สล็อต GClub ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้

สล็อต GClub Edgecast เป็นหน่วยธุรกิจของ Yahoo, Inc. ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ บรรลุความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้า ชุดโซลูชันชั้นนำของ Edgecast ในการส่งมอบเนื้อหา การรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ และการสตรีมวิดีโอ รวมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมนที่มุ่งเน้นลูกค้า ปรับปรุงการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ ดังนั้นธุรกิจต่างๆ สามารถเปลี่ยนพลังงานของพวกเขาไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า — ไม่ใช่การจัดการผู้ขายหลายรายและ เวิร์กโฟลว์

เกี่ยวกับ Apollo

Apollo เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกระดับโลกที่มีการเติบโตสูง ในธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ของเรา เราพยายามที่จะให้ผลตอบแทนส่วนเกินแก่ลูกค้าทุกจุดตลอดช่วงความเสี่ยงและผลตอบแทน ตั้งแต่ระดับการลงทุนไปจนถึงไพรเวทอิควิตี้ โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ทางธุรกิจสามประการ: ผลตอบแทน ไฮบริด และทุน กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเราในแพลตฟอร์มที่ครบวงจรของเราได้ตอบสนองความต้องการด้านผลตอบแทนทางการเงินของลูกค้าของเรา และมอบโซลูชั่นด้านเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับธุรกิจเพื่อการเติบโต ผ่าน Athene ธุรกิจบริการเกษียณอายุของเรา เราเชี่ยวชาญในการช่วยให้ลูกค้าบรรลุความมั่นคงทางการเงินโดยการจัดหาชุดผลิตภัณฑ์การออมเพื่อการเกษียณอายุและทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นแก่สถาบันต่างๆ วิธีการที่อดทน สร้างสรรค์ และมีความรู้ในการลงทุนทำให้ลูกค้าของเรา ธุรกิจที่เราลงทุน พนักงานของเรา และชุมชนที่เราส่งผลกระทบ เพื่อขยายโอกาสและบรรลุผลในเชิงบวก ณ31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Apollo มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประมาณ 498 พันล้านดอลลาร์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่www.apollo.com

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ในขอบเขตที่ข้อความใดๆ ในการสื่อสารนี้มีข้อมูลที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ ข้อความเหล่านี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาของ พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า”) ข้อความบางส่วนในการสื่อสารนี้อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของฝ่ายบริหารของ Limelight เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและโอกาสของ Limelight และการทำธุรกรรม การใช้คำเช่น “อาจ” “จะ” “อาจ” “ควร” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “แผน” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “โครงการ และ/หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการรักษาพนักงานอันเป็นผลมาจากการประกาศและรอดำเนินการของธุรกรรมที่เสนอ ความเป็นไปได้ของต้นทุนการทำธุรกรรมที่ไม่คาดคิดอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของความสนใจของฝ่ายบริหารจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากข้อเสนอที่เสนอ ความสามารถของบริษัทในการเพิ่มรายได้ที่คาดการณ์ไว้ การตระหนักถึงโอกาสในการประสานต้นทุนที่ดำเนินการอยู่ และ/หรือการขยายตลาดไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และหนี้สินที่ไม่ทราบสาเหตุและความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องและ/หรือการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ โปรดอ้างอิงถึงปัจจัยที่กล่าวถึงภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ในรายงานประจำปีของ Limelight ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของความสนใจของฝ่ายบริหารจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากข้อเสนอที่เสนอ ความสามารถของบริษัทในการเพิ่มรายได้ที่คาดการณ์ไว้ การตระหนักถึงโอกาสในการประสานต้นทุนที่ดำเนินการอยู่ และ/หรือการขยายตลาดไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และหนี้สินที่ไม่ทราบสาเหตุและความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องและ/หรือการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ โปรดอ้างอิงถึงปัจจัยที่กล่าวถึงภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ในรายงานประจำปีของ Limelight ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของความสนใจของฝ่ายบริหารจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากข้อเสนอที่เสนอ ความสามารถของบริษัทในการเพิ่มรายได้ที่คาดการณ์ไว้ การตระหนักถึงโอกาสในการประสานต้นทุนที่ดำเนินการอยู่ และ/หรือการขยายตลาดไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และหนี้สินที่ไม่ทราบสาเหตุและความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องและ/หรือการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ โปรดอ้างอิงถึงปัจจัยที่กล่าวถึงภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ในรายงานประจำปีของ Limelight ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ตระหนักถึงโอกาสในการประสานต้นทุนและ/หรือการขยายตลาดไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และหนี้สินที่ไม่ทราบสาเหตุและความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องและ/หรือการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ โปรดอ้างอิงถึงปัจจัยที่กล่าวถึงภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ในรายงานประจำปีของ Limelight ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ตระหนักถึงโอกาสในการประสานต้นทุนและ/หรือการขยายตลาดไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และหนี้สินที่ไม่ทราบสาเหตุและความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องและ/หรือการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ โปรดอ้างอิงถึงปัจจัยที่กล่าวถึงภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ในรายงานประจำปีของ Limelight ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“ก.ล.ต. “) ซึ่งได้รับการอัปเดตโดยเอกสารที่ยื่นต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องของ Limelight ซึ่งมีอยู่ที่www.sec.gov

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญ ไม่ควรอ่านเพื่อเป็นหลักประกันผลงานหรือผลลัพธ์ในอนาคต และไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แม่นยำว่าเมื่อใดหรือโดยที่ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ดังกล่าวจะบรรลุผล ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดในที่นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อความเตือนและจัดทำขึ้น ณ วันที่ของการสื่อสารนี้ Limelight ปฏิเสธข้อผูกมัดใดๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ดังกล่าว หรือประกาศต่อสาธารณะผลของการแก้ไขใดๆ ของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในที่นี้เพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์ เหตุการณ์ หรือการพัฒนาในอนาคต ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติมและหาได้ที่ไหน

การสื่อสารนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อและไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนของข้อเสนอในการสมัครหรือซื้อ หรือการเชิญให้ซื้อหรือสมัครรับหลักทรัพย์ใดๆ หรือการชักชวนให้ลงคะแนน ความยินยอม หรือการอนุมัติใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ หรือ โดยการขาย การออก หรือการโอนหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้ การสื่อสารนี้จัดทำขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอซึ่งเกี่ยวข้องกับ Limelight และ Edgecast ตามข้อกำหนดของข้อตกลงขั้นสุดท้าย และอาจถือเป็นการเรียกร้องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม Limelight จะยื่นหนังสือมอบฉันทะตามกำหนดการ 14A ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมพิเศษของผู้ถือหุ้นกับสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ Limelight จะยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับ ก.ล.ต. นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์ของ Limelight ควรอ่านคำชี้แจงสิทธิ์และ/หรือเอกสารเชิญชวนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนเมื่อมีข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะทำการลงคะแนนหรือตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเนื่องจากจะมี ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและคู่สัญญาในข้อตกลงขั้นสุดท้าย หนังสือมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ Limelight ผู้ถือหุ้นจะสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ ตลอดจนเอกสารยื่นอื่น ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและคู่สัญญาในข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่ทำโดย Limelight กับ SEC ได้ฟรีที่ EDGAR ที่www.sec.govหรือบนเว็บไซต์ของ Limelight ที่www.limelight.com ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือที่อาจเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่อ้างอิงในการสื่อสารนี้ไม่ได้รวมอยู่ในและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารนี้ เราได้รวมที่อยู่เว็บไซต์เหล่านี้ไว้เป็นข้อความอ้างอิงที่ไม่ใช้งานเท่านั้น และไม่ได้ตั้งใจให้เป็นลิงก์ที่ใช้งานอยู่

ผู้เข้าร่วมการชักชวน

Limelight และกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ Limelight ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Limelight ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ Limelight ซึ่งยื่นต่อ SEC เมื่อ วัน ที่23 เมษายน 2564 นักลงทุนอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมดังกล่าวโดยการอ่านหนังสือมอบฉันทะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเมื่อมีให้พลัง Eco Wave เพื่อสนับสนุนความเป็นผู้นำของผู้หญิงโดยการสนับสนุนผู้เข้าร่วมชาวอิสราเอลคนแรกในการแข่งขัน Sahraouiya “Women Challenge for Solidarity” ในโมร็อกโก
ข่าวโดย

EWPG Holding AB (มหาชน)
04 มี.ค. 2022 08:17 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

สตอกโฮล์ม , 4 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq: WAVE , Nasdaq First North: ECOWVE) (” Eco Wave Power ” หรือ “บริษัท”) ผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด กระแสไฟฟ้าจากคลื่นทะเลและคลื่นทะเล มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้ให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมชาวอิสราเอลVanessa AlloucheและUlfat Haiderในการแข่งขัน “Women Challenge for Solidarity” ของ Sahraouiya ซึ่งจัดขึ้นที่โมร็อกโก

การแข่งขันหญิงโดยเฉพาะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ถึง 5 มีนาคมได้รวบรวมผู้เข้าร่วม 80 คนจากยุโรปและแอฟริกาโดยการเดินเท้า ขี่จักรยาน และแม้กระทั่งการเดินทางด้วยเรือแคนูเป็นระยะทาง 100 กิโลเมตรในภูมิภาคโมร็อกโกของ Dakhla ตามแนวชายแดนมอริเตเนีย และ Vanessa และ Ulfat เป็นชาวอิสราเอลคนแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันอันทรงเกียรตินี้

เมื่ออธิบายเหตุผลเบื้องหลังการสนับสนุนInna Bravermanผู้ก่อตั้งและซีอีโอของEco Wave Powerกล่าวว่า:

“งานนี้พิเศษมากสำหรับฉัน เนื่องจากฉันเชื่อว่าผู้หญิงมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และยินดีที่จะสนับสนุนงานที่สวยงามนี้ ที่นำนักกีฬาชาวยิวและชาวอาหรับมารวมกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ให้มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและเรามาเพิ่มพลังกันต่อไป ผู้หญิงทั่วโลก!

Eco Wave Powerมุ่งมั่นที่จะจัดหาพลังงานสะอาดในขณะที่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ เงินทุนใดๆ ที่ชนะการแข่งขันจะนำไปบริจาคให้กับสถาบันจาฟฟา ซึ่งช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวของพวกเขาในเขตจาฟฟาในอิสราเอล ”

Ulftat Haider แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนดังนี้:

“ฉันเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลในทีมชาติอิสราเอล และวันนี้ฉันเข้าร่วมการวิ่งมาราธอนและไตรกีฬา ฉันเป็นผู้นำการเดินทางไปยังเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาแอลป์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างชาวอาหรับและชาวยิว และเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของผู้หญิง”

เธอเสริมว่า ” ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Saharaouiya โดยได้รับการสนับสนุนจากEco Wave Powerเนื่องจากฉันเชื่อว่าเราควรเปลี่ยนโลกOne Wave at a Time เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของผู้หญิง สันติภาพ และพลังงานหมุนเวียนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ขอบคุณEco Wave Powerที่ทำให้เกิดขึ้น”

Vanessa AlloucheยังขอบคุณEco Wave Powerสำหรับการสนับสนุนและกล่าวว่า:

“ฉันเป็นอดีตนักจัดรายการมืออาชีพและอดีตผู้เข้าร่วมรายการ Israeli Big Bother และรายการโทรทัศน์ของฝรั่งเศส Cash Island (ผู้รอดชีวิตเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศส) ฉันตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขัน Saharaouiya ที่รวมเอาความสนใจในชีวิตของฉันซึ่งก็คือ : ภาวะผู้นำและการบูรณาการของผู้หญิง พลังงานหมุนเวียน และความยั่งยืนเพื่อโลกที่ดีขึ้นและสันติภาพกับเพื่อนบ้านของเรา ขอบคุณEco Wave Powerที่ทำให้มันเป็นไปได้และเปลี่ยนแปลงโลกทีละคลื่น!”

โปรดดูภาพยนตร์ที่ผลิตโดยEco Wave Powerเพื่อสนับสนุนนักกีฬาหญิงชาวอิสราเอลคนแรกที่เข้าร่วมการแข่งขัน Sahraouiya “Women Challenge for Solidarity” ในโมร็อกโกในลิงก์ต่อไปนี้ – https://www.youtube.com/watch?v =9hzjj1m6gMc

โปรดดูลิงค์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขัน: https://sahrouiya.com/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับEco Wave Powerกรุณาเยี่ยมชม www.ecowavepower.com

ข้อมูลหรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

เกี่ยวกับ Eco Wave Power Global AB (สาธารณะ)

Eco Wave Powerเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานคลื่นบนบกชั้นนำที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ชาญฉลาด และคุ้มค่าสำหรับการเปลี่ยนคลื่นทะเลและคลื่นทะเลให้เป็นไฟฟ้าสีเขียว ภารกิจ ของ Eco Wave Powerคือการช่วยในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการเปิดใช้งานการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์จากคลื่นทะเลและทะเล

Eco Wave Powerได้รับการยอมรับว่าเป็น “เทคโนโลยีบุกเบิก” โดยกระทรวงพลังงานของอิสราเอลและได้รับการขนานนามว่าเป็น “โซลูชันที่มีประสิทธิภาพ” โดยมูลนิธิ Solar Impulse โครงการของ Eco Wave Power ในยิบรอลตาร์ได้รับเงินทุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรปและโครงการกรอบงาน Horizon 2020 ของคณะกรรมาธิการยุโรป บริษัทยังได้รับรางวัล “Global Climate Action Award” จากองค์การสหประชาชาติอีกด้วย

หุ้นสามัญ ของ Eco Wave Power (ECOWVE) มีการซื้อขายใน Nasdaq First North และ ADSs (WAVE) มีการซื้อขายในตลาดทุน Nasdaq

Vator Securities เป็นที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองของบริษัท
มาคอน, จอร์เจีย , 4 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Carter Multifamily ประกาศซื้อกิจการAdrian on Riverside ด้วยมูลค่า 41.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

เอเดรียน ออน ริเวอร์ไซด์ สร้างขึ้นในสองขั้นตอนในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2552 มี 224 ยูนิตและครอบคลุมพื้นที่ 32.47 เอเคอร์ในทำเลที่ดีในเมืองแมคอน รัฐจอร์เจียใกล้กับนายจ้างในพื้นที่ ตลอดจนร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และนันทนาการในท้องถิ่น ชุมชนนี้มียูนิตแบบหนึ่ง สอง และสามห้องนอนที่ออกแบบมาอย่างดี สิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูง ได้แก่ สระว่ายน้ำสไตล์รีสอร์ท ฟิตเนส พื้นที่ปิ้งย่างและอาบแดด สนามเด็กเล่น ห้องเล่นเกม โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ

ที่พักตั้งอยู่ในMacon ซึ่งเป็นตลาดย่อยของ GAซึ่งมีตลาดการเช่าที่แข็งแกร่งและมีอัตราว่างที่ต่ำ 2.3% ตลาดคาดว่าจะได้รับค่าเช่าอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะมีอุปทานที่ จำกัด ในพื้นที่ในปี 2565

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายรอยเท้าของเราต่อไปในตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานการเติบโตที่ยอดเยี่ยม ประชากรผู้เช่าที่น่าพอใจ และอุปทานใหม่อย่างจำกัด เราเชื่อว่าฐานงานที่เติบโตของ Macon รายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยที่สูง และแนวโน้มค่าเช่าที่เอื้ออำนวยจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนต่อไป การเติบโตของอุปสงค์สำหรับที่อยู่อาศัยหลายครอบครัวคุณภาพสูงและราคาไม่แพง” Ray Hutchinsonประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Carter Multifamily กล่าว

Carter Multifamily ตั้งใจที่จะดำเนินการตามกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะรวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงการปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทรัพย์สินตามสถาบัน การอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน การปรับปรุงหน่วยภายใน และการปรับปรุงโรงงานภายนอก

เกี่ยวกับ Carter Multifamily Fund Management Company, LLC

Carter Multifamily Fund Management Company, LLC (“Carter Multifamily”) เป็นบริษัทกองทุน Carter Funds ที่มุ่งเป้าไปที่การซื้อสินทรัพย์หลายครอบครัวแบบเดิมที่มีสไตล์สวนพร้อมโอกาสเพิ่มมูลค่า คุณสมบัติเหล่านี้ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับที่อยู่อาศัยให้เช่าราคาไม่แพงโดยชาวอเมริกันในตลาดกลางที่มีราคาให้เช่าระดับ A และบ้านเดี่ยว ทีมผู้นำของ Carter Funds และ Carter Multifamily ร่วมมือกันใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมที่สำคัญ เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนคุณภาพสูงที่เน้นไปที่ GROWTH และ INCOME เรียนรู้เพิ่มเติมที่ตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์: 33% ของการเติบโตมาจากอเมริกาเหนือ | ตามประเภท (การสตรีมวิดีโอออนไลน์และการสตรีมเพลงออนไลน์) และภูมิศาสตร์ | ขนาดตลาด ส่วนแบ่ง และการพยากรณ์ระดับภูมิภาค 2564-2568
Technavio (PRNewsfoto/Technavio)
ข่าวโดย

เทคนาวิโอ
04 มี.ค. 2022, 08:00 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

นิวยอร์ก , 4 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — อเมริกาเหนือจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ 33% เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ดังนั้นตลาดในอเมริกาเหนือจึงคาดว่าจะรวบรวมโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับผู้ขายในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

นอกจากนี้ มูลค่า ตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ถูกกำหนดให้เติบโต191.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก้าวหน้าที่ CAGR 18.74% จากปี 2020 เป็น 2025 ตามรายงานล่าสุดโดย Technavio

Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดในหัวข้อ Online Streaming Services Market ตามประเภทและภูมิศาสตร์ – พยากรณ์และวิเคราะห์ 2021-2025
Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดในหัวข้อ Online Streaming Services Market ตามประเภทและภูมิศาสตร์ – พยากรณ์และวิเคราะห์ 2021-2025
เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Market Dynamics ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างฟรีของเรา

การวิเคราะห์ตลาดระดับภูมิภาค

33% ของการเติบโตของตลาดจะมาจากอเมริกาเหนือในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักสำหรับบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ในอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของตลาดในอเมริกาเหนือจะช้ากว่าการเติบโตของตลาดในภูมิภาคอื่นๆ

ตลาดวิดีโอแบบออนดีมานด์ที่กำลังเติบโตและตลาดการถ่ายทอดสดทางทีวีที่ลดลงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการเติบโตของตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ในอเมริกาเหนือตลอดระยะเวลาคาดการณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดในภูมิภาค: ขอรายงานตัวอย่างฟรี

ตัวขับเคลื่อนตลาดหลัก

นักวิเคราะห์ของเราได้สรุปข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญตัวหนึ่งและผลกระทบที่มีต่อตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์

การรุกของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายดาย:
ด้วยการถือกำเนิดของสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์และความพร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จึงเลือกใช้บริการสตรีมมิ่งออนไลน์ จำนวนสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาวิดีโอและเพลงได้ง่ายขึ้นในระหว่างเดินทาง นอกจากนี้ ด้วยการสมัครอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งออนไลน์จำนวนมากกำลังสำรวจแพลตฟอร์มมือถือเพื่อให้บริการสตรีมมิ่งออนไลน์ นอกจากนี้ ด้วยการรุกของเทคโนโลยี 4G และ 5G ที่เพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้น ในที่สุดสิ่งนี้ก็สนับสนุนให้ผู้ค้าเปิดตัวบริการสตรีมมิ่งออนไลน์โดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์พกพา ดังนั้นการรุกเพิ่มขึ้นของสมาร์ทโฟนและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายกำลังผลักดันการเติบโตของตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ทั่วโลก
เพื่อทราบเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนตลาด แนวโน้ม และความท้าทายอื่นๆ เล็กน้อย ดาวน์โหลด
รายงานตัวอย่าง ฟรีของเรา

สถิติรายงานการตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ที่สำคัญ:

การเติบโตของตลาดปี 2564-2568: 191.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
โมเมนตัมการเติบโต & CAGR: เร่งที่ CAGR 18.74%
การเติบโตปีต่อปี (%): 18%
ผลงานทางการตลาด: อเมริกาเหนือ 33%
ประเทศผู้บริโภคที่สำคัญ: สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนและญี่ปุ่น
รายงานยังครอบคลุมพื้นที่ต่อไปนี้:

ขนาดตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์
แนวโน้มตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์
การวิเคราะห์ตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์
ตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ 2564-2568: การแบ่งส่วน

พิมพ์
สตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์
สตรีมมิ่งเพลงออนไลน์
ภูมิศาสตร์
อเมริกาเหนือ
ยุโรป
APAC
อเมริกาใต้
กฟน
ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีของเราตอนนี้ เพื่อค้นหาผลกระทบของแต่ละเซ็กเมนต์และตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีข้อมูล

ผู้จำหน่ายและกลยุทธ์ที่สำคัญ

ตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์มีการแยกส่วนและผู้ขายเสนอผลิตภัณฑ์ขั้นสูงหรือขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคใหม่เพื่อแข่งขันในตลาด

Alibaba Group Holding Ltd.- บริษัทดำเนินการภายใต้การพาณิชย์หลัก การประมวลผลแบบคลาวด์ สื่อดิจิทัลและความบันเทิง และความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรม และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ บริษัทให้บริการสตรีมมิ่งออนไลน์ชื่อ Tmall Box Office
Baidu Inc.- สล็อต GClub บริษัทดำเนินการภายใต้ส่วนธุรกิจ Baidu Core และ iQIYI บริษัทนำเสนอบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่าน JOYY INC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ErosSTX Global Corp.- บริษัทดำเนินการภายใต้กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์และโทรทัศน์ บริษัทให้บริการสตรีมมิ่งออนไลน์ชื่อ Erosnow
ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างฟรีของเรา เพื่อทำความเข้าใจสั้นๆ เกี่ยวกับผู้ขายรายอื่นๆ
และกลยุทธ์ของผู้ขาย

ตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ 2564-2568: ไฮไลท์สำคัญ

CAGR ของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ 2564-2568
ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่จะช่วยให้การเติบโตของตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ในช่วงห้าปีถัดไป
การประเมินขนาดตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์และการมีส่วนร่วมในตลาดแม่
การพยากรณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังจะเกิดขึ้น
การเติบโตของตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์
การวิเคราะห์แนวการแข่งขันของตลาดและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย
รายละเอียดที่ครอบคลุมของปัจจัยที่จะท้าทายการเติบโตของผู้จำหน่ายตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์
รายงานที่เกี่ยวข้อง

ตลาดภาพยนตร์ออนไลน์ตามแอปพลิเคชันและภูมิศาสตร์ – การพยากรณ์และการวิเคราะห์ 2564-2568:ส่วนแบ่งตลาดภาพยนตร์ออนไลน์ควรเพิ่มขึ้น17.94 พันล้านดอลลาร์จาก 2564 เป็น 2025 ที่ CAGR 19.50% หากต้องการรับข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยที่กว้างขวางยิ่งขึ้น: ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างฟรี

ตลาด Visual Effects ตามแอปพลิเคชันและภูมิศาสตร์ – การพยากรณ์และการวิเคราะห์ 2564-2568:ส่วนแบ่งการตลาดของวิชวลเอฟเฟกต์ (VFX) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 เป็น 2568 และโมเมนตัมการเติบโตของตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ CAGR 12.20% หากต้องการรับข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยที่กว้างขวางยิ่งขึ้น: ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างฟรี

ขอบเขตตลาดบริการสตรีมมิ่งออนไลน์

รายงานความครอบคลุม

รายละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

2020

ระยะเวลาพยากรณ์

2564-2568

โมเมนตัมการเติบโต & CAGR

เร่งความเร็วที่ CAGR 18.74%

การเติบโตของตลาดปี 2564-2568

191.72 พันล้านดอลลาร์

โครงสร้างตลาด

กระจัดกระจาย

การเติบโตปีต่อปี (%)

18.00

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

อเมริกาเหนือ ยุโรป APAC อเมริกาใต้ และ MEA

ดำเนินการสนับสนุนตลาด

อเมริกาเหนือ 33%

ประเทศผู้บริโภคที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และเยอรมนี

แนวการแข่งขัน

บริษัทชั้นนำ กลยุทธ์การแข่งขัน ขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

ประวัติบริษัท

Alibaba Group Holding Ltd., Amazon.com Inc., Baidu Inc., Balaji Telefilms Ltd., ErosSTX Global Corp., iflix Ltd., Netflix Inc., Spotify Technology SA, Tencent Holdings Ltd. และ The Walt Disney Co.

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดหลัก ตัวกระตุ้นและอุปสรรคการเติบโตของตลาด การวิเคราะห์กลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า ผลกระทบของ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต การวิเคราะห์สภาวะตลาดสำหรับช่วงเวลาที่คาดการณ์

ตัวอย่างการปรับแต่ง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณต้องการ คุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและปรับแต่งกลุ่มได้

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

แนวตลาด

ระบบนิเวศของตลาด
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
ขนาดตลาด

คำจำกัดความของตลาด
การวิเคราะห์ส่วนตลาด
ขนาดตลาดปี 2020
แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2563 – 2568
การวิเคราะห์กองกำลังทั้งห้า

อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ
อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์
ภัยคุกคามของผู้เข้าใหม่
ภัยคุกคามจากสารทดแทน
ภัยคุกคามของการแข่งขัน
สภาพตลาด
การแบ่งส่วนตลาดตามประเภท

กลุ่มตลาด
เปรียบเทียบตามประเภท
สตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
การสตรีมเพลงออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
โอกาสทางการตลาดตามประเภท
ภูมิทัศน์ของลูกค้า

ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์

การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์
การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์
อเมริกาเหนือ – ขนาดและการคาดการณ์ของตลาดปี 2020-2025
ยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
APAC – ขนาดและการคาดการณ์ของตลาดปี 2020-2025
อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการพยากรณ์ 2020-2025
MEA – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2020-2025
ประเทศชั้นนำที่สำคัญ
โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์
ตัวขับเคลื่อนตลาด
ความท้าทายของตลาด
แนวโน้มตลาด
ภูมิทัศน์ของผู้ขาย

ภาพรวม
การหยุดชะงักของภูมิทัศน์
การวิเคราะห์ผู้ขาย

ผู้ขายครอบคลุม
ตำแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
อเมซอน.คอม อิงค์
ไป่ตู้อิงค์
บริษัท บาลาจี เทเลฟิล์ม จำกัด
ErosSTX โกลบอลคอร์ป
ไอฟลิกซ์ บจก.
เน็ตฟลิกซ์ อิงค์
Spotify Technology SA
บริษัท เท นเซ็นต์โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท วอลท์ ดิสนีย์
ภาคผนวกขอบเขตของรายงาน
อัตราการแปลงสกุลเงินสำหรับ US$
ระเบียบวิธีวิจัย
รายการตัวย่อ
เกี่ยวกับเรา

Technavio เป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งทางการตลาดของตน ด้วยนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญกว่า 500 คน คลังรายงานของ Technavio ประกอบด้วยรายงานและการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 17,000 ฉบับ ครอบคลุมเทคโนโลยี 800 แห่ง ครอบคลุม 50 ประเทศ ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาด รวมถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยอย่างละเอียด และข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และตลาดที่มีศักยภาพ และประเมินตำแหน่งการแข่งขันภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปความกล้าหาญที่มากขึ้นในการแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของแป้งเพรทเซลที่ปราศจากกลูเตน/ปลอดสารก่อภูมิแพ้ 9 อันดับแรกที่งาน EXPO WEST
บริษัท อบขนมปราศจากกลูเตนที่เป็นเจ้าของโดยผู้หญิงเพิ่มเพรทเซิลอบนุ่ม ๆ ให้กับเบเกิลสไตล์นิวยอร์กที่ปราศจากกลูเตน / ปลอดสารก่อภูมิแพ้ 9 อันดับแรก
ข่าวโดย

The Greater Knead
03 มี.ค. 2022, 09:05 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

เบนซาเลม, เพนซิลเวเนีย , 3 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — The Greater Knead ( https://thegreaterknead.com ) ผู้ผลิตเบเกิลสไตล์นิวยอร์กปลอดกลูเตน/ปลอดสารก่อภูมิแพ้ 9 อันดับแรก จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ของนักเก็ตเพรทเซลเนื้อนุ่ม ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวรสชาติใหม่เอี่ยมที่งาน Expo West วันที่ 9-11 มีนาคมในเมืองอนาไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนียที่บูธ N140ใน Hot Products Pavilion ใน North Hall ชั้น 100

ความพยายามใหม่ล่าสุดของเราในการรังสรรค์อาหารชวนย้อนอดีตมอบความพึงพอใจอันน่าพึงพอใจของขนมเพรทเซิลที่ทุกคนสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย

The Greater Knead ผู้ผลิตเบเกิลสไตล์นิวยอร์คที่ทำเองได้แสนอร่อย ขอแนะนำ Soft Pretzel Nuggets ที่ผ่านการรับรองว่าปราศจากกลูเตน ปลอดสารก่อภูมิแพ้ 9 อันดับแรก ผ่านการรับรองจากโครงการปลอดจีเอ็มโอ วีแกน และโคเชอร์ที่งาน Natural Products Expo West: ร้อน สินค้าบูธ N140.
The Greater Knead ผู้ผลิตเบเกิลสไตล์นิวยอร์คที่ทำเองได้แสนอร่อย ขอแนะนำ Soft Pretzel Nuggets ที่ผ่านการรับรองว่าปราศจากกลูเตน ปลอดสารก่อภูมิแพ้ 9 อันดับแรก ผ่านการรับรองจากโครงการปลอดจีเอ็มโอ วีแกน และโคเชอร์ที่งาน Natural Products Expo West: ร้อน สินค้าบูธ N140.
นักเก็ตเพรทเซลแบบนิ่มปราศจากกลูเตน/ปลอดสารก่อภูมิแพ้ 9 อันดับแรกของ Greater Knead เป็นกลุ่มแรกที่ออกสู่ตลาดด้วยการเปิดตัวอย่างนุ่มนวลใน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 พวกเขาทำด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดระดับพรีเมียมและผ่านการรับรองโครงการปลอดจีเอ็มโอปราศจากกลูเตนที่ผ่านการรับรองปลอดสารก่อภูมิแพ้ 9 อันดับแรกมังสวิรัติและโคเชอร์

“หลังจากทำงานมาเกือบปีเพื่อทำให้นักเก็ตเพรทเซลนุ่มๆ สมบูรณ์แบบ ความพยายามใหม่ล่าสุดของเราในการรังสรรค์อาหารหวนรำลึกถึงอดีตได้มอบความพึงพอใจอันอบอุ่น นุ่ม และอร่อยของเพรทเซิลที่ผู้แพ้อาหารไม่สามารถรับประทานได้ ปราศจากกลูเตนและท็อปปิ้งของเรามิเชลล์ คาร์ฟาโญซีอีโอและผู้ก่อตั้ง The Greater Knead กล่าว

นักเก็ตเพรทเซลแบบไม่มีกลูเตนมีจำหน่ายแล้วในสี่รสชาติ:

คลาสสิก – นักเก็ตเพรทเซลอบนุ่มๆ แบบดั้งเดิม ให้ความอบอุ่นและเคี้ยวหนึบอยู่ข้างในพร้อมเปลือกนอกที่น่ารับประทาน

ทุกอย่าง – เผ็ดร้อนด้วยการผสมผสานของความสมบูรณ์แบบที่ปรุงรสจากป๊อปปี้ กระเทียม และหัวหอมที่ผสมเบา ๆ ที่ไม่สามารถเอาชนะได้

น้ำตาลอบเชย – สำหรับคนรักที่แสวงหาส่วนผสมที่ลงตัวของน้ำตาล อบเชย และอาหารรสเปรี้ยว

ควายรสเผ็ด (ใหม่ล่าสุด) – การเปิดตัวครั้งแรกที่งาน Expo West สไปซี่บัฟฟาโลประกอบด้วยซอสรสเผ็ดร้อนที่นุ่มนวลที่จะปลุกต่อมรับรส

นักเก็ตเพรทเซลเนื้อนุ่มปลอดกลูเตนของ Greater Knead นำออกจากช่องแช่แข็งเข้าเตาอบหรือหม้อทอดอากาศเป็นเวลาเพียง 6-8 นาที ทำให้เป็นอาหารว่างในอุดมคติสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ๆ ที่กำลังดูซีรีส์เรื่องโปรด ภาพยนตร์ หรือการแข่งขันกีฬาที่บ้าน

นักเก็ตเพรทเซลมีจำหน่ายทางออนไลน์ที่ TheGreaterKnead.com และในช่องแช่แข็งที่ Wegmans และ Price Chopper และเร็วๆ นี้ที่ร้าน Wakefern/Shoprite และร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพอิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาขายปลีกที่แนะนำต่อ 4.93 ออนซ์ แพ็คเกจคือ$ 8.49 เบเกิลปลอดกลูเตนสไตล์นิวยอร์ก Greater Knead เบเกิลชิปส์ และเพรทเซลอบแบบนุ่มมีจำหน่ายในร้านค้าปลีกประมาณ 500 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/กลางมหาสมุทรแอตแลนติก เบเกิลมีจำหน่ายที่ Whole Foods Mid-Atlantic, Wegmans, Shoprite, Weiss, Kings/Balducci’s, Mom’s Organic และอื่นๆ

เกี่ยวกับ The Greater Knead
ด้วยพันธกิจในการรังสรรค์อาหารปลอดสารที่มีรสชาติดีขึ้นซึ่งทำจากส่วนผสมระดับพรีเมียม The Greater Knead ช่วยให้ทุกคนรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมั่นใจ ด้วยการสร้างสรรค์อาหารย้อนอดีตให้ปราศจากกลูเตนและปลอดสารก่อภูมิแพ้ 9 อันดับแรก คุณไม่จำเป็นต้องพลาดเบเกิลและเพรทเซลแบบเดิมๆ ก่อตั้งโดยMichelle Carfagnoในปี 2555 บริษัทที่เป็นเจ้าของผู้หญิงคนนี้ได้ประดิษฐ์เบเกิล มันฝรั่งทอด สไตล์นิวยอร์กที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 9 อันดับแรก และนักเก็ตเพรทเซลอบนุ่มๆ ที่มีรสชาติยอดเยี่ยม ไม่มีสารเติมแต่ง ไม่มีสารกันบูด ไม่มีจีเอ็มโอ และทั้งหมดทำด้วยส่วนผสมที่เด่นชัดและเป็นที่รู้จัก ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 9 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากนม ถั่ว ถั่วเหลือง ไข่ และข้าวสาลี/กลูเตน The Greater Knead เป็นผู้ผลิตด้วยตนเองที่ผ่านการรับรองว่าปราศจากกลูเตนและปราศจากสารก่อภูมิแพ้ที่ผ่านการรับรองสำหรับฉลากส่วนตัวและบรรจุภัณฑ์ร่วม บริษัทบริจาค 1% ของผลกำไรเพื่อช่วยสนับสนุนธนาคารอาหารในท้องถิ่นที่ต้องการอาหารที่เป็นมิตรต่อสารก่อภูมิแพ้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.TheGreaterKnead.comและติดตาม Ins
นิวยอร์ก , 3 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — กิจกรรมการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วในปี 2564 โดยบรรลุข้อตกลงสูงสุดในรอบกว่าสามทศวรรษ ขณะที่ทำลายสถิติมูลค่าเงินดอลลาร์ตลอดกาล หลังจากการชะลอตัวในปี 2019 และ 2020 อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ผู้ซื้อใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ผู้ขายได้ประโยชน์จากตลาดหุ้นที่เฟื่องฟูซึ่งผลักดันให้ราคาประเมินสูงขึ้น การไหลของข้อตกลงทั่วโลกสูงถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกและในความเป็นจริงรุกล้ำค่า 6 ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่บริษัทต่างๆ ผนึกกำลังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต บริษัทจากทั่วทุกมุมโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เคลื่อนไหวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับปัจจัยพื้นฐานและปิดปากข้อกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและการสะดุดในห่วงโซ่อุปทานโดยการเจาะตลาดใหม่ นั่นคือเส้นทางของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคFlora Growth Corp. (NASDAQ: FLGC ) ( Profile ) ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงผลักดันที่ได้เห็นข้อตกลงสำคัญที่เสร็จสิ้นโดยAMC Theaters (NYSE: AMC ), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD ), Roblox ( NYSE: RBLX ) และZynga (NASDAQ: ZNGA )

กิจกรรมการควบรวมกิจการในปี 2564 ที่5.9 ล้านล้านดอลลาร์ทำลายสถิติเดิมในปี 2558 ที่4.22 ล้านล้านดอลลาร์
Flora Growth Corp. ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ โดยปิดในปี 2564 และเปิดในปี 2565 ด้วยการเข้าซื้อกิจการบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมกันแล้ว มีรายได้ ประมาณ 35 ล้านดอลลาร์และEBITDA ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์
การเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดทำให้ Flora Growth มีฐานธุรกิจขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงลูกค้า 300,000 ราย จุดจำหน่ายมากกว่า 14,000 แห่ง และโรงงานผลิต GMP
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Flora Growth ระดมทุนได้34.5 ล้านดอลลาร์จากข้อเสนอที่จองเกินจำนวนเพื่อดำเนินตามแนวทางการเติบโต รวมถึงเพิ่มการจ้างงานคนสำคัญใหม่ให้กับ C-suite และคณะกรรมการที่ปรึกษา
คลิกที่นี่เพื่อดูอินโฟกราฟิกที่กำหนดเองของบทบรรณาธิการ ของ Flora Growth

2021: ปีแห่งเมก้าดีล

หลังจากตั้งค่าบาร์ไว้ที่ประมาณ4.22 ล้านล้านดอลลาร์ในกิจกรรม M&A ในปี 2558 กองทุนและบริษัทต่างๆ หยุดซื้อขนาดใหญ่ในปีต่อๆ มา เห็นได้ชัดว่าอุปสงค์สปริงจะตึงตัวขึ้นในปี 2564 เมื่อจำนวนข้อตกลงสูงถึง 63,000 และการทำธุรกรรม ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น5.9 ล้านล้านดอลลาร์ตามที่นักวิจัยตลาดของ Refinitiv ในเชิงภูมิศาสตร์ สหรัฐฯ ประสบกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ที่สุด เนื่องจากการไหลของข้อตกลงขยายตัว 82% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นประมาณ2.5 ล้านล้านดอลลาร์

ใน PriceWaterhouseCoopers’ Deals 2022 Outlookบริษัทผู้ให้บริการระดับมืออาชีพได้รับทราบถึงความเต็มใจที่จะใช้จ่ายโดยวัดจากจำนวนข้อตกลงที่ทำสถิติสูงสุดในปี 2564 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะข้อตกลงที่มีขนาดเล็กกว่าถูกละเลย ปีเฉลี่ยประกอบด้วยธุรกรรม 400–500 รายการในช่วง500 ล้านถึง5 พันล้านดอลลาร์ มีข้อตกลงดังกล่าวมากกว่า 800 รายการในปี 2564

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงรองรับได้มากที่สุด การเก็งกำไรคือบริษัทต่างๆ จะยังคงรุกซื้อการเติบโตในปีนี้tagram @GlutenFreeBagel, Facebook @TheGreaterKnead และ Twitter