์ตี้ไม่เสนอความคิดเห็นในช่วงสามเดือนนับตั้งแต่การประชุมสุดยอดแอตแลนติกซิตีครั้งแรกจัดขึ้น และเสนอ “แผนปลอมที่ไม่มีอะไรจะสำรอง” ในวันก่อนที่แพ็คเกจของ Sweeney จะพร้อมสำหรับ โหวตสุดท้าย

แผนของบราวน์ยังจะห้ามคาสิโนไม่ให้เปิดในตอนเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์

มันจะต้องมีการตัดงบประมาณของแอตแลนติกซิตีโดยไม่ระบุรายละเอียด กำหนดให้หน่วยงานพัฒนาการลงทุนซ้ำของคาสิโนต้องชำระเงิน 5 ล้านดอลลาร์แทนภาษีไปยังเมืองและจ่ายภาษีทางเลือกการลงทุนคาสิโนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ไปยังเมือง แบ่งเงิน 25 ล้านดอลลาร์ในเงินช่วยเหลือ CRDA ที่ไม่ได้ใช้ระหว่างเมืองกับแอตแลนติกเคาน์ตี้เพื่อบรรเทาภาษี โอน 7.5 ล้านดอลลาร์จากงบประมาณประจำปี 30 ล้านดอลลาร์ของพันธมิตรแอตแลนติกซิตีไปยังเมือง และใช้เงิน 15 ล้านดอลลาร์ในกองทุน CRDA เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่การพนันในเมือง

คาสิโนสี่แห่งจาก 12 แห่งของแอตแลนติกซิตีได้ปิดตัวลงในปีนี้ และทรัมป์ทัชมาฮาลมีกำหนดจะเข้าร่วมในวันเสาร์นี้

สามารถติดต่อ Wayne Parry ได้ที่http://twitter.com/WayneParryAC

แฮมิลตัน, เบอร์มิวดา (AP) – วุฒิสภาของเบอร์มิวดาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอนุมัติมาตรการที่ถกเถียงกันอย่างหนักว่าจะอนุญาตให้ดินแดนเล็ก ๆ ของอังกฤษที่ร่ำรวยสร้างคาสิโนแห่งแรก

การเรียกเก็บเงินจำกัดจำนวนคาสิโนไว้ที่สามแห่ง และเรียกร้องให้ทุกแห่งตั้งอยู่ภายในโรงแรมเพื่อช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการก่อสร้างที่ซบเซาของเกาะ

รีสอร์ทในเซนต์รีจิสที่จะมีคาสิโนได้รับการวางแผนสำหรับพื้นที่เซนต์จอร์จซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 120 ล้านดอลลาร์ รีสอร์ทระดับไฮเอนด์อื่นๆ ก็แสดงความสนใจในโครงการที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแข่งขัน America’s Cup ครั้งที่ 35 ที่เมืองเบอร์มิวดาในเดือนมิถุนายน 2017

ในขั้นต้น เบอร์มิวดาได้วางแผนที่จะจัดให้มีการลงประชามติว่าจะอนุญาตให้มีคาสิโนหรือไม่ แต่ยกเลิกแนวคิดนี้เมื่อปีที่แล้ว เพื่อสนับสนุนการยื่นใบเรียกเก็บเงินที่ได้รับการอนุมัติหลังจากการอภิปราย 10 ชั่วโมง

ฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าพวกเขากังวลว่าคาสิโนสามารถดึงดูดการค้าประเวณีและนำไปสู่ความรุนแรง

“มันเป็นวันที่เศร้าที่สุดในอาชีพการเมืองของผม” เวย์น เฟอร์เบิร์ต รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจกล่าว “ทำไมเราไม่จัดโครงสร้างเกาะของเรารอบๆ สิ่งที่มีประโยชน์มากกว่ากันล่ะ”

สมาชิกสภานิติบัญญัติคาดว่าจะยื่นใบเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในต้นปีหน้าเพื่อช่วยควบคุมอุตสาหกรรมคาสิโนที่เพิ่งเริ่มต้นของเกาะ ด้วยการเก็งกำไรว่ามีเพียงแขกของโรงแรมเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เล่น

ชอน คร็อกเวลล์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าวว่าการอนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าวถือเป็น “การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญและสำคัญ”

“ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เบอร์มิวดาได้ย้ายจากผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นคนนอกอุตสาหกรรม” เขากล่าว

สภาล่างของเบอร์มิวดาอนุมัติร่างพระราชบัญญัตินี้เมื่อวันเสาร์ และผู้ว่าราชการจังหวัดคาดว่าจะลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าว

ลาสเวกัส (AP) – ผู้ควบคุมคาสิโนของเนวาดาบอกกับผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางเมื่อวันพุธว่าเขาและตัวแทน FBI บรรยายสรุปผู้ช่วยทนายความของสหรัฐฯ แต่ไม่ใช่ผู้พิพากษาก่อนที่จะวางตัวเป็นช่างซ่อมอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปในห้องสวีทลูกกลิ้งสูงที่ Caesars Palace และรวบรวมหลักฐานสำหรับหมายจับ สิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการดำเนินการการพนันกีฬาออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย

เช่นเดียวกับพยานคนอื่นๆ ก่อนหน้าเขา เจ้าหน้าที่พิเศษ Ricardo Lopez คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งเนวาดาให้การว่าพวกเขาไม่มีความตกลงของพนักงานอัยการ และไม่มีหมายจับก่อนที่จะปิดบริการอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจะได้รับเชิญให้เข้าไปในวิลล่าสุดพิเศษที่ Caesars Palace

พวกเขายังไม่ได้รับความยินยอมจากพระราชวังซีซาร์ โลเปซ กล่าว ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ มิง ฟาม เมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า ผู้สอบสวนได้รับความยินยอมจากพนักงานโรงแรม

“คุณเข้าใจหรือไม่ว่าซีซาร์ไม่ยินยอมให้บริการอินเทอร์เน็ตหยุดชะงัก” โลเปซถูกถามโดยทนายฝ่ายจำเลย Thomas Goldstein

“ใช่” โลเปซตอบ

Paul Urban หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสำหรับบริษัทแม่ของคาสิโน Caesars Entertainment ให้การเมื่อวันอังคารว่าเขาได้ตรวจสอบกับทนายความของบริษัทเกี่ยวกับอุบายที่วางแผนไว้ และได้รับคำแนะนำไม่ให้ยินยอม เหตุผลก็คือความเป็นส่วนตัวของแขก เขากล่าว

โลเปซและฟามทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันในการปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ คำให้การของโลเปซมีขึ้นในวันที่สามของการไต่สวนการปราบปรามต่อหน้าผู้พิพากษาเพ็กกี้ ลีน ผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ ในลาสเวกัส

ผู้พิพากษากำลังถูกขอให้โยนหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งที่อัยการกล่าวว่าเป็นวงการพนันมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์โดยมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันฟุตบอล FIFA World Cup และนำโดยนักธุรกิจชาวมาเลเซีย Wei Seng “Paul” Phua อายุ 50 ปีและลูกชายของเขา Darren Wai Kit Phua 23.

โกลด์สตีนและทนายฝ่ายจำเลย David Chesnoff ได้ตั้งคำถามกับตัวแทน ผู้บริหารคาสิโน บัตเลอร์ และ Michael Wood ที่ปรึกษาของ Caesars Palace ซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนของรัฐและรัฐบาลกลางมากที่สุด

Wood ให้การเป็นพยานว่าเขาจัดหาเสื้อทำงานให้กับตัวแทนจากบริษัท Wood TeleManagement Solutions ของเขา และร่วมมือกับกลอุบายเพราะเขาคิดว่า Urban หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของคาสิโนได้อนุมัติแผนดังกล่าว

จนถึงจุดหนึ่ง Leen ถามตัวแทน FBI Mike Kung โดยตรงว่าเขารู้ว่าไม่มีการออกหมายจับก่อนที่เขาเข้าร่วมในอุบายทางอินเทอร์เน็ต 4 กรกฎาคม

คุงกล่าวว่าเขาคิดว่าพวกเขามีทางข้างหน้าเพราะเขารู้ว่าเพื่อนร่วมงานของเขาปรึกษากับอัยการสหพันธรัฐ ทนายความของเอฟบีไอ และผู้บริหารของซีซาร์

ต่อมาคำให้การของหมายค้นได้ยื่นต่อผู้พิพากษาเพื่อขอหมายจับซึ่งไม่มีการกล่าวถึงการหลอกลวงดังกล่าว และโกลด์สตีนและเชสนอฟได้เสนอแนะว่าการอ้างอิงนั้นจงใจขัดเกลาไฟล์การสืบสวน และรายงานของเอฟบีไอ “302” ถูกส่งต่อไปยังฝ่ายจำเลยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพิจารณาคดี

ทว่ากลับกลายเป็นว่าฝ่ายจำเลยได้รับวิดีโอจากกล้องปกที่ถ่ายโดยสายลับปลอมตัวเป็นช่างซ่อมอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปในวิลล่าสุดหรูที่สงวนไว้สำหรับนักพนัน คนดัง และร็อคสตาร์ที่ใหญ่ที่สุด

ผู้พิพากษากล่าวเมื่อวันพุธว่าเธอตั้งใจที่จะรับคำให้การเพิ่มเติมจาก Pham ในวันพฤหัสบดี จากนั้นจึงพิจารณาเอกสารที่ส่งถึงเธอก่อนตัดสินใจว่าจะระงับหลักฐานในคดีนี้หรือไม่ ไม่ชัดเจนว่าจะใช้เวลานานเท่าใด

ในขณะเดียวกัน Phuas ยังคงอยู่ในสหรัฐฯ หลังจากประกาศประกันตัวด้วยเงินสดมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ และปล่อยให้รัฐบาลยึดเครื่องบินส่วนตัวของนาย Wei Seng Phua มูลค่า 48 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นหลักประกัน พวกเขายังสวมอุปกรณ์ตรวจสอบ GPS

พ่อและลูกชายเป็นหนึ่งในแปดคนที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม

ชาวจีนห้าคนสารภาพผิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อลดค่าใช้จ่ายในคดีนี้ โดยจ่ายค่าปรับรวม 950,000 ดอลลาร์ และริบเงินค่าปรับหลายแสนดอลลาร์ต่อคน ข้อหาถูกทิ้งกับบุคคลที่หก ทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ออกจากสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี

ผู้เฒ่าพัวยังเผชิญข้อหาทำธุรกิจการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายในวงล้อมการพนันของจีนในมาเก๊า ซึ่งเขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน และได้รับการประกันตัว เขาและลูกชายบินไปลาสเวกัสในอีกไม่กี่วันต่อมา

เอฟบีไอต้องย้ายขึ้นการโจมตีในการดำเนินการการพนันระหว่างประเทศที่ Caesars Palace ในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากคำพูดเล็ดลอดออกไปเกี่ยวกับการสอบสวนตัวแทนการเล่นเกมของรัฐให้การเป็นพยานในวันพุธ

Ricardo Lopez ซึ่งทำงานสายลับให้กับ FBI ในระหว่างการสอบสวน ให้การในศาลรัฐบาลกลางว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Caesars ซึ่งให้ทิปกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการด้านการพนันบอกเขาว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทบ่นว่าไม่ได้อยู่ในวงของการสอบสวน

โลเปซกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจที่จะบุกจู่โจมหลายวันจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม เนื่องจากความกลัวอาจกลับไปยังเป้าหมายที่สูงส่งซึ่งพักอยู่ในวิลล่าซีซาร์สุดหรูสามหลัง

ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Philip Smith Jr. ร้องขอข้อมูลจาก Lopez หลังจากทนายฝ่ายจำเลยโจมตี Lopez และสายลับ FBI ในคดีที่มีคำถามเกี่ยวกับการจัดเตรียมคำให้การสาบานที่เลอะเทอะซึ่งขออนุญาตจากผู้พิพากษาผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางเพื่อค้นหาวิลล่าทั้งสามหลัง

ทนายความ David Chesnoff และ Thomas Goldstein ได้วิพากษ์วิจารณ์ผู้สอบสวนในระหว่างการพิจารณาคดีสามวันสำหรับการระงับข้อมูลในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับตัวแทนอุบายที่เคยเข้าไปในวิลล่าแห่งหนึ่งเพื่อรวบรวมหลักฐานเมื่อวันก่อน

เจ้าหน้าที่ได้หยุดให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในวิลล่าเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม และจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้กับผู้รับเหมาอิเล็กทรอนิกส์ของ Caesars ที่ต้องการแก้ไขปัญหา

โลเปซให้การเมื่อวันพุธว่าเขาเห็นจำเลยสองคนที่เหลืออยู่ในคดีนี้ พอล พัว นักธุรกิจผู้มั่งคั่งชาวมาเลเซียและดาร์เรน พัว ลูกชายของเขา ซึ่งนั่งอยู่หลังคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในบ้านพักซึ่งดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการพนันกีฬา

อัยการสหพันธรัฐกล่าวหาว่าพัวและกลุ่มของเขาทำกำไร 13 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมโดยยอมรับการเดิมพันในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่บราซิล จำเลยห้าคนสารภาพผิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและถูกตัดสินให้คุมประพฤติห้าปีโดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาจะอยู่นอกสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้น คดีกับจำเลยอีกคนหนึ่งถูกยกฟ้อง

เชสนอฟฟ์และโกลด์สตีนกำลังท้าทายรัฐธรรมนูญของการโจมตีของซีซาร์ และพยายามเกลี้ยกล่อมผู้พิพากษาเพ็กกี้ ลีน ผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ ให้แนะนำให้โยนหลักฐานที่ยึดมาได้ ทนายความโต้แย้งว่าอุบายดังกล่าวมีการค้นหาแบบไม่มีหมายศาลซึ่งละเมิดสิทธิ์ในกระบวนการที่เหมาะสมของลูกค้า

ในคำให้การก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธ เจ้าหน้าที่สายลับของเอฟบีไอ ไมเคิล คุง ยอมรับภายใต้การไต่สวนว่าเขาไม่ได้เอ่ยถึงอุบายในรายงานใดๆ ของเขา และไม่ทราบถึงการดำเนินการนอกเครื่องแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

Mike Wood ที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ของ Caesars ผู้ช่วยตัวแทนขัดขวางบริการอินเทอร์เน็ต ยอมรับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเขียนอีเมลถึง Paul Urban ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนพิเศษของ Caesars ว่ากลอุบายนี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

“ดีใจที่เราช่วยได้” วูดเขียน “บางทีเมื่อสัญญาของเราหมดลง พวกเขาจะจำสิ่งนี้ได้ แม้ว่าจะไม่มีใครรู้ก็ตาม”

เมืองให้การเมื่อวันอังคารว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมในอุบายเพราะ “ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว” และวูดกล่าวเมื่อวันพุธว่าเขาไม่ได้ไปสายลับกับตัวแทนเข้าไปในวิลล่าเพราะเขากลัวความปลอดภัยของเขาและพนักงานของเขา

แต่สายลับสามารถปลอมตัวได้โดยได้รับความยินยอมจากวูด ผู้ซึ่งควบคุมบริการอินเทอร์เน็ต

การพิจารณาคดี – ตามอย่างใกล้ชิดในห้องพิจารณาคดีโดยลอร่าบูเชต์หัวหน้าเอฟบีไอของลาสเวกัสและอัยการสหรัฐฯแดเนียลบ็อกเดน – กลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันนี้

THOMPSON, NY (AP) – ผู้อยู่อาศัยในมุมที่จางหายไปของ Catskills Mountains ของนิวยอร์กได้รับการสูบกำปั้น เชียร์และกอดขณะที่พวกเขาปิดตัวลงเมื่อไปถึงคาสิโน ในที่สุด.

คำแนะนำในการออกใบอนุญาตคาสิโนในใจกลางของภูมิภาครีสอร์ท “Borscht Belt” ที่เคยคึกคักจะทดสอบสมมติฐานว่าแบล็คแจ็คและแครปส์สามารถหายใจชีวิตใหม่ได้ในสวรรค์ฤดูร้อนเก่าที่รู้จักกันในความมั่งคั่งสำหรับครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยิวมาถึง สเตชั่นแวกอนที่จะเพลิดเพลินไปกับนักแสดงตลกที่พูดเร็วและความบันเทิงอื่นๆ อย่าง “Dirty Dancing” คณะกรรมการสถานที่เล่นเกมของนิวยอร์กในวันพุธได้เลือกไซต์ที่นี่ใน Sullivan County เช่นเดียวกับในเคาน์ตี Schenectady และ Seneca

พื้นที่ตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กแต่ละแห่งได้รับเลือกส่วนหนึ่งเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ชัยชนะนั้นช่างหอมหวานเป็นพิเศษในพื้นที่ที่อุดมด้วยทะเลสาบแห่งนี้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครนิวยอร์ก ที่ซึ่งโรงแรมและบังกะโลขนาดใหญ่ตกต่ำลงเมื่อหลายสิบปีก่อน

“นี่หมายถึงการเกิดใหม่ นี่หมายถึงชีวิตใหม่” Randy Resnick กล่าว “โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นการยิงของเรา นี่คือเวลาของเรา”

Resnick ผู้สนับสนุนคาสิโนที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น เชิญผู้คนหลายสิบคนมาดูการตัดสินใจของคณะกรรมการบนทีวีจอใหญ่ที่ร้านอาหาร Bernie’s Holiday ของเขาใน Thompson พวกเขาส่งเสียงเชียร์ที่สงวนไว้สำหรับข่าวที่ว่าจะไม่มีการออกใบอนุญาตคาสิโนที่แข่งขันกันในออเรนจ์เคาน์ตี้ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองนิวยอร์กและปล่อยให้เป็นอิสระเมื่อคณะกรรมการกล่าวว่าพวกเขาจะเลือก Montreign Resort Casino ที่จะสร้างใน Thompson บน บริเวณโรงแรมคองคอร์ดเก่า

“ฉันรอที่จะได้ยินคำพูดเหล่านั้นมานานแล้ว” สตีฟ เลวีน ชาวเมืองอายุ 60 ปีที่ระลึกถึงวันแห่งความรุ่งโรจน์กล่าว

โครงการมูลค่า 630 ล้านดอลลาร์จะมาพร้อมกับโรงแรม 18 ชั้น พื้นที่จัดประชุม และสวนน้ำในร่ม Empire Resorts ผู้พัฒนาของบริษัท ดำเนินการผ่านบริษัทในเครืออย่าง Monticello Casino & Raceway ที่อยู่ใกล้เคียง

ยังเลือกวันพุธ:

– The Rivers Casino & Resort ที่ Mohawk Harbour ในเมือง Schenectady จะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาขื้นใหม่ครั้งใหญ่ในบริเวณริมแม่น้ำที่เคยถูกทำลาย การพัฒนามูลค่า 300 ล้านดอลลาร์จะรวมถึงโรงแรม สเต็กเฮาส์ระดับไฮเอนด์ และสล็อตแมชชีนมากกว่า 1,100 เครื่อง

– Lago Resort & Casino ซึ่งเป็นโครงการมูลค่า 425 ล้านดอลลาร์ในเมืองไทร์ใน Finger Lakes ในเซเนกาเคาน์ตี้ จะรวมเครื่องสล็อต 2,000 เครื่อง เป็นคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค Finger Lakes-Southern Tier

Kevin Law ประธานคณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ Orange County เผชิญกับความไม่แน่นอนด้านสิ่งแวดล้อมและการเงินและจะได้รับรายได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกการพนันอื่น ๆ

“เราได้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้ว” เขากล่าว “ในที่สุด เราต้องทำในสิ่งที่สมเหตุสมผลทางการเงิน”

คาสิโนก่อตั้งขึ้นในคอนเนตทิคัต นิวเจอร์ซีย์ และเพนซิลเวเนียที่อยู่ใกล้เคียง และอีกสองแห่งได้รับการอนุมัติในแมสซาชูเซตส์ พร้อมด้วยห้องเล่นสล็อต ด้วยการแข่งขันระดับภูมิภาคที่มากมาย บางคนกลัวว่า Catskills จะชนะแจ็คพอตด้วยเหรียญจำนวนมากที่หยิบออกมาแล้ว

Keith Foley นักวิเคราะห์และรองประธานอาวุโสของ Moody’s Investors Service กล่าวว่าแม้ว่าพื้นที่ Monticello จะมีประวัติด้านการท่องเที่ยวมาก่อน แต่ตอนนี้ความอิ่มตัวของตลาดยังเป็นเรื่องที่น่ากังวล

“จู่ๆ ผู้คนก็จะพูดว่า ‘โอ้ ว้าว เราไปมอนติเชลโลได้ไหม!’? ฉันไม่รู้” เขากล่าว “ฉันจะไม่แนะนำว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่มันไม่แน่นอนเหมือนในสมัยก่อนเมื่อคุณสร้างคาสิโนและผู้คนมา ”

การผลักดันคาสิโน Catskills เริ่มขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนหลังจากที่กลุ่ม Borscht Belt เก่าเริ่มมุ่งหน้าไปยังสถานที่พักผ่อนที่อบอุ่นกว่าเช่นฟลอริดา กว่าทศวรรษที่ผ่านมา โรงแรมเก่าแก่ขนาดใหญ่ปิดตัวลง และวัชพืชขึ้นป่าในอาณานิคมของบังกะโล

ชาวบ้านที่มองหาความแวววาวสไตล์ลาสเวกัสในขั้นต้นล้มเหลวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคาสิโนผ่านสภานิติบัญญัติ ต่อมามีแผนที่จะลงจอดคาสิโนอินเดียซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความก้าวหน้าเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนิวยอร์กอนุมัติมาตรการขยายคาสิโนที่ผลักดันโดยรัฐบาล แอนดรูว์ คูโอโม ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจของคณะกรรมการในวันพุธ

ฟิล บราวน์ ซึ่งทำงานในโรงแรมเก่าแก่ที่เติบโตขึ้นมาและก่อตั้งสถาบัน Catskills กล่าวว่าคาสิโนสามารถช่วยธุรกิจในพื้นที่ได้ แต่จะไม่มีวันทำซ้ำยุคที่ไม่เหมือนใครเมื่อถนนสายหลักคึกคักหลังเที่ยงคืนและพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่แออัด กับที่พัก.

ที่ร้านอาหารในวันพุธ ผู้ชื่นชอบเห็นด้วย แต่พวกเขากล่าวว่าหนึ่งคาสิโนดีกว่าไม่มีคาสิโน

“ฟังนะ เราเคยมีโรงแรมและบังกะโลหลายร้อยหลัง” เลวีนกล่าว “เราจะไม่มีสิ่งเดียวกัน แต่มันเป็นชิ้นส่วนของปริศนา”

ทั้งสามโครงการที่ได้รับการคัดเลือกคาดว่าจะสนับสนุนงานเต็มเวลามากกว่า 3,200 ตำแหน่งและสร้างรายได้ภาษี 265 ล้านดอลลาร์พร้อมกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 136 ล้านดอลลาร์ Cuomo กล่าวว่าคาสิโนจะทำหน้าที่เป็น “แม่เหล็ก” เพื่อล่อให้ชาวนิวยอร์กซิตี้ไปยังจุดหมายปลายทางตอนเหนือและลดจำนวนเงินที่นักพนันชาวนิวยอร์กใช้ในรัฐอื่น ๆ

“มันจะเป็นเรื่องใหญ่มาก” Pamela Pesante ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ผู้เฉลิมฉลองที่ร้านอาหารกล่าว “งาน! ประชากร! บ้านก็ขายได้! นั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและจิตวิญญาณของเรา”

__

David Klepper ผู้เขียน Associated Press ในเมืองออลบานีมีส่วนสนับสนุนรายงานนี้

PIERRE, SD (AP) – ผู้ให้การสนับสนุนการพนันยกย่องการตัดสินใจของศาลฎีกาเซาท์ดาโกตาในสัปดาห์นี้ว่าคาสิโน Deadwood จะไม่ต้องจ่ายภาษีการพนันสำหรับโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ให้เครดิตแก่ผู้อุปถัมภ์ฟรีในการเล่นสล็อตแมชชีนโดยกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้มาก เงิน.

สมัคร Sa36 ศาลสูงในการตัดสินใจลงวันที่วันพุธคว่ำคำตัดสินของศาลล่างที่คาสิโนต้องจ่ายภาษีสำหรับ “การเล่นฟรี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้การพนันของพวกเขา คาสิโนสามแห่งแย้งว่าการดำเนินการที่ให้โปรโมชั่นฟรีไม่ควรต้องเสียภาษีเมื่อลูกค้าใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเล่นบนเครื่อง

ไมค์ กุสตาฟสัน เจ้าของโรงแรมโกลด์แห่งแรก หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของคดีนี้ กล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ใช้โปรแกรมส่งเสริมการขายไม่ต้องเสียภาษีหลายพันเหรียญต่อเดือน

“ เครดิตเหล่านั้นดังขึ้นเมตร” ซึ่งทำให้ค่าภาษีเพิ่มขึ้น Gustafson กล่าว

Mike Rodman กรรมการบริหารของ Deadwood Gaming Association กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวทำให้ Deadwood มีจุดขายการพนันเช่น Nevada ที่ไม่ต้องเสียภาษีโปรแกรมเล่นฟรี เขาตั้งข้อสังเกตว่าคาสิโนจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับภาษีที่พวกเขาได้จ่ายไปแล้ว

“มันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมนี้” เขากล่าว

แต่การตัดสินใจอาจไม่ใช่ชัยชนะทั้งหมดสำหรับคาสิโน

Larry Eliason เลขานุการผู้บริหารของคณะกรรมการของรัฐด้านการเล่นเกมกล่าวว่าทนายความของรัฐกำลังประเมินว่าการตัดสินใจของศาลฎีกาจะทำให้เงินรางวัลจากการเล่นส่งเสริมการขายไม่สามารถหักจากรายได้ซึ่งจะเพิ่มค่าภาษีคาสิโน Eliason ยังกล่าวอีกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะไม่สิ้นสุดจนกว่าศาลวงจรจะเข้าสู่คำพิพากษาตามคำตัดสินของศาลฎีกา

“ไม่มีคำถามว่าเราจะปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลฎีกา” Eliason กล่าว “คำถามที่เรากำลังดำเนินการอยู่คือเราต้องทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติตาม”

Gustafson กล่าวว่าการยกเว้นการหักเงินจะสร้าง “ประเด็นโต้แย้ง” แต่เขากำลังรอคำชี้แจงของคำตัดสินของศาล ทนายความของ Gustafson ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นหลายรายการ

KENOSHA, Wis. (AP) – ผู้สนับสนุนคาสิโนแห่งใหม่ใน Kenosha หลายร้อยคนรวมตัวกันเพื่อหางานทำในสนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ในอดีต

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและของรัฐเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ปรากฏตัวเพื่อสนับสนุนโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนที่เสนอในคืนวันพุธ การชุมนุมจัดขึ้นที่ Dairyland Greyhound Park ในอดีตในเมือง Kenosha เจ้าหน้าที่ประเมินว่าคาสิโนสามารถสร้างงานได้มากกว่า 10,000 ตำแหน่ง

ผู้สนับสนุนแผนของชนเผ่าเมโนมินีอินเดียนกล่าวว่าโรงแรมและคาสิโนมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงต่อพื้นที่ มีการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อโครงการเช่นกัน

ชนเผ่า Potawatomi กังวลว่าจะดึงธุรกิจออกจากคาสิโน Milwaukee

ลาสเวกัส (AP) – ชายผู้เริ่มต้นอาณาจักรการบริการด้วยไนท์คลับในลอสแองเจลิสและเปลี่ยนโรงแรมและคาสิโนซาฮาราบนลาสเวกัสสตริปให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ทันสมัยและทันสมัยกว่า กำลังเผชิญกับคำถามจากหน่วยงานกำกับดูแลการพนันเป็นครั้งที่สองในเดือนนี้เกี่ยวกับเขา การใช้โคเคนและการติดต่อทางธุรกิจที่น่าสงสัย

Sam Nazarian คาดว่าจะปรากฏตัวต่อหน้า Nevada Gaming Commission ในวันพฤหัสบดีเนื่องจากเขาขอใบอนุญาตการพนันที่เขาต้องการเพราะเขาเป็นเจ้าของ 10 เปอร์เซ็นต์ของโรงแรมและคาสิโน SLS Las Vegas

เนวาดากระตือรือร้นที่จะละทิ้งการรับรู้ว่าอุตสาหกรรมการพนันของตนนั้นดูไม่ดีพอ ๆ กับการเริ่มต้นของนักเลงและการสอบสวนภูมิหลังของบุคคลเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมจากการสะท้อนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอย่างไม่ดีอาจรุนแรง

Michael Green นักวิจัยจาก Mob Museum ในลาสเวกัส และรองศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัส กล่าวว่า “สิ่งที่เขาพบเจอคือประวัติศาสตร์”

เจ้าสัววัย 39 ปีต้องเผชิญกับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อต้นเดือนนี้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้โคเคนที่ใหม่กว่าที่เขาทำให้ผู้สืบสวนเชื่อ คณะกรรมการยังเจาะลึกถึงการติดต่อทางธุรกิจที่ผ่านมาของเขา โดยส่วนใหญ่จ่ายเงินซ้ำๆ คล้ายกับแบล็กเมล์ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการจ่ายเงิน 90,000 ดอลลาร์ในปี 2554 เพื่อบันทึกโปรดิวเซอร์ Marion “Suge” Knight โดยไม่ทราบสาเหตุ

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแนะนำ 2-1 ว่าค่าคอมมิชชันให้ใบอนุญาตแก่นาซาเรียน แต่มีข้อจำกัด คงจะดีแค่ปีเดียว และคณะกรรมการแนะนำว่า Nazarian ไม่มีการกำกับดูแลเรื่องการพนันที่ SLS Las Vegas หลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงกับบุคคลที่ดูหมิ่นและยอมให้สุ่มตรวจสารเสพติด ท่ามกลางข้อจำกัดอื่นๆ

สิ่งที่ได้รับการอนุมัติในท้ายที่สุดคือค่าคอมมิชชั่นในวันพฤหัสบดี

เมื่อ Nazarian เผชิญกับการสอบสวนที่น่าจะเป็นไปได้อีกครั้งเกี่ยวกับการกระทำผิดในอดีตของเขา บริษัทที่เป็นเจ้าของ 90 เปอร์เซ็นต์ของ SLS Las Vegas ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จองไว้และประกาศในสัปดาห์นี้ว่าเขาจะไม่มีบทบาทใด ๆ ในการดำเนินงานประจำวันของโรงแรมและคาสิโน .

“ดูเหมือนว่าแซม นาซาเรียนจะทำในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ และอาจจะทำมากกว่านี้อีกหน่อย” กรีนกล่าวถึงความพยายามที่จะชดใช้บาปของเขาโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ “แต่เขาชดใช้บาปมากมายที่นำหน้าเขาและคนบาป”

AG Burnett ประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมกล่าวว่าเขาเคารพการเคลื่อนไหวและกล่าวว่าเป็นการเคารพในระดับสูงในส่วนของ Nazarian สำหรับกระบวนการนี้

“พวกเขาได้รับข้อความอย่างแน่นอน” เบอร์เน็ตต์กล่าวเมื่อวันพุธ

ในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม สมาชิกคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา เทอร์รี่ จอห์นสัน ได้ตั้งคำถามต่อคำตัดสินของนาซาเรียนในการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องให้กับบุคคลที่นาซาเรียนกล่าวว่ากำลังคุกคามเขา

“หรือฉันต้องยอมรับว่านี่เป็นจุดอ่อนของที่ปรึกษากฎหมายของเขาที่ว่าเพรียงโดยอ้างว่าเป็นปรสิต ซึ่งใช้เล่ห์เหลี่ยมว่าประสบการณ์ทางกฎหมายที่สั่งสมมายาวนานกว่าศตวรรษในการทำธุรกรรมทางการเงินเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่” จอห์นสันกล่าวว่า

การพิจารณาคดีนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่นาซาเรียนให้กับอดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจ เดอร์ริก อาร์มสตรอง ซึ่งทนายความของนาซาเรียนอธิบายว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจซึ่งขู่ว่าจะทำร้ายนาซาเรียนและครอบครัวของเขาทางร่างกายและในที่สาธารณะด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่น่าอับอาย

อาร์มสตรองกล่าวเมื่อวันพุธทางโทรศัพท์ว่าเขาวางแผนที่จะเข้าร่วมการพิจารณาของคณะกรรมการในวันพฤหัสบดีเพื่อล้างชื่อของเขา เขาเรียกคำกล่าวของนาซาเรียนเกี่ยวกับการโกหกของเขา และบอกว่าเขาไม่ได้ขู่กรรโชกหรือข่มขู่นาซาเรียน

อาร์มสตรองกล่าวว่าทั้งสองมีข้อตกลงทางธุรกิจมากมาย ไม่มีการประมวลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นาซาเรียนสนับสนุนข้อตกลงทางธุรกิจของเขาในจำนวนที่สมเหตุสมผล

“มันสมเหตุสมผลหรือไม่ที่ผู้ชายจะจ่ายเงินให้ใครสักคน … เพราะฉันแค่รำคาญเขา?” เขาถาม.

วันพุธมีข้อความค้นหาความคิดเห็นสำหรับ Randy Winograd ทนายความของครอบครัว Nazarian

TOLEDO, โอไฮโอ (AP) – อัยการสูงสุดของรัฐโอไฮโอกล่าวว่าตัวแทนของรัฐบุกเข้าไปในธุรกิจ 6 แห่งที่ต้องสงสัยว่าดำเนินการคาสิโนที่ผิดกฎหมายในรัฐโอไฮโอตะวันตกเฉียงเหนือ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นช่วยดำเนินการโจมตีในวันพฤหัสบดีที่ Toledo, Fremont, Defiance และ Oregon

สำนักงานอัยการสูงสุด Mike DeWine กล่าวว่าธุรกิจต่างๆ กำลังจ่ายเงินรางวัลเงินสดอย่างผิดกฎหมาย ตัวแทนได้นำการชิงโชคและเกมทักษะออกจากหกไซต์

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเกมทักษะพร้อมรางวัลเงินสดเป็นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐโอไฮโอ เว้นแต่จะดำเนินการโดยคาสิโนหรือแรซิโน

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหาหรือจับกุม

SCHENECTADY, ​​NY (AP) – ผู้ว่าการ Andrew Cuomo กล่าวว่าคาสิโนที่มาถึงตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กหมายถึงงาน การท่องเที่ยวและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

Cuomo เยี่ยมชมเขต Schenectady และ Sullivan ในวันพฤหัสบดีหนึ่งวันหลังจากที่คณะกรรมการของรัฐเลือกสองมณฑลเพื่อเป็นเจ้าภาพคาสิโน

สภาพอากาศบังคับให้ Cuomo ข้าม Seneca County ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นสถานที่เล่นการพนันสไตล์ลาสเวกัส

ใน Schenectady Cuomo ยกย่องแผนการสำหรับ Rivers Casino & Resort ที่ Mohawk Harbour โดยกล่าวว่าจะเปลี่ยนที่ดินริมแม่น้ำที่ถูกทำลายในขณะที่ฟื้นฟูเมืองการผลิตอันยิ่งใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่

รัฐยังเลือกคาสิโน Montreign Resort Casino ใน Sullivan County ใน Catskills และ Lago Resort & Casino ในเมือง Finger Lakes ของ Tyre ใน Seneca County

นักพัฒนาหวังว่าจะเริ่มต้นในปีหน้าหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ลาสเวกัส (AP) – ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเธอจะตัดสินในไม่ช้าว่าเอฟบีไอเข้าไปในห้องสวีทที่คาสิโนลาสเวกัสสตริปอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่โดยไม่มีหมายศาลในระหว่างการสอบสวนสิ่งที่อัยการบอกว่าเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจชาวมาเลเซียและลูกชายของเขา

ผู้พิพากษา Peggy Leen ผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ ในลาสเวกัส ได้ยินคำให้การเป็นเวลาสามวันในระหว่างการพิจารณาคดีที่ไม่ธรรมดา โดยเน้นที่การที่เจ้าหน้าที่สายลับของรัฐและรัฐบาลกลางใช้อุบายเพื่อยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตไปยังวิลล่าเฉพาะของ Caesars Palace หลายแห่ง จากนั้นจึงถูกวางตัวเป็นช่างซ่อมเพื่อเข้าไปข้างใน

คำให้การแสดงให้เห็นว่าตัวแทนไม่มีหมายจับ แต่ใช้รายการเริ่มต้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเพื่อรับหมายจับเพื่อพยายามพิสูจน์ว่าชายเหล่านี้ใช้แหวนที่จัดการเงิน 13 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพันที่ผิดกฎหมายในเกมฟุตบอล FIFA World Cup ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

พวกเขายังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานของ Caesars Palace แม้ว่าผู้รับเหมาด้านเทคนิคของคาสิโนจะให้ความร่วมมือโดยการปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจัดหาเครื่องแบบของบริษัทให้กับเอฟบีไอและตัวแทนคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาที่เข้ามาในห้องสวีท

ทนายฝ่ายจำเลย Thomas Goldstein และ David Chesnoff ยืนยันว่าอุบายนี้เป็นการค้นหาทรัพย์สินส่วนตัวโดยไม่มีหมายศาล

“รัฐบาลยอมรับว่าการดำเนินการประเภทนี้ไม่เคยได้รับการว่าจ้างมาก่อน และแม้แต่พระราชวังซีซาร์ก็ยอมรับปัญหาความเป็นส่วนตัวที่สำคัญที่มีความเสี่ยง” เชสนอฟฟ์กล่าวนอกศาล

อัยการสหรัฐฯ แดเนียล บ็อกเดน กล่าวว่า ไม่เหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่รอดำเนินการ Laura Bucheit เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ที่รับผิดชอบในลาสเวกัสก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเช่นกัน

ผู้พิพากษาไม่ได้ระบุว่าจะปกครองเมื่อใด แต่คาดว่าจะมีการตัดสินใจก่อนการพิจารณาคดี 12 ม.ค. ที่กำหนดไว้สำหรับ Wei Seng “Paul” Phua อายุ 50 ปี และลูกชายของเขา Darren Wai Kit Phua อายุ 23 ปี แต่ละคนถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายและการส่งข้อมูลการเดิมพันอย่างผิดกฎหมาย แต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุดเจ็ดปี

พี่พัวยังต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายแยกต่างหากในมาเก๊าในการดำเนินธุรกิจการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายในวงล้อมการพนันของจีน

กลุ่ม Phuas ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางในลาสเวกัสพร้อมกับคนอื่นๆ อีก 6 คน และปล่อยตัวในอีกสองสัปดาห์ต่อมาด้วยจอภาพ GPS เงินประกัน 2.5 ล้านดอลลาร์ของ Phuas ถูกโพสต์โดย Andrew Robl มืออาชีพด้านโป๊กเกอร์และ Phil Ivey แชมป์โป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ 10 สมัย

รัฐบาลยังได้ยึดเครื่องบินส่วนตัวของกัลฟ์สตรีมมูลค่า 48 ล้านดอลลาร์ของเหว่ย เซิงพั่ว เพื่อเป็นหลักประกัน

ชาวจีนห้าคนสารภาพผิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อลดค่าใช้จ่ายในคดีนี้ โดยจ่ายค่าปรับรวม 950,000 ดอลลาร์ และริบเงินค่าปรับหลายแสนดอลลาร์ต่อคน ข้อหาถูกทิ้งกับบุคคลอื่น ทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ออกจากสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี

ไม่มีใครให้การเป็นพยานในสัปดาห์นี้ว่าพวกเขาเคยได้ยินเรื่องการสอบสวนจากที่อื่นที่ปิดบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อแจ้งการซ่อมเพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้เข้าไปในที่พัก

Chesnoff กล่าวว่าไม่มีชาวอเมริกันจะปลอดภัยที่บ้านหากการค้นหาดังกล่าวถือว่าเหมาะสม

เขาและโกลด์สตีนยังแนะนำด้วยว่าผู้สอบสวนจงใจพยายามปกปิดอุบายโดยการขัดข้อมูลอ้างอิงจากใบสมัครหมายจับ แฟ้มสืบสวนสอบสวน และรายงานของ FBI ถูกส่งไปยังฝ่ายจำเลยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพิจารณาคดี

มันสว่างขึ้นเมื่อฝ่ายจำเลยได้รับวิดีโอจากกล้องปกที่ถ่ายโดยสายลับปลอมตัวเป็นช่างซ่อมอินเทอร์เน็ต

มินห์ ฟาม เจ้าหน้าที่เอฟบีไอ ยอมรับว่าเขาไม่ได้บอกผู้พิพากษาศาลผู้ออกหมายจับว่าหลักฐานที่พวกเขารวบรวมได้มาจากการหลอกลวง

“ฉันไม่คิดว่ามันสำคัญที่จะให้รายละเอียดทั้งหมด” Pham ให้การในระหว่างการซักถามที่ตึงเครียดโดย Goldstein โดยมี FBI ชั้นนำของลาสเวกัสและเจ้าหน้าที่ทนายความของสหรัฐฯ คอยรับฟังในห้องพิจารณาคดี

“เราได้รับความยินยอมจากพนักงานของซีซาร์” ตัวแทนกล่าว

คำให้การในภายหลังแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ Caesars Palace ไม่เคยรับรองอุบาย

Paul Urban หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ Caesars Entertainment บริษัทแม่ของคาสิโน ให้การว่าทนายความของบริษัทมีปัญหากับคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และแนะนำให้เขาไม่ให้ความยินยอม

Michael Wood ผู้รับเหมาด้านเทคนิคอิสระที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนของรัฐและรัฐบาลกลางกล่าวว่าเขาร่วมมือกับ FBI และตัวแทนของรัฐเพราะเขาคิดว่า Urban อนุมัติแผน

ตัวแทน FBI อีกรายกล่าวว่าเขาคิดว่าพวกเขามีไปข้างหน้าเพราะเขารู้ว่าตัวแทนคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม Pham และ Nevada Ricardo Lopez ได้ปรึกษากับอัยการของรัฐบาลกลางทนายความของ FBI และผู้บริหารของ Caesars

BATON ROUGE, La. (AP) – เรือล่องแม่น้ำ 14 ลำของรัฐลุยเซียนา คาสิโนสี่สนามแข่ง และคาสิโนบนบกของ Harrah สร้างรายได้เกือบ 243.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน

นั่นเป็น 4.3% ที่แย่กว่า $254.4 ล้านที่ห้องพนันชนะในปีก่อนหน้า

ตำรวจของรัฐเปิดเผยตัวเลขเดือนพฤศจิกายนในวันพฤหัสบดี

เลค ชาร์ลส์ได้รับผลกำไรสูงสุดจากตลาดคาสิโนในเมือง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 5% เป็น 43.3 ล้านดอลลาร์

คาสิโนของ Baton Rouge ทำรายได้เกือบ 21.7 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 24.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งขาดทุน 10.1 เปอร์เซ็นต์ ก่อนหน้านี้มีการบันทึกกำไรเป็นเวลาสี่เดือนติดต่อกัน

การชนะในตลาดคาสิโนเรือข้ามแม่น้ำนิวออร์ลีนส์เพิ่มขึ้น 0.9 เปอร์เซ็นต์เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รายได้ที่นิวออร์ลีนส์ของ Harrah ลดลง 13.6 เปอร์เซ็นต์

ชรีฟพอร์ต-บอสเซียร์ซิตี้ ลดลง 10.3%

NEW ORLEANS (AP) – หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐลุยเซียนากล่าวว่ารายรับและค่าธรรมเนียมของรัฐจำนวน 104 ล้านดอลลาร์อาจสูญหายไปในช่วงสองปีจากคาสิโนของ Harrah สนามแข่งม้าและห้องโถงวิดีโอโป๊กเกอร์หากนิวออร์ลีนส์ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่อย่างกว้างขวาง

หลังปีใหม่ สภาเทศบาลเมืองจะอภิปรายข้อเสนอห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ในบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบ้านเล่นการพนันของเมือง ซึ่งรวมถึงคาสิโนของ Harrah นอก French Quarter สนามแข่งม้า และห้องโถงวิดีโอโป๊กเกอร์จำนวนมาก

ประมาณการรายได้ที่หายไปถูกนำเสนอในวันพฤหัสบดีโดยตำรวจรัฐลุยเซียนาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการพนันในรัฐหลุยเซียนา

การแบนที่เสนอได้แบ่งความคิดเห็นในเมืองนี้ที่มีชื่อเสียงด้านความอดทนและกฎหมายรองที่หละหลวม

Jeff Traylor ผู้อำนวยการตรวจสอบของแผนกบังคับใช้กฎหมายการเล่นเกมของตำรวจกล่าวว่าการประเมินของรัฐลุยเซียนาอิงจากการศึกษาของ PriceWaterhouseCoopers เกี่ยวกับผลกระทบของการห้ามสูบบุหรี่ในเมืองเดลาแวร์และแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ ตาม Traylor PriceWaterhouseCoopers ประมาณการลดลง 12 เปอร์เซ็นต์ในรายได้ในเดลาแวร์ในปีแรกหลังจากการห้ามสูบบุหรี่และลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ในกำไรในแอตแลนติกซิตีในช่วงระยะเวลาสองปี

จากการคำนวณเหล่านั้น Traylor กล่าวว่ารายรับในนิวออร์ลีนส์จากการพนันคาดว่าจะลดลง 86.4 ล้านดอลลาร์และค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยสถานประกอบการพนันไปยังรัฐอาจลดลง 17.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีหลังจากการห้าม

คำสั่งห้ามดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบเจ้าของสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ต่อต้านพนักงาน เช่น นักดนตรีที่กล่าวว่าพวกเขาต้องการทำงานในที่ปลอดบุหรี่ นักดนตรีชื่อดังชาวนิวออร์ลีนส์หลายคนพูดถึงการห้ามสูบบุหรี่

ฝ่ายตรงข้ามรวมถึงบาร์และสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของเมือง พวกเขาโต้แย้งว่านักท่องเที่ยวมาที่นิวออร์ลีนส์เพราะพวกเขาชอบเล่นการพนันและดื่มสุรา เมืองนี้เป็นเมืองสุดท้ายที่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หลุยเซียน่าผ่านการห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารในปี 2550 แต่ก็ยังได้รับอนุญาตในบาร์และคาสิโน

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมหลุยเซียน่าขอให้ตำรวจของรัฐทำประมาณการรายได้ รอนนี่ โจนส์ ประธานคณะกรรมการกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สภาเทศบาลเมืองจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแบน

“ฉันแค่ไม่ต้องการให้สภาเทศบาลเมืองลงมือโดยที่พวกเขาไม่รู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ” โจนส์กล่าวในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่แบตันรูช

LaToya Cantrell สมาชิกสภาเทศบาลเมืองที่เสนอการห้ามสูบบุหรี่ กล่าวว่าการห้ามดังกล่าวช่วยธุรกิจได้มากกว่าทำร้าย โฆษกของเธอ David Winkler-Schmit กล่าวว่า Cantrell “คำนึงถึงการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีหลักฐานเป็นพื้นฐานและผ่านการทบทวน เพื่อดูว่าผลกระทบที่แท้จริงจะเกิดกับเมืองอย่างไรในแง่ของรายได้ การเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว การประชุม และหมวดหมู่อื่นๆ”

Winkler-Schmit ยังกล่าวอีกว่าประเด็นหลักของการห้ามสูบบุหรี่คือการปกป้องพนักงานและลูกค้าจากการสัมผัสกับควันบุหรี่มือสอง

“การเปิดเผยนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของพวกเขา แต่ยังเพิ่มค่ารักษาพยาบาลในเมืองและของรัฐ ซึ่งรายงานของตำรวจของรัฐไม่ได้นำมาพิจารณา” เขากล่าว

เว็บคาสิโน SBOBET SBOBET ไลน์ SBOBET ไอดีไลน์ SBOBET ID Line SBOBET

เว็บคาสิโน SBOBET ไลน์ SBOBET ไอดีไลน์ SBOBET ID Line SBOBET Line SBOBET Thai สมัคร SBOBET สมัครสโบเบ็ต สมัครเว็บ SBOBET สมัครเล่น SBOBET สมัครแทงบอล SBOBET สมัครสมาชิก SBOBET สมัครเว็บบอล SBOBET สมัครเว็บสโบเบ็ต สมัครเว็บสโบ สมัครสมาชิกสโบเบ็ต SBOBET สโบเบ็ต เว็บ SBOBET เว็บแทงบอล SBOBET เว็บบอล SBOBET แทงบอลสโบเบ็ต เป็นครั้งที่สามใน 44 สัปดาห์ที่ฉันได้ครอบครองพื้นที่นี้ ฉันถูกบังคับให้ต้องคร่ำครวญต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างทารุณของชายหนุ่มผู้ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกันในชีวิตของฉัน อีกสองคนไม่ได้กล่าวถึง

นอร์เบิร์ต วิลเลียมส์ ซึ่งถูกคนร้ายขี่จักรยานฆ่าเมื่อเดือนที่แล้วที่มุมถนนเจฟเฟอร์สันและถนนเวสต์คอยต์ในนิวลอนดอน ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของฉันไม่ถึงไมล์ เป็นเพื่อนของฉัน แม้ว่าฉันจะไม่ได้เห็นเขาอีกแล้ว กว่าสามปี เราเป็นเพื่อนที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ และฉันไม่เคยรู้จักภรรยาและลูกของเขาเลย เจอกันไม่กี่ครั้งแต่ได้เจอหน้ากันหลายครั้งผ่านเพื่อนที่มีร่วมกันและมีช่วงเวลาที่ดีเสมอ นอร์เบิร์ตชอบง่าย

เราทั้งคู่ทำงานที่ United Nuclear ใน Uncasville ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และจากไปในต้นปี 1990 เมื่อโรงงานปิดตัวลง ที่ดินปัจจุบันถูกครอบครองโดย Mohegan Sun Resort Casino ในขณะที่เราอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างส่วนประกอบสำหรับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ เราใช้เวลารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเป็นจำนวนมากที่ Fort Shantok กับ Dawn Sebastion (Rocha) เพื่อนสนิทของเรา และ Marie น้องสาวของ Norbert ซึ่งตอนนี้แต่งงานกับ Mark น้องชายของ Dawn

นอร์เบิร์ตเป็นคนที่เป็นมิตรและตลก เขายังชอบความจริงที่ว่าชื่อของเขานำเสนอภาพในจิตใจที่ตรงกันข้ามกับตัวเขามาก ชื่อนี้ทำให้นึกถึงผู้ชายอย่าง ดิลเบิร์ต การ์ตูนเกี่ยวกับโรคประสาท หรือคนขี้กังวลตัวเล็ก ๆ ขี้อายคนอื่นๆ ที่มองว่าชุดป้องกันกระเป๋าต้องตรงกับเครื่องคิดเลขพกพาที่บังคับตลอดเวลา

Norb เป็นผู้ชายที่แข็งแรง เขามีแอฟโฟรตอนที่ไม่มีใครทำ และมันพันรอบใบหน้าที่ไม่ต่างจากแอปเปิ้ล ประกายของฟันสีขาวขนาดเล็กที่สมบูรณ์แบบส่องประกายอย่างต่อเนื่อง นอร์เบิร์ตดูเหมือนจะมีอะไรให้ยิ้มอยู่เสมอ บ่อยครั้งมักมีคำพูดสั้นๆ ของเขาเอง

การเล่นซอฟต์บอลกับเขาในลีกของบริษัทเป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้หรือเพื่อนร่วมทีม การแข่งขันซอฟต์บอลเยาวชนของ United Nuclear ประจำปีกับเกมซอฟต์บอลรุ่นเก่าที่ Fort เป็นช่วงเวลาพิเศษเสมอ งานเลี้ยงก่อนงานปาร์ตี้ก็เช่นกัน เมื่อมีเพื่อนฝูงและคนสำคัญกว่าสิบคนมารวมตัวกันก่อนงานเลี้ยงวันหยุดประจำปีของ UNC จากนั้นมีการออกนอกบ้านของครอบครัวทุกปีของบริษัทที่ Holiday Hills Resort ใน Wallingford ในช่วงเวลาดังกล่าว ความเฉลียวฉลาดและจังหวะเวลาของนอร์เบิร์ตอยู่ในระดับที่ดีที่สุด เขาเป็นคนประเภทที่จะจัดปาร์ตี้ต่อไป

เขาไม่ได้เป็นเพียงตลกแม้ว่า เขาเป็นคนใจดีและใจกว้าง หากเขามีมันและคุณต้องการมันก็เป็นของคุณ ถ้าไม่มีเขาจะช่วยหามาให้ ไม่ต้องสงสัยเลย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Norb ถูกเอาเปรียบมากกว่าหนึ่งครั้ง แต่เขาไม่ได้พยาบาท และเขาจะไม่ดูถูกคนต่อไปที่ต้องการเขาเพียงเพราะคนสุดท้ายละเมิดความไว้วางใจของเขา Norbert Williams เป็นคนดี

ครอบครัว UNC รักนอร์เบิร์ต เขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานและรองประธานบริษัท เช่นเดียวกันกับเบ็ตตี วิลเลียมส์ แม่ของเขา เธอออกจากโรงงานในวันปิดทำการ เป็นเรื่องง่ายที่จะบอกได้ว่าความอบอุ่นและความเมตตาของ Norbert มาจาก Betty คุณยายของทุกคน ปัญญาบางอย่างของเขาก็เช่นกัน
นักเขียนพนักงานวัน
คาสิโน Mohegan Sun และ Foxwoods Resort ได้รับรางวัลเกือบ 110 ล้านดอลลาร์จากเครื่องสล็อตของพวกเขาในเดือนพฤษภาคม และมอบเงินจำนวน 27.3 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐ

Foxwoods รับเงิน 791,271,863 ดอลลาร์จากเครื่องสล็อต 5,836 เครื่องในช่วง 31 วันของเดือนพฤษภาคม และเก็บ 64,313,548 ดอลลาร์หรือ 8.13 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมด

เงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องจักรอยู่ที่ 355 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.1% จากเดือนพฤษภาคม 2542 ซึ่งเงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องจักรอยู่ที่ 351 ดอลลาร์

การเติบโตของชัยชนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 99 ถึง พฤษภาคม 00 น้อยกว่า 1% เพิ่มขึ้น 510,852 ดอลลาร์จาก 63,802,696 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ที่ Mohegan Sun ที่จับสำหรับเดือนพฤษภาคม — จำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดบนเครื่องสล็อตแมชชีนทั้งหมด 3,028 เครื่อง — อยู่ที่ 559,967,775 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.6 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า เมื่อผู้เล่นฝากเงิน 525,126,785 ดอลลาร์ในเครื่อง

ชัยชนะในเดือนพฤษภาคมที่ Mohegan Sun อยู่ที่ 45,338,191 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% หรือ 4.7 ล้านดอลลาร์จากเดือนพฤษภาคม 1999 เมื่อคาสิโนทำเงินได้ 40,659,505 ดอลลาร์

การชนะเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องที่ Mohegan Sun ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 482 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์จากชัยชนะเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤษภาคม 99 ต่อเครื่องที่ 433 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ คาสิโนเก็บ 8.10 เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดที่เดิมพันในช่อง

“เราพอใจกับตัวเลขนี้มาก” Mitchell Etess รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดของ Mohegan Sun กล่าว “จำไว้ว่า พฤษภาคมปีนี้มีวันหยุดสุดสัปดาห์น้อยกว่าปีที่แล้วสองวัน และนั่นก็มีผลกระทบจริงๆ”

โดยปกติ เดือนมิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลที่คึกคักที่สุดของสองคาสิโน

“มันเพิ่มขึ้นจริง ๆ ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่มิถุนายนก็เป็นเดือนที่ดีเช่นกัน” Etess กล่าว

สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นดึงดูดผู้เล่นให้มาที่คาสิโนมากขึ้น แต่การสำเร็จการศึกษา งานแต่งงาน และการสิ้นสุดปีการศึกษาในเดือนมิถุนายนทำให้ลูกค้าบางคนเดินทางไปที่ Foxwoods หรือ Mohegan Sun ได้ยาก

Floyd M. “Bud” Celey ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ Foxwoods ขาออกกล่าวว่าฤดูร้อนมักจะคึกคักที่คาสิโนของเขา

“ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำความเชื่อที่มีมายาวนานของเราว่าเรากำลังมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่พวกเขาต้องการให้กับลูกค้า” เว็บคาสิโน SBOBET Celey กล่าว “มันเป็นเดือนที่ดีและสมาชิกในทีม Foxwoods ที่ร่าเริงของเราก็พร้อมสำหรับฤดูร้อนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความสนุกสนานเช่นกัน”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่อนุญาตให้คาสิโนสองแห่งที่เป็นเจ้าของชาวอินเดียผูกขาดการเล่นเกมในคอนเนตทิคัต พวกเขาแต่ละคนให้เงิน 25 เปอร์เซ็นต์ของการชนะสล็อตรายเดือนแก่เงินกองทุนของรัฐ

ผลงานของ Foxwoods ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 16 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นเงิน 1,086,415,932 ดอลลาร์ตั้งแต่มกราคม 2536 การจ่ายเงินให้กับรัฐของ Mohegan Sun ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 11.3 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 380,349,392 ดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม 2539

Foxwoods เป็นของ Mashantucket Pequot Tribe และ Mohนักเขียนพนักงานวัน
คาสิโน Mohegan Sun และ Foxwoods Resort ได้รับรางวัลเกือบ 110 ล้านดอลลาร์จากเครื่องสล็อตของพวกเขาในเดือนพฤษภาคม และมอบเงินจำนวน 27.3 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐ

Foxwoods รับเงิน 791,271,863 ดอลลาร์จากเครื่องสล็อต 5,836 เครื่องในช่วง 31 วันของเดือนพฤษภาคม และเก็บ 64,313,548 ดอลลาร์หรือ 8.13 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมด

เงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องจักรอยู่ที่ 355 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.1% จากเดือนพฤษภาคม 2542 ซึ่งเงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องจักรอยู่ที่ 351 ดอลลาร์

การเติบโตของชัยชนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 99 ถึง พฤษภาคม 00 น้อยกว่า 1% เพิ่มขึ้น 510,852 ดอลลาร์จาก 63,802,696 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ที่ Mohegan Sun ที่จับสำหรับเดือนพฤษภาคม — จำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดบนเครื่องสล็อตแมชชีนทั้งหมด 3,028 เครื่อง — อยู่ที่ 559,967,775 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.6 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า เมื่อผู้เล่นฝากเงิน 525,126,785 ดอลลาร์ในเครื่อง

ชัยชนะในเดือนพฤษภาคมที่ Mohegan Sun อยู่ที่ 45,338,191 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% หรือ 4.7 ล้านดอลลาร์จากเดือนพฤษภาคม 1999 เมื่อคาสิโนทำเงินได้ 40,659,505 ดอลลาร์

การชนะเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องที่ Mohegan Sun ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 482 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์จากชัยชนะเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤษภาคม 99 ต่อเครื่องที่ 433 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ คาสิโนเก็บ 8.10 เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดที่เดิมพันในช่อง

“เราพอใจกับตัวเลขนี้มาก” Mitchell Etess รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดของ Mohegan Sun กล่าว “จำไว้ว่า พฤษภาคมปีนี้มีวันหยุดสุดสัปดาห์น้อยกว่าปีที่แล้วสองวัน และนั่นก็มีผลกระทบจริงๆ”

โดยปกติ เดือนมิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลที่คึกคักที่สุดของสองคาสิโน

“มันเพิ่มขึ้นจริง ๆ ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่มิถุนายนก็เป็นเดือนที่ดีเช่นกัน” Etess กล่าว

สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นดึงดูดผู้เล่นให้มาที่คาสิโนมากขึ้น แต่การสำเร็จการศึกษา งานแต่งงาน และการสิ้นสุดปีการศึกษาในเดือนมิถุนักเขียนพนักงานวัน
คาสิโน Mohegan Sun และ Foxwoods Resort ได้รับรางวัลเกือบ 110 ล้านดอลลาร์จากเครื่องสล็อตของพวกเขาในเดือนพฤษภาคม และมอบเงินจำนวน 27.3 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐ

Foxwoods รับเงิน 791,271,863 ดอลลาร์จากเครื่องสล็อต 5,836 เครื่องในช่วง 31 วันของเดือนพฤษภาคม และเก็บ 64,313,548 ดอลลาร์หรือ 8.13 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมด

เงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องจักรอยู่ที่ 355 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.1% จากเดือนพฤษภาคม 2542 ซึ่งเงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องจักรอยู่ที่ 351 ดอลลาร์

การเติบโตของชัยชนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 99 ถึง พฤษภาคม 00 น้อยกว่า 1% เพิ่มขึ้น 510,852 ดอลลาร์จาก 63,802,696 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ที่ Mohegan Sun ที่จับสำหรับเดือนพฤษภาคม — จำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดบนเครื่องสล็อตแมชชีนทั้งหมด 3,028 เครื่อง — อยู่ที่ 559,967,775 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.6 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า เมื่อผู้เล่นฝากเงิน 525,126,785 ดอลลาร์ในเครื่อง

ชัยชนะในเดือนพฤษภาคมที่ Mohegan Sun อยู่ที่ 45,338,191 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% หรือ 4.7 ล้านดอลลาร์จากเดือนพฤษภาคม 1999 เมื่อคาสิโนทำเงินได้ 40,659,505 ดอลลาร์

การชนะเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องที่ Mohegan Sun ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 482 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์จากชัยชนะเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤษภาคม 99 ต่อเครื่องที่ 433 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ คาสิโนเก็บ 8.10 เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดที่เดิมพันในช่อง

“เราพอใจกับตัวเลขนี้มาก” Mitchell Etess รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดของ Mohegan Sun กล่าว “จำไว้ว่า พฤษภาคมปีนี้มีวันหยุดสุดสัปดาห์น้อยกว่าปีที่แล้วสองวัน และนั่นก็มีผลกระทบจริงๆ”

โดยปกติ เดือนมิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลที่คึกคักที่สุดของสองคาสิโน

“มันเพิ่มขึ้นจริง ๆ ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่มิถุนายนก็เป็นเดือนที่ดีเช่นกัน” Etess กล่าว

สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นดึงดูดผู้เล่นให้มาที่คาสิโนมากขึ้น แต่การสำเร็จการศึกษา งานแต่งงาน และการสิ้นสุดปีการศึกษาในเดือนมิถุนายนทำให้ลูกค้าบางคนเดินทางไปที่ Foxwoods หรือ Mohegan Sun ได้ยาก

Floyd M. “Bud” Celey ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ Foxwoods ขาออกกล่าวว่าฤดูร้อนมักจะคึกคักที่คาสิโนของเขา

“ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำความเชื่อที่มีมายาวนานของเราว่าเรากำลังมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่พวกเขาต้องการให้กับลูกค้า” Celey กล่าว “มันเป็นเดือนที่ดีและสมาชิกในทีม Foxwoods ที่ร่าเริงของเราก็พร้อมสำหรับฤดูร้อนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความสนุกสนานเช่นกัน”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่อนุญาตให้คาสิโนสองแห่งที่เป็นเจ้าของชาวอินเดียผูกขาดการเล่นเกมในคอนเนตทิคัต พวกเขาแต่ละคนให้เงิน 25 เปอร์เซ็นต์ของการชนะสล็อตรายเดือนแก่เงินกองทุนของรัฐ

ผลงานของ Foxwoods ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 16 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นเงิน 1,086,415,932 ดอลลาร์ตั้งแต่มกราคม 2536 การจ่ายเงินให้กับรัฐของ Mohegan Sun ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 11.3 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 380,349,392 ดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม 2539

Foxwoods เป็นของ Mashantucket Pequot Tribe และ Mohegan Sun เป็นของ Mohegan Tribeนายนทำให้ลูกค้าบางคนเดินทางไปที่ Foxwoods หรือ Mohegan Sun ได้ยาก

Floyd M. “Bud” Celey ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ Foxwoods ขาออกกล่าวว่าฤดูร้อนมักจะคึกคักที่คาสิโนของเขา

“ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำความเชื่อที่มีมายาวนานของเราว่าเรากำลังมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่พวกเขาต้องการให้กับลูกค้า” Celey กล่าว “มันเป็นเดือนที่ดีและสมาชิกในทีม Foxwoods ที่ร่าเริงของเราก็พร้อมสำหรับฤดูร้อนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความสนุกสนานเช่นกัน”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่อนุญนักเขียนพนักงานวัน
คาสิโน Mohegan Sun และ Foxwoods Resort ได้รับรางวัลเกือบ 110 ล้านดอลลาร์จากเครื่องสล็อตของพวกเขาในเดือนพฤษภาคม และมอบเงินจำนวน 27.3 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐ

Foxwoods รับเงิน 791,271,863 ดอลลาร์จากเครื่องสล็อต 5,836 เครื่องในช่วง 31 วันของเดือนพฤษภาคม และเก็บ 64,313,548 ดอลลาร์หรือ 8.13 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมด

เงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องจักรอยู่ที่ 355 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.1% จากเดือนพฤษภาคม 2542 ซึ่งเงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องจักรอยู่ที่ 351 ดอลลาร์

การเติบโตของชัยชนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 99 ถึง พฤษภาคม 00 น้อยกว่า 1% เพิ่มขึ้น 510,852 ดอลลาร์จาก 63,802,696 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ที่ Mohegan Sun ที่จับสำหรับเดือนพฤษภาคม — จำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดบนเครื่องสล็อตแมชชีนทั้งหมด 3,028 เครื่อง — อยู่ที่ 559,967,775 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.6 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า เมื่อผู้เล่นฝากเงิน 525,126,785 ดอลลาร์ในเครื่อง

ชัยชนะในเดือนพฤษภาคมที่ Mohegan Sun อยู่ที่ 45,338,191 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% หรือ 4.7 ล้านดอลลาร์จากเดือนพฤษภาคม 1999 เมื่อคาสิโนทำเงินได้ 40,659,505 ดอลลาร์

การชนะเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องที่ Mohegan Sun ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 482 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์จากชัยชนะเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤษภาคม 99 ต่อเครื่องที่ 433 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ คาสิโนเก็บ 8.10 เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดที่เดิมพันในช่อง

“เราพอใจกับตัวเลขนี้มาก” Mitchell Etess รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดของ Mohegan Sun กล่าว “จำไว้ว่า พฤษภาคมปีนี้มีวันหยุดสุดสัปดาห์น้อยกว่าปีที่แล้วสองวัน และนั่นก็มีผลกระทบจริงๆ”

โดยปกติ เดือนมิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลที่คึกคักที่สุดของสองคาสิโน

“มันเพิ่มขึ้นจริง ๆ ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่มิถุนายนก็เป็นเดือนที่ดีเช่นกัน” Etess กล่าว

สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นดึงดูดผู้เล่นให้มาที่คาสิโนมากขึ้น แต่การสำเร็จการศึกษา งานแต่งงาน และการสิ้นสุดปีการศึกษาในเดือนมิถุนายนทำให้ลูกค้าบางคนเดินทางไปที่ Foxwoods หรือ Mohegan Sun ได้ยาก

Floyd M. “Bud” Celey ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ Foxwoods ขาออกกล่าวว่าฤดูร้อนมักจะคึกคักที่คาสิโนของเขา

“ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำความเชื่อที่มีมายาวนานของเราว่าเรากำลังมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่พวกเขาต้องการให้กับลูกค้า” Celey กล่าว “มันเป็นเดือนที่ดีและสมาชิกในทีม Foxwoods ที่ร่าเริงของเราก็พร้อมสำหรับฤดูร้อนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความสนุกสนานเช่นกัน”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่อนุญาตให้คาสิโนสองแห่งที่เป็นเจ้าของชาวอินเดียผูกขาดการเล่นเกมในคอนเนตทิคัต พวกเขาแต่ละคนให้เงิน 25 เปอร์เซ็นต์ของการชนะสล็อตรายเดือนแก่เงินกองทุนของรัฐ

ผลงานของ Foxwoods ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 16 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นเงิน 1,086,415,932 ดอลลาร์ตั้งแต่มกราคม 2536 การจ่ายเงินให้กับรัฐของ Mohegan Sun ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 11.3นักเขียนพนักงานวัน
คาสิโน Mohegan Sun และ Foxwoods Resort ได้รับรางวัลเกือบ 110 ล้านดอลลาร์จากเครื่องสล็อตของพวกเขาในเดือนพฤษภาคม และมอบเงินจำนวน 27.3 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐ

Foxwoods รับเงิน 791,271,863 ดอลลาร์จากเครื่องสล็อต 5,836 เครื่องในช่วง 31 วันของเดือนพฤษภาคม และเก็บ 64,313,548 ดอลลาร์หรือ 8.13 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมด

เงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องจักรอยู่ที่ 355 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.1% จากเดือนพฤษภาคม 2542 ซึ่งเงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องจักรอยู่ที่ 351 ดอลลาร์

การเติบโตของชัยชนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 99 ถึง พฤษภาคม 00 น้อยกว่า 1% เพิ่มขึ้น 510,852 ดอลลาร์จาก 63,802,696 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ที่ Mohegan Sun ที่จับสำหรับเดือนพฤษภาคม — จำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดบนเครื่องสล็อตแมชชีนทั้งหมด 3,028 เครื่อง — อยู่ที่ 559,967,775 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.6 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า เมื่อผู้เล่นฝากเงิน 525,126,785 ดอลลาร์ในเครื่อง

ชัยชนะในเดือนพฤษภาคมที่ Mohegan Sun อยู่ที่ 45,338,191 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% หรือ 4.7 ล้านดอลลาร์จากเดือนพฤษภาคม 1999 เมื่อคาสิโนทำเงินได้ 40,659,505 ดอลลาร์

การชนะเฉลี่ยต่อวันต่อวันต่อเครื่องที่ Mohegan Sun ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 482 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์จากชัยชนะเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤษภาคม 99 ต่อเครื่องที่ 433 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ คาสิโนเก็บ 8.10 เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดที่เดิมพันในช่อง

“เราพอใจกับตัวเลขนี้มาก” Mitchell Etess รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดของ Mohegan Sun กล่าว “จำไว้ว่า พฤษภาคมปีนี้มีวันหยุดสุดสัปดาห์น้อยกว่าปีที่แล้วสองวัน และนั่นก็มีผลกระทบจริงๆ”

โดยปกติ เดือนมิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลที่คึกคักที่สุดของสองคาสิโน

“มันเพิ่มขึ้นจริง ๆ ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่มิถุนายนก็เป็นเดือนที่ดีเช่นกัน” Etess กล่าว

สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นดึงดูดผู้เล่นให้มาที่คาสิโนมากขึ้น แต่การสำเร็จการศึกษา งานแต่งงาน และการสิ้นสุดปีการศึกษาในเดือนมิถุนายนทำให้ลูกค้าบางคนเดินทางไปที่ Foxwoods หรือ Mohegan Sun ได้ยากนักเขียนพนักงานวัน
Mohegan – เมื่อ 7 ปีที่แล้ว David Wagner วาดภาพหนังสือเด็กเรื่อง Eastern Woodland Indians ด้วยฉากที่เขารู้ว่าไม่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์

ผู้จัดพิมพ์ต้องการม้าและ teepees ดังนั้น Wagner จึงปฏิบัติตาม

“ฉันเป็นศิลปินที่หิวโหย ฉันก็เลยทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ” แว็กเนอร์ อดีตผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพอากาศ และผู้คัดเลือกคนแรกในเพลนฟิลด์กล่าว “แต่มันเป็นการทุจริตที่แย่มาก ชาวอินเดียที่นี่ไม่ได้ไว้ผมยาวและสวมหมวกทหาร พวกเขาไม่มีม้าและโล่ขนาดใหญ่ นั่นคือชาวอินเดียตะวันตก”

มันคือปี 1993 และแว็กเนอร์ตัดสินใจว่าหลังจากนั้นเขาจะวาดภาพฉากที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงในนิวอิงแลนด์เพื่อชดเชยการพรรณนาที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น

เมื่อเร็วๆ นี้ เขาได้ขายผลงานเหล่านั้นจำนวน 3 ชุด รวมเป็นภาพเขียน 102 ภาพ ให้กับชนเผ่า Mohegan ด้วยมูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

Jayne Fawcett รองประธานสภาเผ่า Mohegan กล่าวว่า “คุณค่าที่ยิ่งใหญ่คือพวกเขาเป็นชาวอินเดียนแดงในป่าตะวันออกอย่างแท้จริง “เป็นงานศิลปะที่น่ารักจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานศิลปะส่วนใหญ่เป็นของชาวอินเดียตะวันตก”

ภาพวาดจะถูกจัดแสดงในการขยายในอนาคตของชนเผ่า ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของ Sunburst การเพิ่ม Mohegan Sun มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงคาสิโนแห่งใหม่ โรงแรมหรู ศูนย์การประชุม สนามกีฬา และศูนย์การค้า

“เรายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยการใช้งานในขณะนี้” Fawcett กล่าว “แต่สำหรับเผ่าที่ชอบแต่งเรื่องต่างๆ พวกเขาจะต้องถูกค้นพบอย่างแน่นอน”

คาสิโนที่มีอยู่ของชนเผ่าและโครงการ Sunburst รวมสัญลักษณ์และวัสดุ Mohegan ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ

แวกเนอร์วัย 59 ปีผู้หลงใหลชาวอินเดียตะวันออกมาโดยตลอด เรียนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนและต่อมาได้พัฒนาความหลงใหลในวิชาโบราณคดี

“ผมเป็นจิตรกรท่องเที่ยว” เขากล่าว “ฉันไม่เคยเรียน”

เมื่อเขาถูกส่งไปประจำการกับกองทัพอากาศในสเปน แว็กเนอร์ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงที่พิพิธภัณฑ์ปราโดในมาดริดเพื่อศึกษาผลงานของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่

“ผมจะดูที่แสง เงา และองค์ประกอบ แล้วพยายามลอกเลียนแบบ” เขากล่าว “ฉันไม่เคยได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นทางการ แต่ฉันเกิดมาพร้อมกับของกำนัล”

เมื่อเป็นเด็ก Wagner มีความสนใจอย่างมากในประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองอเมริกันและมองหาแหล่งข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ ต่อมาเขาได้รวมประวัติศาสตร์และการศึกษาทางโบราณคดีเข้ากับความสามารถในการวาดภาพของเขา

“ฉันสามารถรวมทั้งสองเข้าด้วยกันในชุดค่าผสมที่ชนะ และเมื่อคุณนำมันมารวมกัน พวกมันก็เริ่มบอกเล่าเรื่องราว” เขากล่าว

ชนเผ่าได้ซื้อภาพวาดชุดสามชุดจาก Wagner และรับหน้าที่เพิ่มชิ้นส่วนและชุดเพิ่มเติม แหล่งข่าวกล่าวว่า Wagner จะได้รับเงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สำหรับงานดังกล่าวจากข้อตกลงการชำระเงินที่มีโครงสร้าง

งานทั้งหมดทำด้วยอะครีลิค

ภาพเขียนจำนวน 50 ภาพหนึ่งชุดแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ช่วงแรกๆ ของชาวอินเดียนแดงในป่าตะวันออก ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งไปจนถึงการติดต่อครั้งแรกกับผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรป

ภาพวาดนี้อิงตามข้อมูลทางโบราณคดีและรวมถึงฉากของน้ำตกขนาดใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยไหลจากจุดมอนทอก เกาะลอง ไปยังเกาะฟิชเชอร์ การก่อตัวของลองไอส์แลนด์ซาวด์ และที่ราบชายฝั่งขนาดใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยปกคลุมภูมิภาคนี้

“น้ำตกนี้ใหญ่กว่าน้ำตกไนแองการ่า 330 เท่า” แวกเนอร์กล่าว

ซีรีส์นี้ยังจำลองการเคลื่อนไหวอันยอดเยี่ยมมากมายที่ผู้อาศัยในยุคแรกๆ ในภูมิภาคได้สัมผัส เช่น การแนะนำคันธนูและลูกศร และประสบการณ์ครั้งแรกในการปลูกข้าวโพด

“เห็นได้ชัดว่าฉันมีละติจูดมากมายที่นี่ แต่ฉันทำงานภายใต้พารามิเตอร์ของสิ่งที่เรารู้ว่าเกิดขึ้น” แวกเนอร์กล่าว

อีกชุดประกอบด้วยภาพเหมือนของหัวหน้าเผ่านิวอิงแลนด์จำนวน 30 รูป รวมทั้ง Mohegan Uncas และ Pequot Sassacus ไม่มีการเรนเดอร์ว่าผู้นำเผ่าเหล่านี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่แว็กเนอร์กล่าวว่าโดยการศึกษาการแต่งกายและนิสัยของชนเผ่าหนึ่ง การแสดงภาพสามารถสร้างขึ้นได้

“มันเป็นวิธีในการเผชิญหน้ากับชื่อ” เขากล่าว “ภาพถ่ายบุคคลเหล่านี้กำลังกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างรวดเร็วว่าใครหรืออะไรเช่น Uncas ที่ดูเหมือน”

Wagner กล่าวว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่คิดว่าประวัติศาสตร์ของประเทศเริ่มต้นเมื่อโคลัมบัสมาถึงที่นี่ แต่ในความเป็นจริง ชาวอินเดียได้ครอบครองพื้นที่ 120 ศตวรรษก่อนหน้านั้น

“ชาวอังกฤษเข้ามาแล้วพวกเขาก็ขับไล่ชาวอินเดียนแดงออกไปด้วยความตั้งใจ” เขากล่าว “พวกเขาทำลายประวัติศาสตร์ของพวกเขาไปมาก”

ชุดที่สามของ Wagner ที่ขายให้กับ Mohegans เป็นการพรรณนาถึง Pequot War จนถึงวันนี้ เขาได้เสร็จสิ้น 21 จาก 32 ภาพในแพ็คเกจ

นอกจากนี้ เขาได้ตกลงที่จะวาดภาพอีกสองชุด เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของ Uncas และอีกเรื่องใน King Phillip’s War หรือที่เรียกว่ามหาสงครามอินเดียน สงครามของกษัตริย์ฟิลลิปในปี 1676 เป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของชาวอินเดียนแดงในการขับไล่ชาวอาณานิคมออกจากนิวอิงแลนด์

“มีการดำเนินการนี้น้อยมาก” แวกเนอร์อธิบาย โดยอธิบายว่าภาพวาดส่วนใหญ่ของชนพื้นเมืองอเมริกันพรรณนาถึงชนเผ่าตะวันตก

“นั่นคือประเด็น” Fawcett ของ Mohegan กล่าว “ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหาศิลปินที่ค้นคว้าและสร้างชีวิตป่าไม้ขึ้นมาใหม่ด้วยความจริงใจและสวยงามเช่นนี้”

สัปดาห์นี้ Wagner ได้ส่งมอบของสะสมของเขาให้กับชนเผ่า โดยที่พวกเขาจะถูกรวบรวมและเตรียมพร้อมสำหรับการแสดง

เมื่อถึงเวลา Fawcett กล่าวว่า

Floyd M. “Bud” Celey ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ Foxwoods ขาออกกล่าวว่าฤดูร้อนมักจะคึกคักที่คาสิโนของเขา

“ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำความเชื่อที่มีมายาวนานของเราว่าเรากำลังมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่พวกเขาต้องการให้กับลูกค้า” Celey กล่าว “มันเป็นเดือนที่ดีและสมาชิกในทีม Foxwoods ที่ร่าเริงของเราก็พร้อมสำหรับฤดูร้อนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความสนุกสนานเช่นกัน”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่อนุญาตให้คาสิโนสองแห่งที่เป็นเจ้าของชาวอินเดียผูกขาดการเล่นเกมในคอนเนตทิคัต พวกเขาแต่ละคนให้เงิน 25 เปอร์เซ็นต์ของการชนะสล็อตรายเดือนแก่เงินกองทุนของรัฐนักเขียนพนักงานวัน
Mohegan – เมื่อ 7 ปีที่แล้ว David Wagner วาดภาพหนังสือเด็กเรื่อง Eastern Woodland Indians ด้วยฉากที่เขารู้ว่าไม่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์

ผู้จัดพิมพ์ต้องการม้าและ teepees ดังนั้น Wagner จึงปฏิบัติตาม

“ฉันเป็นศิลปินที่หิวโหย ฉันก็เลยทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ” แว็กเนอร์ อดีตผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพอากาศ และผู้คัดเลือกคนแรกในเพลนฟิลด์กล่าว “แต่มันเป็นการทุจริตที่แย่มาก ชาวอินเดียที่นี่ไม่ได้ไว้ผมยาวและสวมหมวกทหาร พวกเขาไม่มีม้าและโล่ขนาดใหญ่ นั่นคือชาวอินเดียตะวันตก”

มันคือปี 1993 และแว็กเนอร์ตัดสินใจว่าหลังจากนั้นเขาจะวาดภาพฉากที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงในนิวอิงแลนด์เพื่อชดเชยการพรรณนาที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น

เมื่อเร็วๆ นี้ เขาได้ขายผลงานเหล่านั้นจำนวน 3 ชุด รวมเป็นภาพเขียน 102 ภาพ ให้กับชนเผ่า Mohegan ด้วยมูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

Jayne Fawcett รองประธานสภาเผ่า Mohegan กล่าวว่า “คุณค่าที่ยิ่งใหญ่คือพวกเขาเป็นชาวอินเดียนแดงในป่าตะวันออกอย่างแท้จริง “เป็นงานศิลปะที่น่ารักจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานศิลปะส่วนใหญ่เป็นของชาวอินเดียตะวันตก”

ภาพวาดจะถูกจัดแสดงในการขยายในอนาคตของชนเผ่า ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของ Sunburst การเพิ่ม Mohegan Sun มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงคาสิโนแห่งใหม่ โรงแรมหรู ศูนย์การประชุม สนามกีฬา และศูนย์การค้า

“เรายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยการใช้งานในขณะนี้” Fawcett กล่าว “แต่สำหรับเผ่าที่ชอบแต่งเรื่องต่างๆ พวกเขาจะต้องถูกค้นพบอย่างแน่นอน”

คาสิโนที่มีอยู่ของชนเผ่าและโครงการ Sunburst รวมสัญลักษณ์และวัสดุ Mohegan ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ

แวกเนอร์วัย 59 ปีผู้หลงใหลชาวอินเดียตะวันออกมาโดยตลอด เรียนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนและต่อมาได้พัฒนาความหลงใหลในวิชาโบราณคดี

“ผมเป็นจิตรกรท่องเที่ยว” เขากล่าว “ฉันไม่เคยเรียน”

เมื่อเขาถูกส่งไปประจำการกับกองทัพอากาศในสเปน แว็กเนอร์ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงที่พิพิธภัณฑ์ปราโดในมาดริดเพื่อศึกษาผลงานของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่

“ผมจะดูที่แสง เงา และองค์ประกอบ แล้วพยายามลอกเลียนแบบ” เขากล่าว “ฉันไม่เคยได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นทางการ แต่ฉันเกิดมาพร้อมกับของกำนัล”

เมื่อเป็นเด็ก Wagner มีความสนใจอย่างมากในประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองอเมริกันและมองหาแหล่งข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ ต่อมาเขาได้รวมประวัติศาสตร์และการศึกษาทางโบราณคดีเข้ากับความสามารถในการวาดภาพของเขา

“ฉันสามารถรวมทั้งสองเข้าด้วยกันในชุดค่าผสมที่ชนะ และเมื่อคุณนำมันมารวมกัน พวกมันก็เริ่มบอกเล่าเรื่องราว” เขากล่าว

ชนเผ่าได้ซื้อภาพวาดชุดสามชุดจาก Wagner และรับหน้าที่เพิ่มชิ้นส่วนและชุดเพิ่มเติม แหล่งข่าวกล่าวว่า Wagner จะได้รับเงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สำหรับงานดังกล่าวจากข้อตกลงการชำระเงินที่มีโครงสร้าง

งานทั้งหมดทำด้วยอะครีลิค

ภาพเขียนจำนวน 50 ภาพหนึ่งชุดแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ช่วงแรกๆ ของชาวอินเดียนแดงในป่าตะวันออก ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งไปจนถึงการติดต่อครั้งแรกกับผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรป

ภาพวาดนี้อิงตามข้อมูลทางโบราณคดีและรวมถึงฉากของน้ำตกขนาดใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยไหลจากจุดมอนทอก เกาะลอง ไปยังเกาะฟิชเชอร์ การก่อตัวของลองไอส์แลนด์ซาวด์ และที่ราบชายฝั่งขนาดใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยปกคลุมภูมิภาคนี้

“น้ำตกนี้ใหญ่กว่าน้ำตกไนแองการ่า 330 เท่า” แวกเนอร์กล่าว

ซีรีส์นี้ยังจำลองการเคลื่อนไหวอันยอดเยี่ยมมากมายที่ผู้อาศัยในยุคแรกๆ ในภูมิภาคได้สัมผัส เช่น การแนะนำคันธนูและลูกศร และประสบการณ์ครั้งแรกในการปลูกข้าวโพด

“เห็นได้ชัดว่าฉันมีละติจูดมากมายที่นี่ แต่ฉันทำงานภายใต้พารามิเตอร์ของสิ่งที่เรารู้ว่าเกิดขึ้น” แวกเนอร์กล่าว

อีกชุดประกอบด้วยภาพเหมือนของหัวหน้าเผ่านิวอิงแลนด์จำนวน 30 รูป รวมทั้ง Mohegan Uncas และ Pequot Sassacus ไม่มีการเรนเดอร์ว่าผู้นำเผ่าเหล่านี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่แว็กเนอร์กล่าวว่าโดยการศึกษาการแต่งกายและนิสัยของชนเผ่าหนึ่ง การแสดงภาพสามารถสร้างขึ้นได้

“มันเป็นวิธีในการเผชิญหน้ากับชื่อ” เขากล่าว “ภาพถ่ายบุคคลเหล่านี้กำลังกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างรวดเร็วว่าใครหรืออะไรเช่น Uncas ที่ดูเหมือน”

เว็บเล่นไพ่ออนไลน์ brief for Thursday, ธ.ค

เว็บเล่นไพ่ออนไลน์ เทศบาลหลายแห่งในรัฐอิลลินอยส์กำลังพิจารณาปรับสำหรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากในที่สาธารณะ

สปริงฟิลด์เป็นเมืองแรกที่ผ่านและขยายค่าปรับหน้ากากสำหรับบุคคลในสถานที่ต่างๆ เช่น ธนาคาร ดีเคเตอร์เดินตามหลังไปไม่นาน

เอ็ดเวิร์ดสวิลล์ยังได้ผ่านมาตรการปรับสำหรับบุคคล

สภาเมือง Naperville ในสัปดาห์นี้ปฏิเสธอาณัติ

74,000 คนในรัฐอิลลินอยส์ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น

ชาวอิลลินอยส์อีก 74,000 คนยื่นขอเรียกร้องการว่างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นั่นคือมากกว่า 8,500 ที่ยื่นในสัปดาห์ก่อนและการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐใด ๆ

การยื่นการว่างงานทั่วประเทศใกล้กับข้อ จำกัด ก่อนเกิดโรคระบาด

อิลลินอยส์ยังคงล้าหลังส่วนที่เหลือของประเทศ

การมีส่วนร่วมของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ลดลง 12 เปอร์เซ็นต์

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในรัฐอิลลินอยส์ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ออนไลน์ลดลง 12 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ ตามข้อมูลของTrackTheRecovery.org

ค่าเฉลี่ยของประเทศลดลง 10.1 เปอร์เซ็นต์

ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศสำหรับความก้าวหน้าของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ออนไลน์เพิ่มขึ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ ตัวชี้วัดของรัฐอิลลินอยส์ลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับมกราคม 2020

กีฬาโรงเรียนมัธยมในรัฐอิลลินอยส์ถูกระงับจนถึงปี 2021

อย่าคาดหวังว่ากีฬาฤดูหนาวในรัฐอิลลินอยส์จะเริ่มก่อนเดือนมกราคมรวมถึงกีฬาที่มีความเสี่ยงต่ำตามรายงานของสมาคมโรงเรียนมัธยมแห่งรัฐอิลลินอยส์

เครก แอนเดอร์สัน ผู้อำนวยการบริหาร กล่าวกับคำสั่งบรรเทาทุกข์ของผู้ว่าการรัฐ พวกเขากำลังขอให้โรงเรียนยังคงปรับตัวได้

พวกเขาจะติดตามสถานะต่อไปในการพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่ 14 ธันวาคม

การทดสอบมือถือมุ่งสู่ภูมิภาคใหม่

กระทรวงสาธารณสุขของรัฐอิลลินอยส์จะมีทีมทดสอบ COVID-19 เคลื่อนที่ที่แผนกสุขภาพ Lawrence County และที่มหาวิทยาลัย Western Illinois ในวันพฤหัสบดี

ในวันศุกร์ ทีมงานจะอยู่ที่ Roodhouse ที่กรมราชทัณฑ์อิลลินอยส์และที่ Ferrero Bloomington

ทีมต่างๆ จะดำเนินต่อไปที่ Decatur Civic Center จนถึงสุดสัปดาห์นี้

การทดสอบไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ร่างกฎหมายของรัฐอิลลินอยส์สามารถผลักดันการประชุมช่วงปลายเพื่อยุติการประกันตัวเงินสด

ผู้ร่างกฎหมายของรัฐอิลลินอยส์ได้แนะนำร่างกฎหมายเพื่อกำจัดระบบประกันเงินสดในรัฐ

รัฐอิลลินอยส์ไม่ใช้ผู้ค้ำประกันในระบบศาล โดยต้องจ่ายเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินประกันทั้งหมด ก่อนที่บุคคลที่ถูกจับจะถูกปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดี

รัฐ ส.ว. โรเบิร์ตปีเตอร์สประกาศในเดือนพฤศจิกายนกฎหมายที่จะยกเลิกการประกันตัวเงินสดทั้งหมด

ร่างกฎหมายจะต้องได้รับการพิจารณาในวันสุดท้ายของการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 101 ในปัจจุบัน หรือต้องเติมในเดือนมกราคมเมื่อเซสชั่นใหม่เริ่มต้นขึ้น

การตอบสนองต่อร่างกฎหมายในสภานิติบัญญัติเทนเนสซีที่จะห้ามบุคคลข้ามเพศจากการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาระดับมัธยมต้นและมัธยมศึกษาตอนต้นของเด็กผู้หญิง บิล ลีกล่าวเมื่อวันพุธว่าการมีส่วนร่วมของคนข้ามเพศจะ “ทำลายกีฬาของผู้หญิง”

ในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ศาลาว่าการรัฐเมื่อวันพุธ ลีหยุดไม่สนับสนุนร่างกฎหมายของรัฐเทนเนสซีที่จะห้ามไม่ให้นักเรียนข้ามเพศเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาหญิงระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย แต่เขาพูดกับประเด็นนี้

“เพศที่เข้าร่วมในกีฬาของผู้หญิงจะทำลายกีฬาของผู้หญิง” ลีกล่าว “มันจะทำลายโอกาสของเด็กผู้หญิงที่จะได้รับทุนการศึกษา มันจะวางเพดานกระจกไว้เหนือผู้หญิงที่ยังไม่เคยไปที่นั่น ฉันคิดว่ามันไม่ดีสำหรับผู้หญิงและกีฬาของผู้หญิง”

ลีกล่าวว่าร่างกฎหมายของรัฐเทนเนสซีเกิดขึ้นจากคำสั่งของผู้บริหารล่าสุดโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน อนุญาตให้นักกีฬาข้ามเพศเข้าร่วมในกีฬาของโรงเรียนโดยเฉพาะ Lee เรียกคำสั่งผู้บริหารของ Biden ว่า “การเข้าถึงของรัฐบาลกลางอย่างล้นหลาม”

House Bill 3ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Culleoka Republican Scott Cepicky อยู่ในกรอบที่เกือบจะเหมือนกันโดย Cepicky ซึ่งผ่านสภา 73-13 เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว HB 3 ผ่านคณะอนุกรรมการการศึกษาบ้าน K-12 ในวันอังคาร

ในการนำเสนอร่างกฎหมายเมื่อวันอังคาร Cepicky ยอมรับความท้าทายทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหากร่างกฎหมายนี้ผ่าน โดยกล่าวว่าที่ปรึกษากฎหมาย “แนะนำให้จำกัดความหมายของฉันให้แคบลง เพราะสิ่งที่ฉันพูดสามารถนำไปใช้เพิ่มเติมได้”

Cepicky กล่าวในระหว่างการอภิปรายเมื่อวันอังคารว่า “เจตนาของการเรียกเก็บเงินคือการรักษาสมดุลการแข่งขันกีฬาหญิงของเราเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับนักกีฬาหญิงของเราและเพื่อให้โอกาสสำหรับทุนการศึกษาและความก้าวหน้าของการยอมรับสำหรับนักกีฬาหญิงของเรา”

ตัวแทน John Ray Clemmons, D-Nashville บอกกับสมาชิกคณะกรรมการว่าร่างกฎหมายมีการเลือกปฏิบัติต่อเด็กข้ามเพศ และควรได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสุขภาพของสภาผู้แทนราษฎร

“ร่างกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากมายที่ไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากการปฏิเสธที่จะกล่าวถึง ฉันคิดว่ายังขาดความเข้าใจ” เคลมมอนส์กล่าว “เรากำลังดูสิ่งนี้จากมุมมองของ 50 ปีที่แล้ว – เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง – วิทยาศาสตร์มีวิวัฒนาการ ความเข้าใจของเรามีวิวัฒนาการ … ไม่ใช่แค่ขาวดำ เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง”

คณะกรรมการยังได้ยินคำให้การจาก Alex Chapman จาก Knox County ซึ่งเป็นแม่ของนักศึกษาข้ามเพศที่จะได้รับผลกระทบหากมีการออกกฎหมาย

“สิ่งนี้คุกคามโดยตรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ความเป็นส่วนตัว เอกราช และความปลอดภัยของเด็กข้ามเพศ เด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ และเด็กต่างเพศในโรงเรียนและกรีฑา” แชปแมนกล่าว “นอกเหนือจากข้อความที่เป็นอันตราย การเลือกปฏิบัติและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ร่างกฎหมายนี้จะนำไปสู่การดำเนินคดีที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งผู้เสียภาษีต้องรับผิดชอบ”

ด้วยคำสั่งผู้บริหารเกี่ยวกับโควิด-19 ของรัฐบาล JB Pritzker เป็นเวลา 12 เดือนเต็ม ประชาชน ธุรกิจ และทนายความของพวกเขาต่างรอคอยว่าศาลฎีกาของรัฐอิลลินอยส์จะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับคดีความที่ท้าทายข้อจำกัดของผู้ว่าราชการจังหวัด

พริตซ์เกอร์ออกคำสั่งผู้บริหารเรื่องโควิด-19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2020 คำสั่งที่ 13 ของเขาสำหรับการประกาศภัยพิบัติอีก 30 วันถูกยื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าสภานิติบัญญัติแห่งรัฐจะละเลยกฎหมายใดๆ ก็ตามที่ชี้แจงอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการรัฐ แต่ในปีที่ผ่านมา มีการฟ้องร้องดำเนินคดีหลายครั้งต่อคำสั่งดังกล่าว

ลอร่า โกรช็อคกี อัยการเป็นตัวแทนของแม่ของเทรเวอร์ ทิลล์ วัย 18 ปีที่ฆ่าตัวตายในเดือนตุลาคม คดีนี้เป็นคดีสิทธิที่เท่าเทียมกันที่อ้างว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทำเกินเวลาเมื่อเขาปิดกั้นกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในขณะที่อนุญาตให้กีฬาวิทยาลัยและกีฬาอาชีพดำเนินต่อไป

Grochocki ยกย่องผู้พิพากษา John Madonia หัวหน้าผู้พิพากษาที่เจ็ดซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วปฏิเสธคำขอของ Pritzker ในการโอนคดีจาก LaSalle County

“และฉันคิดว่าทุกคนในรัฐอิลลินอยส์ที่มีความกังวลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของข้อจำกัดเหล่านี้ ควรปรบมือให้ผู้พิพากษามาโดเนียสำหรับความกล้าหาญของเขา” เธอกล่าว

Madonia กล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังซื้อของในศาลโดยต้องการย้ายคดีไปที่ Sangamon County ซึ่งผู้พิพากษาได้ตัดสินให้เป็นที่โปรดปรานของผู้ว่าราชการจังหวัด

“การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็น Sangamon County ของ Pritzker เป็นการปลอมตัวที่ไม่ปิดบังเพื่อซื้อของในฟอรัมที่เป็นมิตรเพื่อตัดสินข้อพิพาท COVID อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อ จำกัด กิจกรรมของรัฐอิลลินอยส์ที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องของ coronavirus” Madonia กล่าวในคำสั่ง 25 มกราคมของเขา

Pritzker ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของ Madonia ต่อศาลฎีกาของรัฐอิลลินอยส์ Grochocki ตอบกลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เธอกล่าวว่าความยุติธรรมกำลังถูกเลื่อนออกไปสำหรับลูกค้าของเธอและคนอื่นๆ ทั่วทั้งรัฐ

“[Pritzker] ดูเหมือนจะไม่สามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเก้าหน้าของเราสำหรับการตัดสินสรุป แต่เขาสามารถยื่นคำร้อง 130 หน้าเพื่อยกเลิก” Grochocki กล่าว “มันเป็นกลยุทธ์ที่ล่าช้า และมันถูกใช้อย่างประสบความสำเร็จอย่างมากในการป้องกันการตัดสินใจ”

อัยการ Thomas DeVore ได้ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดหลายครั้งในปีที่ผ่านมา และได้สูญเสียบางส่วนไป นอกจากนี้ เขายังขอให้โยนบางส่วนทิ้งเพราะหลายมณฑลไม่ได้บังคับใช้คำสั่งของผู้ว่าราชการ

DeVore กล่าวว่า “ฉันมีลูกค้ามากกว่า 800 ราย ซึ่งอาจเพิ่มเป็นพันรายแล้วในตอนนี้ ไม่มีใครสนใจว่าคำสั่งของผู้บริหารจะพูดอะไร” “สิ่งที่พวกเขาสนใจคือถ้ารัฐบาลเทศมณฑลหรือเมืองของพวกเขาจะพยายามใช้กฎหมายข้อใดข้อหนึ่งของพวกเขาเพื่อดำเนินการตามคำสั่งของผู้ว่าราชการ”

DeVore กล่าวว่าเขายังคงดำเนินคดีกับวุฒิสมาชิก Darren Bailey, R-Xenia ซึ่งท้าทายอำนาจของผู้ว่าการสำหรับคำสั่งผู้บริหารที่เลื่อนออกไป

พลเมืองจัสติน มาห์วิกิซี กล่าวว่าคดีของเขายังท้าทายคำสั่งที่ยื่นฟ้องเมื่อเดือนพฤษภาคมที่เคาน์ตี้คุกยังรอดำเนินการอยู่

“สถานะปัจจุบัน มีคำร้องให้เลิกจ้างผู้ว่าราชการจังหวัด” Mahwikizi กล่าว “ผู้พิพากษากำลังรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับ FoxFire ในเจนีวา”

ความท้าทายของร้านอาหาร FoxFire ในการห้ามรับประทานอาหารในร่มของ Pritzker ประสบความสำเร็จในศาลวงจร แต่ผู้ว่าการพบว่ามีการพิจารณาคดีที่น่าพอใจในศาลอุทธรณ์ ร้านอาหารนี้คาดว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาของรัฐอิลลินอยส์

หลังจากการลงประชามติเพื่อยกเลิกการขึ้นภาษีทรัพย์สิน 34% ของแนชวิลล์และจำกัดการใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ของเมืองที่เสียชีวิตในศาลเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ทนายความที่อยู่เบื้องหลังความพยายามได้เปิดตัวคำร้องใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่รัฐบาลแนชวิลล์เมโทร

จิม โรเบิร์ตส์กำลังรวบรวมลายเซ็นสำหรับคำร้องใหม่ โดยเสนอการแก้ไขกฎบัตรเมโทรหกฉบับ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการเพิ่มภาษีทรัพย์สินของเมือง และการยกเลิกสิทธิประโยชน์ตลอดชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ของเมือง

Roberts รวบรวมลายเซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า 20,000 ราย เมื่อฤดูร้อนที่แล้วเพื่อสนับสนุนคำร้องที่คล้ายคลึงกัน กรรมการการเลือกตั้งของเทศมณฑลเดวิดสันอ้างประเด็นทางกฎหมายกับข้อเสนอบัตรลงคะแนนถามผู้พิพากษาว่าจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งพิเศษหรือไม่ หลังจากการพิจารณาคดีที่ตามมา นายกรัฐมนตรี Ellen Hobbs Lyle ได้วินิจฉัยว่าการแก้ไขที่เสนอนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ และไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

โรเบิร์ตส์ทำงาน ตั้งแต่นั้นมาก็เขียนคำร้องใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันกับคำร้องของปีที่แล้ว และส่งจดหมายร้องเรียน 215,000 ฉบับไปยังกล่องจดหมายในแนชวิลล์ในสัปดาห์นี้

“เราเอาทุกสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าควรจะอยู่ในนั้นและใส่ไว้ที่นั่น” โรเบิร์ตส์บอกกับเดอะเซ็นเตอร์สแควร์โดยระลึกถึงข้อโต้แย้งของเมืองว่าการแก้ไขที่เสนอจำเป็นต้องอ้างอิงส่วนที่เกี่ยวข้องของกฎบัตร

“นั่นไม่จำเป็นอย่างแน่นอน แต่เราทำมันเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ทะเลาะกันแบบเดียวกัน” โรเบิร์ตส์กล่าว

เพื่อลงคะแนนเสียงสำหรับการลงประชามติทั่วเมือง คำร้องต้องลงนามโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย 10% ที่เข้าร่วมในการเลือกตั้งทั่วเมืองครั้งล่าสุด ด้วยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สูงเป็นประวัติการณ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020 จำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 33,000 ราย หากคำร้องมีคุณสมบัติสำหรับการลงคะแนน

โรเบิร์ตส์หวังว่าจะส่งคำร้องไปยังสำนักงานของเมโทรเสมียนในต้นเดือนมีนาคม

แม้ว่าจะมีการยื่นลายเซ็นที่เพียงพอ แต่ความพยายามที่น่าจะได้รับอีกครั้งจะได้รับการตอบกลับอย่างมีนัยสำคัญจากเมือง จอห์น คูเปอร์ นายกเทศมนตรีเมืองแนชวิลล์ประณามมาตรการเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว เรียกมันว่า “ยาพิษ”

“ฉันแน่ใจว่าพวกเขากำลังนั่งเอนหลังและพยายามหาวิธีเอาชนะสิ่งนี้” โรเบิร์ตส์กล่าว

โฆษกของคูเปอร์ อันเดรีย แฟนตา กล่าวว่า นายกเทศมนตรีจะยังคงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เมืองกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งรวมถึงการสร้างโรงเรียนใหม่ ทางสีเขียว และเขตตำรวจใหม่

“ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะฟุ้งซ่านหรือแตกแยก ไม่ใช่เวลาที่คน 700,000 คนไว้วางใจให้เราทำงานนี้ให้เสร็จ” แฟนต้ากล่าวในแถลงการณ์

คำร้องใหม่เสนอให้แก้ไขกฎบัตรเมโทรในหกวิธี ประการแรก โดยห้ามไม่ให้สภาเมโทรขึ้นอัตราภาษีทรัพย์สินมากกว่า 3% ในปีงบประมาณใดๆ การแก้ไขที่เสนอจะไม่ยกเลิกการเพิ่มภาษีทรัพย์สิน 34% ของปีที่แล้ว แต่จะเปลี่ยนอัตราภาษีทรัพย์สินในปีหน้ากลับเป็นอัตราก่อนการขึ้น 34% จะได้รับการอนุมัติ

การแก้ไขอื่น ๆ ที่เสนอจะยกเลิกผลประโยชน์ตลอดชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง เช่น ผลประโยชน์การประกันสุขภาพตลอดชีพที่มีอยู่สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ห้ามสภาเมโทรแจกทรัพย์สินของเมือง และกำหนดให้เมื่อทีมกีฬาอาชีพออกจากแนชวิลล์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องจะกลายเป็นทรัพย์สินสาธารณะ .

การแก้ไขอื่นอย่างมีประสิทธิผลจะทำให้สภาเมโทรไม่สามารถออกกฎหมายเพื่อยกเลิกความพยายามในการยื่นคำร้องได้ หากทำได้สำเร็จ กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการแก้ไขกฎบัตรเดิมที่ทำขึ้นโดยการยื่นคำร้องจะต้องทำโดยคำร้องอื่นที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การเพิ่มภาษีทรัพย์สิน 34% ของแนชวิลล์ได้รับการเสนอชื่อให้ละเมิดต่อรัฐบาลแห่งปีโดย Beacon Center of Tennessee ในรายงานหมูประจำปี 2020

ชาวโอไฮโอไม่ต้องอยู่ภายใต้เคอร์ฟิวอีกต่อไป แต่สิ่งต่าง ๆ นั้นห่างไกลจากภาวะปกติและข้อ จำกัด ที่เข้มงวดมากขึ้นสามารถกลับมาได้ทุกเมื่อ

เคอร์ฟิวทั่วทั้งรัฐของผู้ว่าการไมค์ เดอไวน์ ที่บังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน ถูกยกเลิกเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากตัวชี้วัดโควิด-19 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เขาเตือนแม้ว่าเคอร์ฟิวจะกลับมาถ้าตัวเลขพุ่ง

“เราไม่รู้ ในอนาคตอาจจะต้องเปิดเคอร์ฟิวอีกครั้ง” DeWine กล่าว “มันสำคัญมากที่จะต้องทำในสิ่งที่เราทำต่อไป รีบฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในขณะเดียวกัน เราต้องสวมหน้ากาก รักษาระยะห่างกันต่อไป”

DeWine กำหนดเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. เคอร์ฟิว 19 พ.ย. ซึ่งเดิมได้รับการสนับสนุนจากสมาคมร้านอาหารโอไฮโอ ในเดือนกรกฎาคม เขาสั่งให้บาร์และร้านอาหารหยุดให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เวลา 22.00 น. คำสั่งนั้นหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน แต่การหยุดให้บริการเวลา 22.00 น. ยังคงดำเนินต่อไปภายใต้เคอร์ฟิว

ด้วยการโทรครั้งสุดท้ายตอนนี้เวลา 01:00 น. หรือ 02:30 น. บาร์และร้านอาหารทั่วรัฐใช้โซเชียลมีเดียในช่วงดึกของวันพฤหัสบดีเพื่อเริ่มประกาศชั่วโมงที่ยาวขึ้น กิจกรรมพิเศษ และตัวเลือกอื่นๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า

โคลัมบัสบลูแจ็คเก็ตประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าแฟน ๆ สามารถกลับมาเล่นเกม NHL ในโคลัมบัสได้ที่ระดับความจุ 10% ที่ Nationwide Arena

ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในบ้านพักคนชราในโอไฮโอลดลงมากกว่า 77% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และเดอไวน์ ชี้ว่าความพยายามด้านวัคซีนของรัฐสำหรับผู้อยู่อาศัยและพนักงานเป็นกุญแจสำคัญ ในช่วงสัปดาห์ที่ 29 พ.ย. มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 2,697 รายอยู่ในสถานพยาบาลระยะยาว ในสัปดาห์ที่ 17 ม.ค. มี 612 คน

ตัวเลขการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในวันพฤหัสบดีมีจำนวนทั้งสิ้น 1,862 ราย เป็นวันที่ 10 ติดต่อกันโดยรักษาตัวในโรงพยาบาลต่ำกว่า 2,500 ราย หนึ่งในตัวชี้วัดของ DeWine ในการเลิกเคอร์ฟิวคือเจ็ดวันติดต่อกันต่ำกว่า 2,500

“เราทุกคนสามารถควบคุมสิ่งนี้ได้ในระดับหนึ่ง” DeWine กล่าว

นอกจากนี้ DeWine ยังสั่งร้านอาหาร บาร์ ห้องจัดเลี้ยงและจัดเลี้ยง และบุฟเฟ่ต์สามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้งโดยมีข้อยกเว้นและหลักเกณฑ์

ทุกคนที่ใช้บริการบุฟเฟ่ต์ต้องสวมหน้ากาก ซึ่งต้องอยู่ห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 6 ฟุต และมีสายบริการทิศทางเดียว พื้นที่ต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและดูแลโดยเจ้าหน้าที่

หลังจากชั่วโมงของการอภิปรายบนพื้นในคืนวันพฤหัสบดีสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐเคนตักกี้ได้ลงมติให้ผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้สนามแข่งเสนอการเดิมพันการแข่งม้าในอดีตเจ้าหน้าที่เกมที่เหมือนสล็อตกล่าวว่ามีความสำคัญต่ออนาคตของ การแข่งขันสดในรัฐ

แทร็กมีเครื่องย้อนหลังมาเกือบทศวรรษแล้ว แต่คำตัดสินของศาลฎีกาเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วประกาศว่าเครื่องดังกล่าวไม่เป็นไปตามคำจำกัดความของการเดิมพันแบบ pari-mutuel นั่นกระตุ้นให้ฝ่ายนิติบัญญัติยื่นใบเรียกเก็บเงินเพื่อเพิ่มการแข่งขันทางประวัติศาสตร์ในกฎเกณฑ์ของรัฐ

ตัวแทนของรัฐ Adam Koenig, R-Erlanger กล่าวว่าศาลเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง สนามแข่งม้าบางแห่งไม่เพียงต้องถูกปิดเท่านั้น แต่งานที่ฟาร์มและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถอื่นๆ อาจตกอยู่ในความเสี่ยง

“ถ้าคุณออกไปนอกประเทศแล้วบอกใครๆ ว่าคุณมาจากเคนตักกี้ สิ่งแรกที่ออกมาจากปากของพวกเขาคือ Kentucky Derby” Koenig กล่าว “มันเป็นสิ่งที่เรารู้จัก เราส่งออกม้าเหล่านี้จากรัฐเคนตักกี้ไปทั่วโลก เรามีคนที่มาจากทั่วประเทศและทั่วโลกเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมของเรา”

คะแนนโหวตคือ 55-38 แต่มีเพียง 38 จาก 75 พรรครีพับลิกันที่โหวตเห็นด้วยร่างกฎหมายนี้

พรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ที่โหวตไม่ยอมรับข้อโต้แย้งทางศาสนาและศีลธรรมต่อการพนัน

“เรามีอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลาย หลายล้าน หลายร้อยล้านดอลลาร์ซึ่งไม่สนใจว่าพวกเขาจะทำร้ายใคร” ตัวแทนของรัฐ David Hale, R-Wellington กล่าว

ตัวแทนที่มีเขตรวมถึง Kentucky Downs เส้นทาง Franklin ที่ HHR เปิดตัวในปี 2011 และ Oak Grove Racing and Gaming การลงทุน 150 ล้านดอลลาร์โดย Churchill Downs และ Keeneland ที่เปิดเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว

ประเด็นนี้นำผู้นำพรรครีพับลิกันในสภานิติบัญญัติและรัฐบาลประชาธิปไตย Andy Beshear มารวมกันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่หาได้ยากในช่วงที่มีการโต้เถียงกัน

“นี่คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราหยุดการต่อสู้และทำงานร่วมกัน” เขากล่าวในแถลงการณ์

แม้ว่าพรรคเดโมแครตบางคนก็มีปัญหากับร่างกฎหมายนี้เช่นกัน เว็บเล่นไพ่ออนไลน์ พรรคเดโมแครต Louisville สี่คนที่ลงนามในข้อขัดแย้งเรียกร้องให้มีการขึ้นภาษี 1.5% สำหรับการจัดการ HHR หรือจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมด

ในถ้อยแถลงหลังการลงคะแนนเสียง ผู้แทนจากรัฐกล่าวขอบคุณฝ่ายนิติบัญญัติที่ปกป้องอนาคตของสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “อุตสาหกรรมลายเซ็น” ของรัฐเคนตักกี้ พวกเขายังยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับผู้นำของรัฐในการพัฒนา “โครงสร้างภาษีที่สำเร็จการศึกษาที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน” ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้ที่เครื่องจักรสร้างขึ้น

“เราตั้งตารอการหารือดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้ และยืนยันความมุ่งมั่นของเราต่อเครือจักรภพในการสร้างภาษีและฐานงานของเราผ่านการลงทุนที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดี” แถลงการณ์ระบุ

แม้หลังจากที่ Beshear ลงนามในร่างกฎหมายแล้ว HHR ก็เกือบจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายอีกครั้งอย่างแน่นอน Martin Cothran โฆษกของ Family Foundation of Kentucky กล่าวในแถลงการณ์ว่าเชื่อว่าเครื่องจักรจะเป็นจุดจบของกีฬาชนิดนี้ในที่สุด เนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้น

“ตรรกะและสามัญสำนึกชนะการต่อสู้ทางกฎหมายในศาล แต่เงินและอำนาจทางการเมืองชนะการต่อสู้ทางการเมืองในสมัชชาใหญ่” เขากล่าว

โซอี โอลสัน กรรมการบริหารของสมาคมร้านอาหารเนแบรสกา (Nebraska Restaurant Association) กล่าวว่า เจ้าของร้านอาหารเนแบรสกาต่างรอคอยฤดูใบไม้ผลิ เมื่อทั้งสภาพอากาศและหวังว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะละลายหายไป

“ในสัปดาห์ครึ่งที่แล้ว เราอาจมีหิมะหนา 25 นิ้ว” เธอบอกกับเดอะเซ็นเตอร์สแควร์

ร้านอาหารไม่ได้คาดหวังการฟื้นตัวมากนักในฤดูหนาวจากปีที่ยากลำบากในปี 2020 Olson กล่าว

อย่างไรก็ตาม จุดสว่างจุดหนึ่งบนขอบฟ้าคือการเสนอกฎหมายของรัฐที่จะขยายการสละสิทธิ์ของกฎหมายของรัฐที่ห้ามมิให้มีเครื่องดื่มค็อกเทลแบบพกติดตัว

การเรียกเก็บเงินอยู่ระหว่างการพิจารณาในสภานิติบัญญัติเนแบรสกา

“ฉันเดาว่ามันจะผ่านไป” Olson กล่าว “หัวหน้าคณะกรรมการควบคุมสุราถึงกับออกมาสนับสนุน ซึ่งทำให้ฉันประหลาดใจ เราคาดหวังให้เขาเป็นกลาง”

การเรียกเก็บเงินจะช่วยร้านอาหาร Olson กล่าว

“เราจะฟื้นตัวจากโรคระบาดได้นานขึ้น เรารู้เรื่องนี้” เธอกล่าว “เรากำลังใส่เครื่องมือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อช่วย สิ่งนี้ช่วยให้ร้านอาหารอยู่รอดได้”

โอลสันกล่าวว่าอุตสาหกรรมร้านอาหาร “เสียชีวิตจากการหั่นเป็นพันครั้ง” “ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ดีขึ้นได้ เรากำลังพยายามซ่อมแซมมัน ฉันเดาว่ามี Bandaids นับพัน”

การระดมทุนรอบที่สองของเดือนมกราคมสำหรับโครงการป้องกัน Paycheck ก็ช่วยได้เช่นกัน เธอกล่าว

“มันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้คนยึดมั่น” Olson กล่าว “เมื่อคุณรวบรวม PPP โดยที่ผู้คนยังคงซื้ออาหารตามสั่งและจำได้ว่าร้านอาหารมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างไร นั่นจะช่วยพวกเราส่วนใหญ่ได้”

ร้านอาหารบางแห่งมีหรือจะยังคงปิด เธอกล่าว

“ฤดูหนาวอาจเป็นเรื่องยากที่นี่” Olson กล่าว “แต่เราพบว่าซีเอกล่าวว่าวอลเลย์บอลระดับชาติทั้งหมดจะอยู่ที่โอมาฮา ไม่ใช่แค่รอบชิงชนะเลิศเท่านั้น นั่นจะเป็นประโยชน์”

แม้ว่าการเข้าร่วมการแข่งขันจะถูกจำกัดเนื่องจากโควิด-19 แต่สมาชิกในครอบครัวของนักกีฬาจะยังคงสามารถเข้าร่วมได้ Olson กล่าว

โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 กำลังดำเนินไปด้วยดีในเนบราสก้า เธอกล่าวเสริม

“นั่นจะเป็นเรื่องใหญ่” เธอกล่าว “เมื่อเป็นเช่นนั้น เราเชื่อว่าผู้คนจะเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาสามารถออกไปได้อีกครั้งและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็จะเพิ่มขึ้น

ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ Schuylkill จากเมืองเรดดิ้ง ซึ่งเป็นเมืองแถวบ้านกว้างใหญ่ เขตเลือกตั้ง Berks County แห่งไวโอมิสซิง รัฐเพนซิลเวเนีย ยังคงเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้เมื่อกว่าศตวรรษก่อน นั่นคือย่านชานเมืองในอุดมคติ ถนนโค้งและถนนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีหลังคามุงด้วยต้นไม้ มีที่อยู่อาศัยที่สวยงามท่ามกลางสวนสาธารณะและทางเดิน จากนั้น เลยถนนเพนน์ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาก่อนบ้านแฝดคือโรงถักนิตติ้ง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แห่งการมองการณ์ไกลของชุมชน

การวางแผนล่วงหน้าเป็นประเพณีในไวโอมิสซิง ซึ่งในช่วงต้นศตวรรษที่แล้ว ผู้ก่อตั้งเฟอร์ดินานด์ ธูน และเฮนรี แจนส์เซน ได้ออกแบบเมืองสำหรับลูกหลานอย่างพิถีพิถัน จากจุดเริ่มต้น ผู้อพยพชาวเยอรมันที่มีวิสัยทัศน์เหล่านี้ได้รับรองว่าโรงงานถักนิตติ้งซึ่งรู้จักกันในชื่อไวโอมิสซิงอินดัสตรีส์จะปรับให้เข้ากับยุคสมัย ดังนั้น เมื่อแฟชั่นของผู้หญิงเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 1920 องค์กรของ Thun และ Janssen จึงกลายเป็นผู้ผลิตร้านขายชุดชั้นในสตรีชั้นนำของโลก เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ พวกเขาส่งคนงานไปสร้างบ้านที่น่าดึงดูดใจสำหรับชนชั้นเศรษฐกิจทั้งหมดในไวโอมิสซิงและชุมชนพี่น้องในเวสต์รีดดิ้ง

เมื่อเวลาผ่านไป รสนิยมแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถรักษาธุรกิจการถักได้ แต่ไวโอมิสซิงก็สามารถตอบสนองได้อีกครั้ง ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 VF Corporation ได้บุกเบิกการช้อปปิ้งเอาท์เล็ตที่อดีตโรงงาน ตั้งแต่นั้นมา การค้าปลีกซึ่งถูกเร่งโดยการระบาดใหญ่ได้เปลี่ยนจากอิฐเป็นพิกเซล ปีที่แล้วร้าน VF ปิดกิจการมาอย่างยาวนาน ปัจจุบัน อาคารอิฐเก่าแก่ของโรงงานนิตติ้งมิลล์ประกอบด้วยโครงการพัฒนาแบบผสมผสานขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินอยู่ ประเพณีของการปรับตัวยังคงดำเนินต่อไป

ประเพณีหนึ่งในไวโอมิสซิงกำลังเปลี่ยนแปลง ผู้นำพลเมืองของเขตเลือกตั้ง รวมทั้งทูนและแจนเซ่น มักจะเป็นพรรครีพับลิกัน แต่ในเดือนพฤศจิกายน เป็นครั้งแรกในความทรงจำ ไวโอมิสซิงชอบผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต จากการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปจนถึงการปกครองท้องถิ่น Wyomissing ดูเหมือนจะเป็นพรรครีพับลิกัน แต่การแกว่งของชุมชนจาก Donald Trump ถึง Joe Biden สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการเมืองสมัยใหม่: ความเจริญรุ่งเรืองในเขตชานเมือง – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่มืออาชีพที่อายุน้อยกว่า – กำลังแปลเป็นการลงคะแนนเสียงในระบอบประชาธิปไตย ฟิล เวิร์ต สมาชิกสภาเวสต์เรดดิ้ง สังเกตว่าเพื่อนไวโอมิสที่อายุต่ำกว่า 50 ปีของเขานับถือพรรคเดโมแครตกี่คน

“ฉันเห็นไวโอมิสซิงในอีก 10 ปีข้างหน้าเป็นประชาธิปไตยที่น่าเชื่อถือมากขึ้น … เมื่อพูดถึงการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและทั่วทั้งรัฐ” เขาบอกฉัน

เศรษฐกิจแบบ “eds-and-meds” ที่เฟื่องฟูกำลังจุดประกายการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปของไวโอมิสซิง ตัวอย่างเช่น โรงถักนิตติ้งมิลส์เป็นที่ตั้งของสำนักงานของบริษัท Tower Health ซึ่งดูแลโรงพยาบาล Reading ซึ่งเป็นเรือธงของบริษัท แต่ยังรวมถึงโรงพยาบาลในเขตชานเมืองของฟิลาเดลเฟียด้วย ในขณะเดียวกัน ที่ซึ่งโรงหล่อของ Wyomissing Industries เคยตั้งอยู่ มหาวิทยาลัย Drexel ของฟิลาเดลเฟียจะเปิดโรงเรียนแพทย์ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ในอดีต นายจ้างดังกล่าวจะจัดหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากพรรครีพับลิกันจำนวนมากมาย ทุกวันนี้ วงการแพทย์โน้มน้าวประชาธิปัตย์

การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งปี 2020 ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโอบามาแคร์ แพทย์อายุน้อยเข้าร่วมระบบสุขภาพ เช่น Tower Health หรือ Drexel ผลที่ตามรายงานของ Wall Street Journal ในปี 2019 คือ “แพทย์เจ้าของธุรกิจจำนวนน้อยลงที่ให้การสนับสนุน GOP สำหรับนโยบายโปรนายจ้าง” ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ กลับพลิกผันการสนับสนุนทางการเมืองของแพทย์ ตามที่ระบุไว้ในวารสาร “ในปี 1990 61% ของการสนับสนุนแคมเปญทางการเมืองระดับชาติโดยแพทย์ไปที่พรรครีพับลิกัน” ภายในปี 2018 เงินบริจาคเกือบสองในสามตกเป็นของพรรคเดโมแครต

ในปี 2020 ผลการเลือกตั้งปรากฏชัดในไวโอมิสซิงและทั่วทั้งเพนซิลเวเนีย เฮอร์ชีย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทช็อกโกแลตชื่อดัง แต่ยังรวมถึงวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งเพนน์สเตตด้วย – เปลี่ยนจากทรัมป์เป็นไบเดน แม้แต่มอนตูร์เคาน์ตี้ซึ่งเป็นป้อมปราการของ GOP ก็มอบผลกำไรที่โดดเด่นให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคเดโมแครต Danville ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของระบบสุขภาพขนาดใหญ่ของ Geisinger ซึ่งเป็นเขตปกครองของมณฑล เดินทางไปที่ Biden แนวโน้มในหมู่คนงานปกขาวนี้เป็นระดับชาติ อย่างที่คีนัน ฟิกรี ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Economic Innovation Group บอกกับฉันว่า “เราเห็นการปรับโฉมทางการเมืองของประเทศอย่างรุนแรงตามสายอาชีพ ไม่ใช่แค่ในเมือง/ชนบท”

“ยาและยา” ฟิกรีตั้งข้อสังเกต “เป็นหัวใจสำคัญของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้”

ในไวโอมิสซิง ผู้พักอาศัยจำนวนมากอาศัยอยู่ภายในระยะที่สามารถเดินได้จากโรงพยาบาลเรดดิ้ง ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่ชวนให้นึกถึงอินดิเพนเดนซ์ฮอลล์ อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาล ตามที่ Kevin Buyer ประธานพรรคประชาธิปัตย์ของ Berks County กล่าวว่า “สัญญาณ Biden จำนวนมากหมดลง [ใน Wyomissing]” ก่อนเดือนพฤศจิกายน “และเมื่อสี่ปีที่แล้วมันเป็นอย่างอื่นโดยสิ้นเชิง”

แน่นอนว่าการปฏิเสธทรัมป์ของไวโอมิสซิงสามารถพิสูจน์ความผิดได้ ท้ายที่สุด มันไม่ใช่ความก้าวหน้าแบบสมัยใหม่ แต่เป็นค่านิยมดั้งเดิม ซึ่งสะท้อนถึงรากเหง้าของชาวเยอรมันที่อนุรักษ์นิยมของภูมิภาคนี้ ซึ่งทำให้ไวโอมิสซิงเป็นชุมชนร็อคเวลเลียน Berks ยังเป็นฐานที่มั่น GOP แม้จะมีประชากรจำนวนมากของ Democratic Reading

ในอนาคตอันใกล้ อาจมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตชานเมืองเพียงพอในเพนซิลเวเนียและที่อื่น ๆ สามารถสะท้อนถึงการจัดการของสิ่งที่ Matthew Walther แห่ง The Week เพิ่งเรียกว่า “Barstool conservatives” ในขณะที่เขากล่าวไว้ ชาวอเมริกันเหล่านี้ – รวมทั้ง Dave Portnoy ซีอีโอของ Barstool Sports – เกลียดชังนโยบายการปิดเมืองระดับรัฐ “ภาษาแห่งการพัฒนาเสรีนิยม [และ] ทัศนคติที่น่ารังเกียจและน่ารังเกียจของนักการเมืองประชาธิปไตย” Barstool เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท Wyomissing อีกแห่งหนึ่งคือ Penn National

สำหรับตอนนี้ ภูมิทัศน์ของไวโอมิสซิงนำเสนอคุณภาพที่เข้าใจยากซึ่งพบได้ในบางเมือง: ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับชุมชน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่มีอุดมการณ์ซึ่งมุ่งเน้นที่การรักษาคุณภาพชีวิตของไวโอมิสซิง “มันเป็นเรื่องของการบริการสาธารณะจริงๆ” เฟร็ด เลเวอริง นายกเทศมนตรีพรรครีพับลิกันประจำเขตเลือกตั้งบอกกับฉัน “คนที่รับใช้เพราะพวกเขารักสถานที่” เลเวอริ่งตั้งข้อสังเกตว่าสภาท้องถิ่นประชุมกันอย่างไรในโบโรห์ฮอลล์ ซึ่งเป็นคฤหาสน์เก่าของธูนซึ่งมีรูปผู้ก่อตั้งไวโอมิสซิงประดับอยู่บนผนังห้อง เขาอ้างอิงความคิดเห็นที่เขาทำไว้ในสารคดีท้องถิ่นว่า “ฉันมักจะมองข้ามไปและคิดว่า ‘งานของฉันคือโดยทั่วไปแล้วอย่าทำให้เรื่องนี้เสียหาย’”

ในกรณีของการเมือง แม้ว่า Wyomissing และชานเมือง eds-and-meds ที่คล้ายคลึงกันจะเป็นสมรภูมิในการเลือกตั้งกลางเทอมปีหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างผู้ว่าการรัฐและวุฒิสภาสหรัฐฯ ในระยะยาว ความเจริญรุ่งเรืองของไวโอมิสซิงอาจยิ่งเร่งการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ตามที่ Wert ตั้งข้อสังเกต คนรุ่นมิลเลนเนียลกำลังซื้อบ้านในเขตเลือกตั้ง และกำลังดำเนินการฟื้นฟูรางผู้โดยสารระหว่างเรดดิ้งและสถานี 30th Street ของฟิลาเดลเฟีย เพียงไม่กี่ก้าวจากวิทยาเขตหลักของเดรกเซล การพัฒนาดังกล่าวจะเปลี่ยนประชากรศาสตร์ทางการเมืองอย่างไม่ต้องสงสัย พรรครีพับลิกันจะต้องวางแผนล่วงหน้าสำหรับการปรับโฉมใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่นี้

มิชิแกนได้รับการจัดอันดับให้เป็นรัฐที่ดีที่สุดอันดับที่ 9 สำหรับการใช้ชีวิตนอกระบบในปี 2564 ตามเว็บไซต์บริการกลางแจ้งLawnStarter

โควิด-19 พลิกสถานการณ์ความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมาก ส่งคนหนุ่มสาวจำนวนมากเข้าเมืองเพื่อย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่

แพลตฟอร์มการย้ายที่ตั้ง MyMoveใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากบริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบุว่ามีผู้ย้าย 15.9 ล้านคนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมปีนี้

ข้อมูลดังกล่าวระบุว่า ผู้คนมากกว่า 110,000 คนออกจากเมืองที่มีประชากรสูง รวมทั้งนิวยอร์กซิตี้ บรู๊คลิน และชิคาโก และแทนที่จะย้ายไปยังเมืองต่างๆ ทั่วเท็ก ซัส

LawnStarter จัดอันดับทั้ง 50 รัฐและ District of Columbia จากปัจจัย 20 ประการ ตั้งแต่ต้นทุนพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อเอเคอร์ไปจนถึงอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและภาษีทรัพย์สิน เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดสำหรับรัฐที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตนอกระบบในปี 2564

บางคนใช้ social distancing ไปอีกระดับและย้ายไปยังรัฐและเมืองต่างๆ ที่มีประชากรน้อยลงและค่าเช่าที่ถูกกว่า ซึ่งเป็นอิสระจากตัวเลือกการทำงานจากที่บ้าน

มิชิแกนอยู่ในอันดับที่ 9 โดยเอาชนะไอโอวา (10) เนบราสก้า (11) และฟลอริดา (12)

รัฐห้าอันดับแรก ได้แก่ เคนตักกี้ วอชิงตัน มิสซูรี เซาท์แคโรไลนา และนอร์ทดาโคตา

รัฐวูล์ฟเวอรีนอยู่ในอันดับที่ 66.07 โดยมีอันดับโครงสร้างพื้นฐานที่ 10 อันดับความเป็นไปได้ที่ 10 และอันดับความปลอดภัยที่ 10 อย่างไรก็ตาม มิชิแกนมีอันดับสุดท้ายกับเวอร์มอนต์ในด้านศักยภาพที่ต่ำที่สุดสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์

มิชิแกนได้คะแนนอันดับที่ 10 ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย 43% ของถนนนั้นสูงขึ้นในสภาพที่ย่ำแย่หรือปานกลาง เมื่อเทียบกับรัฐมินนิโซตาที่ 32%

โครงสร้างพื้นฐานรวมถึงศักยภาพของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ความครอบคลุมของโทรศัพท์ และคุณภาพถนน

อันดับต้นทุนใกล้เคียงกันในมินนิโซตาที่อันดับ 28 และมิชิแกนที่อันดับ 29 การจัดอันดับต้นทุนนี้รวมค่าใช้จ่ายของพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยเอเคอร์ ภาษีทรัพย์สิน และค่าครองชีพ

มิชิแกนได้คะแนนด้านความปลอดภัยอันดับที่ 10 เจฟฟ์ เฮอร์แมน บรรณาธิการบริหารของ LawnStarter กล่าว

การจัดอันดับความปลอดภัยรวมถึงภัยธรรมชาติ จำนวนคลินิกสุขภาพในชนบทต่อ 1,000 ตารางไมล์ จำนวนโรงพยาบาลที่เข้าถึงวิกฤต และอัตราการเกิดอาชญากรรมของรัฐ มิชิแกนมีโรงพยาบาลเข้าถึงวิกฤต 37 แห่ง

วิกฤตการศึกษาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแคลิฟอร์เนียหลังจากโรงเรียนรัฐบาลปิดไปเกือบหนึ่งปี สหภาพผู้ปกครองระบุ

องค์กรเปิดตัวในปี 2015 เป็นโครงการของศูนย์นโยบายแคลิฟอร์เนีย ซึ่งให้ช่องทางผู้ปกครองในการรวบรวม จัดระเบียบ และสนับสนุนในนามของเด็ก เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนมีทางเลือกของเขตการปกครองหรือโรงเรียนเช่าเหมาลำที่โดดเด่นโดยไม่คำนึงถึงรหัสไปรษณีย์

Mari Barke ตัวแทนจากสหภาพผู้ปกครองและผู้ดูแลผลประโยชน์ของคณะกรรมการการศึกษาออเรนจ์เคาน์ตี้กล่าวว่าผู้ปกครอง “รู้สึกโกรธและหงุดหงิดกับเขตการศึกษา ผู้อำนวยการ และสหภาพครูที่ปฏิเสธที่จะเปิดโรงเรียนอีกครั้ง”

สหภาพครูที่ใหญ่ที่สุดของรัฐโต้แย้งว่าพวกเขาจะไม่ส่งสมาชิกไปอยู่ใน “สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย” แม้ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) จะกล่าวว่าการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวนั้นปลอดภัยและนักเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ดีกว่า สหภาพแรงงานเรียกร้องให้ครูทุกคนได้รับวัคซีน ก่อนที่โรงเรียนของรัฐในแคลิฟอร์เนียกว่า 10,000 แห่งจะเปิดขึ้นอีกครั้ง ผู้ว่าการ Gavin Newsom โต้แย้งความต้องการของพวกเขาไม่สมจริง

“ถ้าทุกคนต้องฉีดวัคซีน เราอาจบอกความจริงกับผู้คนได้เหมือนกัน: จะไม่มีการสั่งสอนแบบตัวต่อตัวในรัฐแคลิฟอร์เนีย” นิวซัม กล่าวเมื่อไม่นานนี้

สหภาพแรงงานและผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงอยู่ในภาวะทางตัน โดยพ่อแม่และลูกๆ ของพวกเขาถูกจับเป็นตัวประกัน ผู้สนับสนุนการเปิดโรงเรียนใหม่โต้เถียงกัน

จากการศึกษาของ CDC เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยของการแพร่กระจายไวรัสที่โรงเรียนเมื่อใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม รวมถึงการสวมหน้ากาก การฝึกเว้นระยะห่างทางสังคม และการใช้การระบายอากาศที่เหมาะสม

แม้แต่ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว สมาชิกของ American Academy of Pediatrics ได้เรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นให้เปิดโรงเรียนอีกครั้ง ตั้งแต่นั้นมา นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลเกือบ 6.2 ล้านคนยังไม่กลับมาเรียนในแคลิฟอร์เนีย

ภายในสิ้นปีนี้ นิวซัมได้เสนอแผนการที่จะ “สร้างแรงจูงใจ” โรงเรียนด้วยเงินทุนเพิ่มเติม 2 พันล้านดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับว่าจะเปิดอีกครั้งเมื่อใด มันตายเมื่อมาถึง เมื่อสหภาพแรงงานปฏิเสธ นิวซัมบอกสมาชิกของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งแคลิฟอร์เนียว่า “ถ้าเรารอให้สมบูรณ์แบบ เราก็อาจจะเก็บมันไว้”

ไม่มีการเสนอแผนใหม่ในการเปิดโรงเรียนของรัฐอีกครั้งหลังจากสหภาพแรงงานชะงักงัน – ตอนนี้ใกล้จะครบหนึ่งปีแล้วตั้งแต่ที่นิวซัมปิดโรงเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2020

หลังการปิดโรงเรียนของนิวซัม เขตการศึกษาต่างพยายามใช้โอกาสในการเรียนรู้ออนไลน์ ในขั้นต้น โรงเรียนของรัฐบางแห่งลดการเรียนการสอนเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งด้วยการเช็คอินสองชั่วโมง เมื่อเวลาผ่านไป นักเรียนจำนวนมากหยุดเข้าสู่ระบบ

Larry Sand อดีตครูสอนชั้นเรียนและประธานเครือข่าย California Teachers Empowerment Network ที่ไม่หวังผลกำไร โต้แย้งว่า “การต่อต้านของสหภาพครูในการเปิดโรงเรียนทำให้เด็กๆ เสียชีวิต” โดยชี้ไปที่การมาเยี่ยมเยียนสุขภาพจิตของเยาวชนในห้องฉุกเฉิน รายงาน โดย คปภ.

เด็กออทิสติกหรือทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลอย่างรุนแรง ซึมเศร้า ภาวะสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับบาดแผล และปัญหาทางอารมณ์หรือพฤติกรรมร้ายแรงอื่น ๆ ที่ต้องพึ่งพาโรงเรียนเพื่อเข้าถึงการรักษาที่สำคัญ กำลังถูกกีดกันดูแล เขากล่าว

นอกจากนี้ นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษกำลังประสบกับความพ่ายแพ้อย่างรุนแรงจากการสูญเสียการศึกษา การบำบัด และบริการแบบตัวต่อตัว เพราะพวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือพวกเขา สหภาพผู้ปกครองกล่าว IEPs สร้างโปรแกรมการสอน การสนับสนุน และบริการที่เป็นรายบุคคล ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของนักเรียน พวกเขาเสนอการบำบัดด้วยการพูด ความช่วยเหลือเกี่ยวกับดิสเล็กเซีย ออทิสติก ความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และอื่นๆ

“เด็กที่ต้องพึ่งพาการรักษาแบบตัวต่อตัวถูกปฏิเสธการรักษาด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษา” Jenny Tsang สมาชิกสหภาพผู้ปกครองจาก Mount Diablo Unified School District กล่าว “การประเมิน IEP สำหรับเด็ก ซึ่งต้องทำด้วยตนเอง จะทำผ่าน Zoom เด็กบางคนไม่มีการประเมิน IEP เลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดทั้งปี

“เด็กที่มีความต้องการพิเศษจำนวนมากไม่บรรลุเป้าหมาย IEP ในปีนี้” Tsang กล่าวเสริม “การสูญเสียกิจวัตรประจำวัน การบำบัดด้วย IEP แบบตัวต่อตัว การเรียนรู้ เวลาเข้าสังคม กีฬา และกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ ของโรงเรียนกำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเด็ก เขตการศึกษาล้มเหลวเด็กที่อ่อนแอที่สุดของเรา”

ผลกระทบของการปิดโรงเรียนนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าโอกาสที่เด็กจะติดเชื้อโควิด-19 มาก ผู้สนับสนุนให้เปิดโรงเรียนใหม่โต้เถียงกันเรื่องไวรัสที่มีอัตราการรอดตาย 98 เปอร์เซ็นต์

“สหภาพครูจำนวนมากยังคงเพิกเฉยต่อวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแพร่เชื้อของโควิด-19 และปฏิเสธที่จะเปิดโรงเรียนอีกครั้ง ในขณะที่ยังคงรวบรวมเงินทุนสำหรับเด็ก แม้ว่านักเรียนคนนั้นจะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ตาม” สหภาพผู้ปกครองระบุ

ตัวเลขการลงทะเบียนที่คาดการณ์ไว้สำหรับโรงเรียนปี 2020-2021 บ่งชี้ว่าสูญเสียนักเรียน 155,000 คนเนื่องจากโรงเรียนของรัฐส่วนใหญ่ยังคงปิดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว แต่โรงเรียนจะไม่สูญเสียเงินที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการลงทะเบียน ร่างกฎหมายที่ผ่านโดยสภานิติบัญญัติที่ควบคุมโดยพรรคเดโมแครต SB 98 ซึ่งรัฐบาลนิวซัมลงนามในกฎหมายในปี 2019 ปกป้องเงินทุนของเขตการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงขนาดการลงทะเบียน

“ถ้าครอบครัวหนึ่งดึงลูกออกจากโรงเรียนในเขตของตนและสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเช่าเหมาลำ เงินจะไม่ตามเด็ก” Mari Barke จากสหภาพผู้ปกครองกล่าว “โรงเรียนในอำเภอยังคงได้รับทุนเท่าปีที่แล้ว โดยไม่คำนึงถึงการลงทะเบียน”

“โรงเรียนหลายแห่งปฏิเสธที่จะเปิดห้องเรียนอีกครั้ง ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับผู้ปกครองทั่วทั้งรัฐในการสำรวจทางเลือกทางการศึกษาของพวกเขา” Barke กล่าวเสริม

สมัครเล่นสล็อต เผ่าพันธุ์ของสหประชาชาติ

สมัครเล่นสล็อต เมียนมาร์ ซึ่งเดิมคือพม่า วางแผนที่จะทำให้คาสิโนเฉพาะชาวต่างชาติถูกกฎหมาย ตามที่รายงานโดย Eleven Media สื่อภาษาอังกฤษของประเทศพม่า รายงานข่าวออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ Ohn Maung รัฐมนตรีกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว ถูกถามในรัฐสภาว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการควบคุมคาสิโนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้สูงขึ้น รายได้จากภาษี

นางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาร์
ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาร์ อองซานซูจี ปฏิเสธที่จะประณามการกวาดล้างชาติพันธุ์ของชาวมุสลิมโรฮิงญาแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ใช่คนที่ดึงสตริงในรัฐบาล แม้จะมีสถิติด้านสิทธิมนุษยชนที่น่าสยดสยอง แต่ประเทศก็หวังที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของคาสิโน (ภาพ: ซีเอ็นเอ็น)
“แม้ว่าคาสิโนจะถูกห้ามภายใต้กฎหมายการพนันในปัจจุบัน แต่กระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ไม่คัดค้านพวกเขา” เขาตอบ “หลังจากแก้ไขกฎหมายแล้วจะได้รับอนุญาต”

จำนวนการท่องเที่ยวในเมียนมาร์มีน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีประวัติด้านสิทธิมนุษยชนที่น่าตกใจ ปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหารที่โหดเหี้ยมมานานหลายทศวรรษ ปัจจุบันอ้างว่ากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปหลายชุดที่นำมาใช้หลังการเลือกตั้งในปี 2553

แต่หลายคนเชื่อว่ากองทัพกำลังพูดจาไม่สุภาพต่อระบอบประชาธิปไตย ยอมให้เสรีภาพพลเมืองบางส่วนในขณะที่หยั่งรากลึกในรัฐบาล

ทำความสะอาดชาติพันธุ์โรฮิงญา
เมื่อวันอังคารสหรัฐฯเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทหารพม่ารับผิดชอบต่อการกวาดล้างกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวมุสลิมโรฮิงญา

ราว 690,000 ถูกบังคับให้ต้องหนีจากบ้านเรือนของตนในรัฐยะไข่ทางตอนใต้ของบังกลาเทศ ภายหลังรัฐบาลปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบโรฮิงญาที่โจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด องค์การสหประชาชาติเชื่อว่าการกระทำของรัฐบาลอาจนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

สหรัฐฯ ยังเรียกร้องให้นางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของประเทศ “ยอมรับการกระทำอันน่าสยดสยองเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเธอ” ซูจีเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งใช้เวลา 15 ปีในการถูกกักบริเวณในบ้านในเมียนมาร์

เธอได้รับการปล่อยตัวหลังจากการเลือกตั้งในปี 2010 และนับตั้งแต่นั้นมาดำรงตำแหน่งเทียบเท่านายกรัฐมนตรี แต่การที่เธอนิ่งเงียบในประเด็นโรฮิงญาได้พูดถึงปริมาณมากเกี่ยวกับผู้ที่ดึงเหล็กในรัฐบาลออกมาจริงๆ

สัญญาท่องเที่ยวกับจีน
อย่างไรก็ตาม เมียนมาร์แบ่งพรมแดนขนาดใหญ่กับจีนไปทางทิศตะวันออก และในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเกือบครึ่งล้านคน โอน หม่อง กล่าวเมื่อไม่นานนี้ว่า เมียนมาร์และจีนได้ร่วมมือกันในความพยายามเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน

ในเดือนมกราคม ตามรายงานของเมียนมาร์ไทม์ส หัวหน้าคณะรัฐมนตรีระดับภูมิภาคและระดับรัฐห้าคนยื่นคำร้องต่อรัฐบาลเพื่อให้พวกเขาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานคาสิโนในโรงแรมในพื้นที่ของตน

เจ้าหน้าที่อาวุโสจากมัณฑะเลย์ ตะนาวศรี ฉาน Kayin และ Mon เป็นตัวแทนของ Yan Win ประธานสหพันธ์การท่องเที่ยวเมียนมาร์

ในเดือนพฤษภาคมปี 2015 Myanmar Times รายงานว่า Zochwell Group Pt ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์กำลังจะประกาศข้อตกลงในการสร้างรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์บนหมู่เกาะ Mergui แม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตาม

ร้านอาหารใน Rivers Casino Philadelphia
Rivers Casino Philadelphia เพิ่งเปิดให้บริการ Jack’s Bar + Grill และ Mian อีกครั้ง ซึ่งอาจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมมื้ออาหาร จะไม่มีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนชั้นคาสิโน

เมี่ยน

17.00-23.00 น. ทุกวัน
อาหารเอเชียต้นตำรับ
แจ็คบาร์ + ปิ้งย่าง

14.00-22.00 น. ทุกวัน
ค่าโดยสารคลาสสิกอเมริกัน
ห้องโป๊กเกอร์ที่ Rivers Casino Philadelphia
ห้องโป๊กเกอร์ Rivers Casino Philadelphia Pokerและขณะนี้ทุกห้องโป๊กเกอร์ในเพนซิลเวเนียปิดให้บริการ เมื่อคาสิโน PA เปิดขึ้นใหม่ ห้องโป๊กเกอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเนื่องจากผู้เล่นจัดการไพ่และชิป แผนในขณะนั้นคือการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและทำการปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำจาก CDC และกระทรวงสาธารณสุขเพนซิลเวเนีย

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารDoug Harbachได้ให้ข้อมูลอัปเดตนี้แก่PlayPennsylvaniaในปลายเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับห้องโป๊กเกอร์ในเพนซิลเวเนีย :

“ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับโปรโตคอลการเปิดใหม่คาสิโนที่ออกโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมในเดือนพฤษภาคมที่ห้องโป๊กเกอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในขณะเดียวกัน แนวปฏิบัตินี้สามารถทบทวนได้โดยอาศัยคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หากคาสิโนต้องการสำรวจการเปิดห้องคาสิโนอีกครั้ง มันจะต้องจัดเตรียมแผนที่จะทำเช่นนั้นได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการเป็นรายกรณีไป”

PlayPennsylvaniaติดต่อกับโฆษกของ Rivers Casino เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่กล่าวว่าวันที่สำหรับการเปิดห้องโป๊กเกอร์อีกครั้งที่ Rivers Casinos ในฟิลาเดลเฟียและพิตต์สเบิร์ก ยังไม่ ได้รับการกำหนด

สุขภาพและความปลอดภัยที่ Rivers Casino Philadelphia
Rivers Casino Philadelphia และคาสิโนทั้งหมดในเพนซิลเวเนียจะต้องปฏิบัติตาม โปรโตคอลการเปิดใหม่ของ คาสิโน COVID-19ของ PGCB

เมื่อเยี่ยมชมคาสิโน PA ใด ๆ ต่อไปนี้เป็นแนวทางความปลอดภัยใหม่:

คาสิโนสามารถเปิดได้อีกครั้งที่ความจุ50% อย่างไรก็ตาม เมืองฟิลาเดลเฟียมีคำสั่งให้พื้นที่เล่นเกมที่คาสิโนริเวอร์ส ฟิลาเดลเฟีย ทำงานที่ความจุ 25 %
พนักงานและแขกต้องสวมหน้ากาก
ต้องมีเครื่องหมายบนพื้นเพื่อส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคม
จำเป็นต้องมีการ ทำความสะอาดขั้นสูงทั่วทั้งอาคาร
Rivers Casino ในฟิลาเดลเฟียและพิตต์สเบิร์กได้ริเริ่มโครงการใหม่Rivers Clean เป็นโครงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างเข้มงวดทั่วทั้งทรัพย์สิน เพื่อช่วยหยุดการแพร่กระจายของ coronavirus

พวกเขายังอัพเกรดระบบ HVACให้รวมairPHXซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ฆ่าเชื้อในอากาศภายในอาคารอย่างต่อเนื่องและกำจัด coronavirus บนพื้นผิว นอกจากนี้ คาสิโนยังมีAtmosAirซึ่งเป็นระบบฟอกคุณภาพอากาศในร่มที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถต่อต้าน coronavirus ได้มากกว่า 99.9%

โปรโมชั่นที่ Rivers Casino Philadelphia
เหรียญสำหรับเงินสด : ทุกๆ 50 ดอลลาร์ของเหรียญที่สะอาดและยังไม่ได้แกะ จะได้รับ$5 ในการเล่นฟรี

แม่น้ำฟิลาเดลเฟีย 2019-20 ตัวเลขปีงบประมาณ
Rivers Casino Philadelphia 2019-20 ยอดรวมของปีงบประมาณรวมถึง:

รายได้สล็อต : 123.5 ล้านดอลลาร์ (รายรับภาษี 61.2 ล้านดอลลาร์)
สล็อตที่ชนะต่อวัน : $216
รายได้จากเกมบนโต๊ะ : 94.4 ล้านดอลลาร์ (รายรับภาษี 15.1 ล้านดอลลาร์)
รายรับจากการเดิมพันกีฬาทั้งหมด : 17.8 ล้านดอลลาร์ (รายรับภาษี 6.4 ล้านดอลลาร์)
รายรับจากหนังสือกีฬาขายปลีก : 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
รายได้จากหนังสือกีฬาออนไลน์ : 12.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
รายได้ iGaming : 73 ล้านดอลลาร์ (รายรับภาษี 33.7 ล้านดอลลาร์)
สิงหาคมที่ดีสำหรับแม่น้ำฟิลาเดลเฟีย
จากทั้งหมด 12 คาสิโนใน PA นั้น Rivers Casino Philadelphia อยู่ในอันดับที่สองรองจาก Parx ในแง่ของรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมดในเดือนสิงหาคม ในเดือนสิงหาคม 2020 Rivers Casino Philadelphia มีรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมด 39.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น40% จากยอดรวม28.3 ล้านดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคมปีที่ แล้ว

รายได้จากเกมบนโต๊ะและสล็อตลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ริเวอร์ส ฟิลาเดลเฟียนำรายรับจาก iGaming ( 17 ล้านดอลลาร์ ) และมีรายได้การพนันกีฬาเพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบปี ต่อปี ( 2.1 ล้านดอลลาร์ )

ริเวอร์ส ฟิลาเดลเฟีย ฉลองครบรอบ 10 ปี
จากนั้นเรียกว่าSugarHouseเป็นคาสิโนแห่งแรกที่เปิดในเขตเมืองใหญ่นอกลาสเวกัสหรือแอตแลนติกซิตี เป็นผลให้คาสิโนแห่งแรกของฟิลาเดลเฟียมาถึงด้วย hoopla มากมายและความคาดหวังที่มาพร้อมกับป้ายราคา550 ล้านดอลลาร์ และ งานใหม่1,000 ตำแหน่ง

Six years later, the casino’s success led to a $164 million expansion that included a 28-table poker room, additional restaurants, the Event Center and a free parking garage.

It marked another first for gaming in the City of Philadelphia when it opened the first licensed sportsbook, operated by Rush Street Interactive (RSI), in 2018. According to Rivers, more than 60% of its workforce is from Philadelphia and surrounding areas.

ประมาณ43%ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของริเวอร์สเป็นผู้หญิงหลายคนอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหาร นอกจากนี้60%เป็นแอฟริกันอเมริกัน ฮิสแปนิก หรือเอเชีย และสมาชิกทีมที่น่าประทับใจ176 คนอยู่กับคาสิโนตั้งแต่วันแรก

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกันยายน 2010 Rivers Casino ได้สร้างรายได้ภาษีรวมกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับเมืองฟิลาเดลเฟียและเครือจักรภพเพนซิลเวเนีย

อบรมตัวแทนจำหน่ายฟรี
Rivers Casino Philadelphia เสนอโปรแกรมการฝึกอบรมดีลเลอร์ฟรีพร้อมชั้นเรียนในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหกสัปดาห์จะได้รับข้อเสนองาน

ชั้นเรียนวันหยุดสุดสัปดาห์เริ่มต้น :
วันศุกร์ที่ 23 ต.ค. – ระยะเวลาห้าสัปดาห์
9.00 น. – 17.00 น.
*กำหนดส่งลงทะเบียนสำหรับชั้นเรียนนี้คือวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.

วันธรรมดา (จันทร์-พฤหัสบดี) เริ่มเรียน :
จันทร์ที่ 12 ต.ค. – ระยะเวลาหกสัปดาห์
เลือกเวลา 9.00 – 14.00 น. หรือ 16.00 – 21.00 น.
* หมดเขตลงทะเบียนเรียนวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค.

การกระทำส่วนใหญ่ในเกมเพนซิลเวเนียในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่แฮร์ริสเบิร์กและแมนฮัตตัน

สำหรับผู้เริ่มต้น แผนของรัฐบาล Tom Wolfที่จะเปลี่ยนเงิน 204 ล้านดอลลาร์จากอุตสาหกรรมการแข่งม้าดูเหมือนจะเป็นรอยขีดข่วนในปีงบประมาณนี้

แต่แล้วมีแผนโดยวุฒิสมาชิกรัฐคนสำคัญที่จะเพิ่มรายได้ให้กับ PA โดยการให้สิทธิ์ใช้งานเทอร์มินัลวิดีโอเกมหรือVGT อย่างกว้างขวาง ในหลายพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภานิติบัญญัติคนเดียวกันกำลังเสนอใบอนุญาตและการรับรอง ความถูกต้อง สำหรับอุปกรณ์ที่เรียกว่าเกมทักษะ ซึ่ง พบได้ในหลายพื้นที่นอกคาสิโน PA

ในขณะเดียวกัน Wall Street ชอบหุ้นการพนันในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งPenn National Gamingซึ่งระดมทุนได้982.1 ล้านดอลลาร์ จากการขายหุ้น 16.1 ล้านหุ้นของ หุ้นPENN

และในที่สุด การสรุปผลการ แข่งขันใหญ่ ของ Pennsylvania Championship of Online Pokerก็มาถึงในสุดสัปดาห์นี้ จุดเด่นคือการรับประกัน 200,000 เหรียญในเหตุการณ์หลัก

ฝ่ายนิติบัญญัติของ PA พูดว่า whoa กับ Wolf
แผน ทุนการศึกษา Nellie Blyที่เสนอของ Wolf ดูเหมือนจะตายแล้ว ภายใต้ข้อเสนอนักศึกษา 25,000 คนที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐจะได้รับการสนับสนุนผ่านกองทุนพัฒนาม้าแข่ง Wolf ต้องการ 204 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนในความพยายาม

ผู้สนับสนุนชั้นนำสองคนสำหรับธุรกิจม้าคือPete Peterson จาก PA Equine Coalition และ Todd Mostollerกรรมการบริหารของสมาคมผู้ใจดีและปกป้องม้าแห่งเพนซิลเวเนียกล่าว กับPlayPennsylvaniaเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

และสมาชิกสภานิติบัญญัติที่รับรองข้อเสนอนี้ตัวแทน Carolyn Comittaกล่าวว่า ไม่มีการสนับสนุนการใช้กองทุนแข่งม้าเพื่อจ่ายค่าทุนการศึกษา

ในขณะเดียวกัน การแข่งม้า PA ควรได้รับการส่งเสริมด้วยการเดิมพันPreakness Stakes ในวัน เสาร์

การพิจารณาคดี 6 ต.ค. กำหนดให้พิจารณา VGT และใบอนุญาตเกมทักษะ
วุฒิสภา Bill 1256กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของ Sen. Jake Corman ซึ่งเป็นผู้นำเสียงข้างมากของพรรครีพับลิกัน มุ่งเน้นไปที่การขยายเทอร์มินัลวิดีโอเกมและ การทำให้เกมมีทักษะถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

ร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้นสู่การรับฟังความคิดเห็นในที่สาธารณะครั้งแรก ไม่ได้กำหนดระดับการเก็บภาษีให้กับเครื่องจักร และไม่ได้ระบุ ว่า อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ได้กี่เครื่อง

คาสิโนทั้งหมดของ PA และผู้สร้างเครื่องจักรที่มีทักษะโดดเด่นที่สุดPace-O-Maticแห่ง PA คัดค้านร่างกฎหมายนี้

Wall Street รัก Barstool Sports
หุ้นของ PENN กำลังเพิ่มขึ้นแม้ว่าหุ้นเพิ่มเติมจะท่วมตลาด โดยได้แรงหนุนจากการเปิดตัว แอป Barstool Sportsbookใน PA เมื่อวันที่ 18 กันยายน

ตัวเลข การ เปิดตัวในช่วงต้นของ Penn เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่ามีการดาวน์โหลดแอป iOS 30,000 ครั้งใน PA ผู้ฝากเงินครั้งแรก 12,000 รายและเดิมพัน 11 ล้านดอลลาร์ใน ช่วงสี่วันแรกของการดำเนินการ

นั่นหมายความว่ามันสามารถแข่งขันกับDraftKings ได้เป็น อันดับสองในด้ามจับแบบสปอร์ต PAในขณะที่ FanDuelยังคงอยู่ข้างหน้า

PACOOP ที่ PokerStars PA ใกล้จะจบลงแล้ว
PlayPennsylvaniaมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เหลือของซีรีส์ PACOOP ที่PokerStars PA

กิจกรรมหลัก ที่ เริ่มในวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. จะ จ่ายเงินอย่าง น้อย$200,000

ขอให้โชคดี! การรอคอยที่ยาวนานสำหรับ ผู้ให้บริการ โป๊กเกอร์ออนไลน์ เพิ่มเติม ในเพนซิลเวเนียอาจสิ้นสุดลงในไม่ช้า

WSOP.comอยู่ในขั้นตอนของการเข้าสู่ ตลาด โป๊กเกอร์ออนไลน์ของ PAมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว แต่เข้าใกล้ขึ้นอีกขั้นในวันพุธ

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) อนุมัติ888 Holdingsพันธมิตรโป๊กเกอร์ออนไลน์ของCaesarsสำหรับใบอนุญาตผู้ผลิตเกมแบบโต้ตอบในวันพุธ การเปิดตัวโป๊กเกอร์ออนไลน์ WSOP จะทำให้ผู้เล่น PA มีทางเลือกที่สอง โดยเข้าร่วมกับPokerStars PA ในขณะเดียวกันห้องโป๊กเกอร์สดใน PA ยังคงปิดให้บริการ

888 Holdings ขึ้นชื่อเรื่องโป๊กเกอร์และการมีอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่แข็งแกร่ง
บริษัทในยิบรอลตาร์เริ่มเป็นCasino-on-Netในปี 1997ก่อตั้งโดยพี่น้องสองคนจากอิสราเอล รีแบรนด์เป็น888 ในปี2010

888 เป็น ผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายแรกในอเมริกาซึ่งได้รับใบอนุญาตในเนวาดาในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเป็น ที่รู้จักจากชื่อที่ลึกลับเกี่ยวกับความโชคดี

ในปีเดียวกันนั้น บริษัทเปิดตัวในนิวเจอร์ซีย์โดยดำเนินการแพลตฟอร์มแบบบูรณาการกับไซต์โป๊กเกอร์ที่แข็งแกร่งหนังสือกีฬาออนไลน์และเกมดีลเลอร์สด มีกระเป๋าเงินที่ใช้ร่วมกันสำหรับแนวดิ่งเหล่านั้น แพลตฟอร์มได้รับการปรับปรุงใหม่ในเดือนสิงหาคม 2019 เพื่อให้ให้บริการผู้ใช้อุปกรณ์พกพาได้ดียิ่งขึ้น และแพลตฟอร์มนี้มีชื่อว่าOrbit

888 Poker เป็นเว็บไซต์โป๊กเกอร์อันดับ 1 ของประเทศเมื่อปีที่แล้ว มีแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ที่มีแบรนด์ตนเอง และซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์นี้ให้พลังแก่ไซต์ออนไลน์และมือถือของ World Series of Poker ไซต์ 888 Poker PA สามารถเปิด ตัวได้ในอนาคต

บริษัทยังดำเนินการคาสิโนออนไลน์และไซต์โป๊กเกอร์ในเดลาแวร์ร่วมกับคาสิโนสามแห่งของ First State ทำให้มีสถานะในระดับภูมิภาค ที่แข็งแกร่ง ด้วยรอยเท้าที่มั่นคงในสามรัฐที่อยู่ติดกัน

ผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งทำให้หุ้น 888 เพิ่มขึ้น
888 Holdings เพิ่งเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เป็นบวกสำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ และเงินปันผลเพิ่มขึ้น

บริษัทอ้างถึงความคืบหน้า โดยรายได้ในครึ่งปีแรกเติบโต37%ปรับ การเติบโต ของEBITDA 56%และการซื้อขายที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน

888 Holdings รายงานโมเมนตัมในสหรัฐอเมริกา โดยรายรับ เพิ่มขึ้น 90%เมื่อเทียบเป็นรายปีตามการเติบโตของนิวเจอร์ซี รายรับของกลุ่ม เพิ่ม ขึ้น37%เป็น379.1 ล้านดอลลาร์

รายรับจากกีฬาลดลง 1%เป็น44.1 ล้านดอลลาร์แต่ลูกค้าตอบรับการกลับมาของกีฬา โดยในเดือนมิถุนายน59%เร็วกว่าปีก่อนหน้า

EBITDA ที่ ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 56% เป็น 70.1 ล้านดอลลาร์ขณะที่กำไรก่อนหักภาษี เพิ่มขึ้น 130% เป็น 50.9 ล้านดอลลาร์ กำไรก่อนหักภาษีที่ ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 50.4 ล้านดอลลาร์ ความเป็นผู้นำของบริษัทคาดการณ์ว่า EBITDA ที่ปรับแล้วในปี 20 จะเหนือกว่าความคาดหมายอย่างมาก

สิ่งที่คาดหวังจาก 888 และ WSOP.com ใน PA
Caesars ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของโดยEldorado Resortsในที่สุดก็เข้าสู่ฉากการพนันออนไลน์ของ PA ด้วยหนังสือกีฬาออนไลน์ของ Caesars และคาสิโนในฤดูใบไม้ผลิ การเปิดตัว WSOP.com ที่ขับเคลื่อนโดย 888 จะทำให้ข้อเสนอ iGaming ทั้งสามรายการเสร็จสมบูรณ์ใน PA ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของ Caesars ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตHarrah’s Philadelphia

888 ทำงานบนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์Dragonfish ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ผลลัพธ์ที่ได้คือแพลตฟอร์มที่ลื่นไหล ใช้งานง่ายสำหรับมือถือหรือเดสก์ท็อป

เมื่อเปิดตัวคาดว่า WSOP PA จะเสนอ โบนัส แบบไม่ต้องฝากเงิน $10 โบนัสเงินฝาก 100 %สูงถึง $1,000 และข้อเสนอเกมเงินสดและการแข่งขันที่ดี นอกจากนี้ คาดหวังโปรแกรมรางวัลระดับสูง ( Caesars Rewards ) และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

หากเพนซิลเวเนียเข้าร่วมคอมแพคเกมระหว่างรัฐ WSOP.com จะสามารถแบ่งปันกลุ่มผู้เล่นกับ WSOP NJ และ NV รวมถึงโป๊กเกอร์ 888 ในนิวเจอร์ซีย์และเดลาแวร์

นั่นจะทำให้ผู้เล่น PA Poker สามารถเข้าถึงซีรีย์ออนไลน์ด้วยกำไล WSOP ที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ได้ในที่สุด

รายชื่อผู้บาดเจ็บและผู้ ว่าการฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ไม่ใช่สิ่งเดียวที่กำลังเติบโต The Eagles ได้เพิ่มชื่อหนังสือกีฬาที่คุ้นเคยลงในบัญชีรายชื่อของพวกเขา

พวกเขาประกาศข้อตกลงหลายปีใหม่กับ DraftKingsในวันพุธที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นพันธมิตรกีฬาแฟนตาซีรายวันอย่างเป็น ทางการ และ พันธมิตร การพนันกีฬาอย่างเป็นทางการของ Eagles

รับโบนัส $1,050 ของคุณที่ DraftKings Sportsbook
เยี่ยมชมหนังสือกีฬา DraftKings
มากถึง $1,050 ฟรี
โบนัสผู้ใช้ใหม่ เงื่อนไขการสมัคร
DraftKings Sportsbook รีวิว
โปรโมชั่นรอบตัดเชือก NBA: เดิมพัน $ 5 ชนะ $ 150
บวก $50 ฟรีในการฝาก
PLUSโบนัสเงินฝากสูงถึง $1,000
วิธีรับสิทธิ์: คลิกเล่นเลย
เล่นเลย
DraftKings ให้คะแนนสิทธิ์การตั้งชื่อสโมสรสนาม
playbook สำหรับข้อตกลงใหม่คืออะไร?

DraftKings ได้รับสิทธิพิเศษในการตั้งชื่อสโมสรสนามที่ลินคอล์นไฟแนนเชียลฟิลด์ ปัจจุบัน Eagles ยังไม่ได้ประกาศแผนการที่จะเป็นเจ้าภาพให้แฟน ๆ เล่นเกมเหย้าในฤดูกาลนี้ ห้องรับรองระดับพรีเมียมที่เรียกว่าDraftKings Field Clubจะพร้อมให้บริการสำหรับแขกที่ออกตั๋ว มันถูกเรียกว่า “ประสบการณ์วีไอพีที่แท้จริง”

คุณลักษณะบางอย่างของห้องรับรองเป็นสิทธิ์เข้าใช้เกมวัน พิเศษ ซึ่งมีพื้นที่ดูในสนามในโซนเหนือสุดและการจัดการการต้อนรับในพื้นที่คลับส่วนตัว

Ezra Kucharzหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรกิจ DraftKings ให้ความเห็นว่า:

“ฟิลาเดลเฟียเป็นบ้านของแฟนฟุตบอลที่กระตือรือร้นที่สุด และเราตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมมือกับทีม Eagles ไม่ว่าจะเป็นแฟน ๆ ที่บ้าน บน แอพ มือถือ DraftKingsหรือใน Lincoln Financial Field เราตั้งตารอที่จะได้แนะนำแฟน ๆ Eagles และลูกค้า DraftKings ให้ได้รับประสบการณ์ DraftKings ที่ครอบคลุมทั้งหมด”

DraftKings การแสดงตนทั้งในและนอกสนาม
แม้ว่าแฟน ๆ จะไม่ได้อยู่ที่ Linc (แต่) DraftKings จะทำให้เป็นที่รู้จักนอกการสร้างแบรนด์ในเกม การสร้างแบรนด์ DraftKings จะถูกรวมเข้ากับช่องทางโซเชียลมีเดียของ Eagles การฝึกถ่ายทอดสด และการออกอากาศในเครือ Eagles นอกจากนี้ จะมีการเปิดใช้งานการสนับสนุนที่รวมอยู่ในNFL Draft Partyประจำ ปีของทีม

Eagles Stat Showdownเกมใหม่ให้เล่นฟรีจาก DraftKings เปิดโอกาสให้แฟนๆ คว้ารางวัลประจำสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลของ NFL

Catherine Carlsonรองประธานอาวุโสฝ่ายรายได้และกลยุทธ์ของ Philadelphia Eagles กล่าวว่า:

“การเป็นพันธมิตรของเรากับ DraftKings ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ และน่าตื่นเต้นมากมาย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประสบการณ์ของแฟนๆ ที่ Lincoln Financial Field ให้ก้าวไปอีกระดับ เราตั้งตารอที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตกับ DraftKings และแสดงคุณค่าของวิสัยทัศน์ร่วมกันในรูปแบบที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมสำหรับแฟนๆ ของเรา”

พันธมิตรคาสิโนและหนังสือกีฬาของทีมกีฬาฟิลาเดลเฟีย
The Eagles ต้อนรับFox Betสู่รังเมื่อพวกเขาประกาศการเป็นหุ้นส่วนหลายปีในวันที่ 15 กันยายน Fox Bet จะมี เลานจ์และสตูดิ โอการผลิตขนาด 4,000 ตารางฟุต

สมัครเล่นสล็อต พันธมิตรผู้ให้บริการ พนันกีฬา และคาสิโน หลายรายไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับทีมงานมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลาเดลเฟีย นี่คือบทสรุปของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างทีมกีฬาในฟิลาเดลเฟียและพันธมิตรคาสิโนและหนังสือกีฬาของพวกเขา

ทีมกีฬาในฟิลาเดลเฟียและพันธมิตรคาสิโนและการพนันกีฬา:
ทีม พันธมิตร มีไว้เพื่ออะไร? เมื่อไหร่
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ Unibet พันธมิตรหนังสือกีฬาอย่างเป็นทางการ ต.ค. 2020
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ DraftKings พันธมิตรกีฬาแฟนตาซีรายวันอย่างเป็นทางการและพันธมิตรการเดิมพันกีฬาอย่างเป็นทางการ ต.ค. 2020
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ จิ้งจอกเดิมพัน ห้องรับรองและสตูดิโอผลิตภาพขนาด 4,000 ตารางฟุตที่สนามกีฬา ก.ย. 2020
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ Unibet พันธมิตรคาสิโนอย่างเป็นทางการ ต.ค. 2019
ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส DraftKings แฟนตาซีรายวัน หนังสือกีฬา และพันธมิตรคาสิโนออนไลน์ ก.พ. 2020
ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส จิ้งจอกเดิมพัน พันธมิตรอย่างเป็นทางการ พ.ย. 2019
ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส Parx พันธมิตรที่ชนะอย่างเป็นทางการ ต.ค. 2019
ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส ซีซาร์ ตำแหน่งโฆษณา ซีซาร์จะโปรโมตฟิลาเดลเฟียของ Harrah ผ่าน “การแข่งขันออนไลน์และในเกมที่สนุกสนาน” ต.ค. 2018
ฟิลาเดลเฟีย ฟลายเออร์ส BetRivers (จากนั้น PlaySugarHouse) พันธมิตรหนังสือกีฬาอย่างเป็นทางการ ต.ค. 2019
Wells Fargo Center (บ้านของ Flyers และ 76ers) BetRivers เลานจ์หนังสือกีฬา 2 แห่ง (ไม่มีตู้เดิมพันหรือหมอดู) ต.ค. 2019

มันไม่ใช่คริสต์มาสด้วยซ้ำ แต่ทีมPhiladelphia Eaglesได้ส่งมอบถ่านหินสองก้อนและเน็คไทที่น่าเกลียด

The Eagles เริ่มต้นฤดูกาล 2020 ของพวกเขาด้วยการกระโดดขึ้นนำ 17-0ในช่วงต้นไตรมาสที่สองกับทีม Washington Football ตั้งแต่นั้นมา Birds ก็มี คะแนนเหนือ กว่า 87-42

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Eagles เปิดเป็นรายการโปรด 6 แต้มกับCincinnati Bengalsและเมื่อเริ่มเปิดรายการ เส้นที่หนังสือกีฬาส่วนใหญ่คือ4.5 The Eagles ไม่ครอบคลุม และเกมจบลงด้วยการเสมอกัน

พวกเขาไปเยี่ยมซาน ฟรานซิสโก โฟ ร์ตีไน เนอร์ ส เพื่อแข่งขันฟุตบอลในคืนวันอาทิตย์ 49ERS เปิดมา 6.5 คะแนนจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ในบ่ายวันอาทิตย์หนังสือกีฬาออนไลน์ ส่วนใหญ่อยู่ที่ 8.5 หรือ 9 แต้มใน เพนซิลเว เนีย

อัตราต่อรองฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ กับ ซานฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส
ต่อไปนี้คืออัตราต่อรองที่DraftKingsในวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. ตามด้วยอัตราต่อรองที่อัปเดตเมื่อใกล้ถึงเวลาแข่งขัน

ทีม การแพร่กระจาย มันนี่ไลน์ สูง/ต่ำ
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ +7.5 (-110) +290 อ 47.5 (-110)
บัลติมอร์ เรเวนส์ -7.5 (-110) -345 ยู 47.5 (-110)

ตัวอย่างการเดิมพัน Eagles vs. 49ers สัปดาห์ที่ 4
The Eagles ไม่ได้ทำอะไรมากเพื่อให้ผู้สนับสนุนหวังว่าพวกเขาจะอยู่บนเส้นทางที่จะพลิกสถานการณ์กับเบงกอล Carson Wentzดูสั่นคลอนและโยนสองเซพชั่น กองกำลังที่ได้รับของเขาหมดลงอีกเมื่อDeSean JacksonและDallas Goedertออกจากเกมเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ แม้จะครองบอลได้ 3 เกมในช่วงต่อเวลา แต่ Eagles ก็ยังทำประตูไม่ได้และจบเกม เสมอ กัน 23-23

ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 49ers จัดการกับNew York Giantsอย่างง่ายดาย36-9 Niners มีปัญหาอาการบาดเจ็บของตัวเองและไม่มีกองหลังJimmy Garoppolo (เข่า), วิ่งกลับRaheem Mostert (เข่า), วิ่งกลับTevin Coleman (เข่า) และแนวรับNick Bosa (ACL — ออกสำหรับฤดูกาล)

Garoppolo และ Mostert ไม่ได้ฝึกซ้อมในวันพฤหัสบดี และมันก็ไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะพร้อมในคืนวันอาทิตย์หรือไม่

รายงานอาการบาดเจ็บของ Eagles นั้นยาวมาก การแสดงรายชื่อผู้เล่นที่มีสุขภาพดีอาจมีประสิทธิภาพมากกว่า

สาธารณะเอนเอียงไปทาง 49ers เล็กน้อย รักมากกว่า
การเดิมพันสาธารณะแบ่งที่ FanDuel for Eagles กับ 49ers (-7) :

50% ของการเดิมพันและ 56% ของเงินสำหรับ 49ers ในสเปรด
70% ของการเดิมพันและ 58% ของเงินสำหรับ Eagles บน ML
81% ของการเดิมพันและ 64% ของเงินที่สูงกว่า (46)
การเดิมพันสาธารณะแยกที่DraftKings :

55% ของการจัดการใน 49ers บนสเปรด (-7)
88% ของที่จับด้านบน (46)
53% ของที่จับใน 49ers บน ML (-315)
Philadelphia Eagles กับ San Francisco 49ers สถิติการเดิมพันและข้อมูลจาก DraftKings
Eagles คือ0-3 ATS ; 49ers เป็น2-1 ATS
แต่ละเกมบนถนนห้าเกมล่าสุดของ Eagles ได้ผ่านเส้นคะแนนรวมแล้ว
ทีมรองบ่อนได้ครอบคลุมการแพร่กระจายในห้าเกมสุดท้ายของ Eagles
49ers ชนะ17จาก 22 เกมล่าสุดของพวกเขา
Eagles และ Dallas Cowboys เป็นทีมเดียวใน NFC ที่ 0-3 ATS จนถึงฤดูกาลนี้
เส้นคะแนนรวมเปิดที่ 43 และตอนนี้เป็น46
49ERS เริ่มต้นฤดูกาลด้วยการสูญเสีย 24-20ต่อพระคาร์ดินัล จากนั้นพวกเขาก็กัด Big Apple โดยเอาชนะ Jets (31-13) และ Giants (36-9)
โปรโมชั่นสัปดาห์ที่ 4 ที่แอพ PA sportsbook
ดราฟคิงส์:

NFL Profit Boost : เลือกใช้แล้วคุณจะได้รับการเพิ่มผลกำไรแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อใช้กับเกม NFL ทุกเกมในสัปดาห์ที่ 4 การเพิ่มผลกำไร 20%จะนำไปใช้กับเงินที่ชนะ (เดิมพันสูงสุด 50 ดอลลาร์)
อัตราต่อรอง 100-1 : ผู้ใช้ใหม่ที่ DraftKings รับอัตราต่อรอง 100-1 ในเกมสัปดาห์ที่ 3
ยูนิเบท :

Happy Hour Boost : เพิ่มผลกำไร 30% ทุกเกม NFL ช่วงบ่ายวันอาทิตย์
Pigskin Parlay : เพิ่มเงินสดทันที 50% เมื่อสร้าง พาร์เล ย์แปดทีม
แฟนดวล:

เดิมพันฟรี 1,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ใช้ใหม่: ผู้ใช้ใหม่ที่ FanDuel สามารถรับเงินเดิมพันฟรีสูงถึง1,000 ดอลลาร์ ลงทะเบียน ทำการฝากเงิน และวางเดิมพันบนแอพกีฬา FanDuel จากนั้น หากการเดิมพันครั้งแรกแพ้ FanDuel จะคืนเงินให้ในรูปแบบของการ เดิมพันฟรี สูงถึง $1,000
พาร์เลย์เกม เดียวกัน : วางพาร์เลย์เกมเดียวกันในสัปดาห์ที่ 4 และหากคุณไม่ชนะ รับเครดิตเว็บไซต์คืนสูงถึง $10